Jordskjelv Flashcards Preview

Geologi 101 > Jordskjelv > Flashcards

Flashcards in Jordskjelv Deck (3)
Loading flashcards...
0

Kva er årsaka til dei fleste jorddkjelv ?

Dei fleste jordskjelv kjem av spenningsglipp langs forkastningar (faults)

1

Kva årsakar kan følgje av jordskjelv?

-Plutselig glippe i eit eksisterande forkasting.
-Eit plutseleg skille i måten atoma i minerala plasserar seg.
-Bevegelsen til magma i ein vulkan.
-Ein vulkan eksploderar.
-Eit stort skred.
-Meteorittnedslag.
-Sprening av atombomber under bakken.

2

Kva for jordskjelvbølgjer har vi ?

P, S, L og R bølgjer.