Øjne (2) Flashcards Preview

Hjerte-lunge-kar > Øjne (2) > Flashcards

Flashcards in Øjne (2) Deck (168)
Loading flashcards...
1

Tilstande som kan gøre det ligner at man skeler uden at gøre det

- At øjenhulerne enten er for langt fra eller tæt på hinanden
- epicanthus
- andre skeletale malformationer

2

Årsager til amblyopi

- skelen
- medfødt katarakt eller andre øjensygdomme som forstyrre den optiske akse
- ptose
- store hæmangiomer
- refraktionsanomalier asymmetrisk

3

Årsager til trochlearis parese

- oftest kongenit (!!)
- traumer
- tumorer

4

Årsager til abducensparese

- infarkter i nerven (diabetes, hypertension)
- øget intrakranielt tryk (!!)
- kongenit

5

Årsager til okkulomotorius parese

- apopleksi

6

Årsager til dobbeltsyn hvis man kigger op ad?

Blow-out fraktur

7

Definer colobom

= manglende færdigdannelse af øjet under fostertilstanden

8

Kongenitte strukturelle sygdomme

- Persisterende a. hyaloidea
- colobom

9

Børne øjnsygdomme

- Retinipathy of prematurity (født før uge 32 eller <1500g --> utilstrækkelig lungemodning --> hyperoxi -->

- retinoblastom

- kongenit katarakt

10

Årsager til hvid pupil (leukokori)

- tumor
- katarakt
- glaukom (øjet vil se mat ud)
- medfødte anomalier
- retinale karforandringer
- infektioner
- optisk

11

Årsager til konjunctivitis hos spædbørn

- Gonokokker: ca 48 timer (farlig, kan på <1 døgn lave hul i øjet)
- Klamydia: ca. 4-7 dage

12

Hvad skal man spørge ind til ved nyopstået skelen ved små børn

- trivsel og udvikling? Oftalmoskopi.
Hvis barnet har nedsat trivsel eller tilbagegang i sin udvikling kan det også være tegn til at der er noget galt --> ordiner en skanning.

13

Hvad er uklarheder i hornhinden oftest relateret til

Øget vandindhold og dermed en fortykkelse af vævet. Tykkelsen måles som afstanden mellem hornhindens forside og bagside på et optisk snit, pachymetri.

14

Nævn typer og forstyrrelser i hornhindens struktur og transperans

- Abrasio cornea = epiteldefekt (fremstår tydeligt med flourescein fordi det hydrofile molekyle optages i forhindestromaet, men glider af på de hydrofobo cellemembraner på det intakte overfladeepitel)

- Ulcus = substanstab i hornhinden (ses ofte med et infiltrat, når der er infektion med mikroorganismer, som producerer vævslytiske enzymer)

- Makulering = en skarpt afgrænset uklarhed der oftest repræsenterer en ophelet cikatrice efter et traume eller en infektion.

Ved overfladiske forandringer kan de nogle gange fjernes med laser, mens dybere eller mere omfattende forandringer kan man være nødt til at foretage transplantation.
Hyppigste transplantation - ca. 600 danskere årligt.

15

Nævn de tre typer af måde hvorpå man kan hornhindetransplantere

1. Anterior lamellær transplantation
2. Penetrerende transplantation
3. Posterior lamellær transplantation

Der gives steroid øjendråber i op til 1 år for at hindre afstødning.
s. 177

16

Symptomer på afstødning af hornhinde

Synssløring og rødme, der udvikler sig i løbet af et par dage. I spaltelampen ses udfældninger på transplantatets endoteloverflade.
Reaktionen kan oftest elimineres hvis der hurtigt iværksættes behandling med lokalt steroid.

Hvis hornhinden er så skadet at det involverer de limbale stamceller, er prognoses meget ringe, da ptt så ikke har celler der kan erstatte overfladecellerne på transplantatet. Er det dobbeltsidigt kan man overveje implantation af en kunstig optik - en osteo-odonto-keratoprotese.

17

Nævn kongenitte malformationer og arvelige tilstande i hornhinden

- microcornea/megalocornea (microcornea ses næsten kun sammen med andre udviklingsanomalier, mens megalocornea oftest er et tegn på medfødt grøn stær)

- keratoconus (ofte dobbeltsidig, fremkommer ofte spontant hos teenage mænd, 10% er arveligt, risikoen for at udvikle det er større hos Downs og ptt med atopisk dermatitis)

18

Patofysiologi ved keratoconus

Patofysiologi: nedsat binding mellem hornhindens collagenfibriller hvilket medfører en gradvis kegleformet udbuling af hornhindens overflade, samtidig med at stromaet udtyndes.
--> akut keratoconus: hvis der under udbuling dannes stræklinjer i Descemets membran på bagsiden af hornhindens stromae og membranen så brister og der dannes en bristningslinje i endotelcellerne, hvilket betyder at hornhinden ikke kan holdes underhydreret og udvikler ødem og uklarhed.

19

Symptomer på og diagnostik af keratoconus

Pga den øgede krumning ændres øjets refraktion, så der kommer tiltagende nærsynethed. Da udbulingen ofte er forskudt nedad ift øjets optiske akse, udvikles der samtidig astigmatisme.

Diagnostik: hornhindetopografi

20

Behandling af keratoconus

1. Tidlige stadier behandles nærsynethed og regelmæssig astigmatisme med briller.

2. Senere stadier behandler man astigmatismen med hårde kontaktlinser, der giver en regelmæssig overgang i lysbrydningen fra luften til tårefilmen.
3. Hvis krumningen er så slem at kontaktlinsen falder ud, kan man implantere små plastikringe i hornhindens periferi, der øger stromaets fylde i bestemte områder så hornhindens centrale krumning bliver mere regelmæssig.

4. Endeligt kan man transplantere hornhinden.

(5. I de senere går har man set god effekt af fotokemisk behandling til at bremse udviklingen. Man drypper øjet med riboflavin (B2 vit) der diffunderer ind i hornhindens stroma. Ved efterfølgende belysning med blåt lys dannes der stærke kemiske bindinger, som gør hornhinden stivere og bremser sygdomsudviklingen.)

21

Definer hornhindedystrofier

= arveligt betingede kronisk fremadskridende uklarheder i hornhinden der involverer begge øjne. Skyldes oftest aflejringer der kan være lokaliseret i hornhindens epitel, stroma eller endotel med skade på de omkringliggende celler til følge.

Den hyppigste form er Fuch's endoteldysfunktion der skyldes aflejringer i Descemets membran med skade på endotelcellerne og ødem af hornhinden til følge. Ødemet kan brede sig fortil i hornhinden, så der udvikles bulløse afløsninger af epitelcellelaget.

22

Symptomer på hornhindedystrofier

Sløret syn og grusfornemmelse hvis det omfatter øjets overflade.

Obj: i spaltelampe ses lokaliserede uklarheder centralt i hornhinden, omgivet af klart hornhindestroma, og beliggende symmetrisk på de to øjne. Ved Fuchs endoteldystrofi medfører det stromale ødem svær synsnedsættelse og bristede epitelbullae resulterer i svære smerter.

23

Behandling af hornhindedystrofier

Overfladiske uklarheder kan fjernes med excimer laser, mens dybereliggende uklarheder behandles med transplantation.
Fuchs behandles med posterior lamellær transplantation.

24

Patofysiologi ved bakteriel keratitis

Ved brud på hornhinden fx pga kontaktlinser.
Agens: pseudomonas aeruginosa (især ved kontaktlinsebrugere)

25

Symptomer ved bakteriel keratitis

Smerter, tåreflåd, lysskyhed og sløret syn.

Obj: der ses en epiteldefekt på hornhinden og et underliggende hvidt infiltrat evt med ulcerering. Efterhånden udvikles tegn på inflammation i forreste øjenkammer og i svære tilfælde findes hypopyon. Et hypopyon (s. 184) ved keratitis skyldes næsten altid kun den inflammatoriske reaktion og indeholder ikke bakterier.

Diagnostik: podning fra infiltrat

26

Hvad skal man være obs på ved behandling af keratinitis hos kontaktlinsebrugere

Den hyppigste mikrobielle årsag er pseudomonas som er resistent overfor kloramfenikol, hvorfor der altid anvendes øjendråber der indeholder et flouroquinolon.

27

Hvordan behandles bakteriel keratitis

AB dråber + mydriaticum (for at lindre den smertende toniske kontraktion af irismuskulaturen samt for at hindre synekkidannelser mellem linsen og regnbuehinden)

Hvis der udvikles perforation af hornhinden kan det blive nødvendigt at foretage akut hornhindetransplantation.

Ophelingen tager ofte 1-2 uger. Det primære infiltrat vil altid hele op under dannelse af en makulering der vil påvirke synsfunktionen, hvis den er beliggende i hornhindens centrale optiske zone.

28

Nævn de hyppigste former for viral keratitis

- adenovirus
- herpes-simplex-virus (HSV)
- varicella-zoster-virus (VZV)
- Epstein-Barr-virus
- cytomegalovirus

29

Patofysiologi ved viral keratitis

Ved den primære infektion inkorporeres virus-DNA i de sensoriske ganglieceller - reaktivering fører til udbrud i forsyningsområdet fra det inficerede ganglion, herunder i hornhindens epitel.
Efter en infektion med et virus fra Herpes-familien kan hornhindens sensoriske nerveforsyning tage permanent skade, og produktionen af vækstfaktorer, inkl. neuronal growth factor, reduceres --> neuroparalytisk keratitis. Dette er forbundet med svær reduktion af hornhindens smertesans og af den reflektoriske tåresekretion. Derudover hypotrofierer hornhindens epitelceller med tab af den normale regelmæssige overflade, og risikoen for sekundær bakteriel infektion øges.

30

Symptomer og fund ved viral keratitis

Smerter, tåreflåd og rødme af bindehinden samt led nedsat syn.
Senere:
- dendriticategning
- stromal involvering med udvikling af ulceration
- karindvækst

Hornhindens følsomhed kan måles med et æstesiometer, hvor pt skal angive om berøring med enden af en tynd nylontråd kan mærkes. En tydelig sideforskel stemmer overens med en neuroparalytisk hornhinde på den mindst følsomme side.