Powłoki skórne Flashcards Preview

Histologia > Powłoki skórne > Flashcards

Flashcards in Powłoki skórne Deck (72):
1

Jakie są funkcje powłok skórnych?

1. ochrona
2. termoregulacja
3. gospodarka wodno-jonowa
4. funkcja zmysłowa
5. synteza witaminy D

2

Warstwy skóry:

-naskórek (nabłonek)
-skóra właściwa (tkanka łączna wiotka + włóknista)
-----------------------------------------------------
-tkanka podskórna (tkanka tłuszczowa + tkanka łączna wiotka)

3

Jaki typ nabłonka to naskórek?

Nabłonek wielowarstwowy płaski rogowaciejący

4

Jakie typy komórek znajdują się w naskórku?

1. keratynocyty (90%)
2. melanocyty
3. komórki Langerhansa
4. komórki Merkla

5

Jakie wyróżniamy warstwy keratynocytów w naskórku?

1. warstwa podstawna
2. warstwa kolczysta
3. warstwa ziarnista
4. warstwa jasna
5. warstwa zrogowaciała

6

Co obejmuje proces rogowacenia?

- stopniową zmianę kształtu komórek (walcowate → wielokątne → płaskie)
-gromadzenie w cytoplazmie filamentów pośrednich (cytokeratynowych)
-modyfikację błony komórkowej
-nietypową apoptozę (bez rozpadu komórek na ciałka apoptotyczne
-eliminację jądra i organelli

7

Warstwa podstawna naskórka:

-zawiera komórki macierzyste zdolne do podziałów i różnicowania
-produkcja czynników wzrostu (EGF0 i cytokin, synteza witaminy D3
-łączy się półdesmosomami i kontaktami lokalnymi z grubą błoną podstawną

8

Warstwa kolczysta naskórka:

-wypustki keratynocytów połączony desmosomami
-wzrost liczby filamentów pośrednich
-produkcja inwolukryny
-produkcja cyrokin i czynników wzrostu, synteza witaminy D3

9

Warstwa ziarnista naskórka:

-ziarna F (keratohialinowe) z filagryną
-ziarna L z lorykryną
-keratynosomy (ciałka blaszkowate) czyli lipidy wydzielane do przestrzeni międzykomórkowej
-wczesne cechy apoptozy

10

Warstwa jasna naskórka:

-keratynocyty obumierają
-zanikają jądra i organelle
-pozostaje cytoplazma z licznymi pęczkami filamentów pośrednich połączonych filagryną i z pogrubiała błoną komórkową

11

Warstwa zrogowaciała naskórka:

martwe, sztywne płytki (korneocyty) wypełnione pęczkami filamentów pośrednich i otoczone tzw. otoczka zrogowaciała (błona komórkowa + podbłonowa warstwa białek)


Dwie warstwy:
-warstwa zwarta
-warstwa złuszczająca się

12

Jakie cechy wykazuje warstwa zrogowaciała naskórka?

-odporna mechanicznie
-nieprzepuszczalna dla wody (przestrzenie międzykomórkowe uszczelnione lipidami z keratynosomów)

13

W których warstwach naskórka syntetyzowana jest witamina D3?

w:
-warstwie podstawnej
-warstwie kolczystej

14

W której warstwie komórek naskórka zlokalizowane są melanocyty?

w warstwie podstawnej

15

Jaka jest funkcja melanocytów?

-syntetyzują one melaninę w melanosomach
(tyrozyna → DOPA → melanina; enzym - tyrozynaza).
-przekazują ziarna melaniny keratynocytom warstwy kolczystej

16

Jaka jest funkcja melaniny?

Chroni ona żywe komórki naskórka przed szkodliwym promieniowaniem UV

17

Jakie pochodzenie mają melanocyty?

pochodzą z neuroektodermy

18

Gdzie w naskórku zlokalizowane są komórki Langerhansa?

w warstwie kolczystej

19

Jakie pochodzenie mają komórki Langerhansa?

szpikowe

20

Jak zbudowane są komórki Langerhansa?

-mają długie wypustki "dendrytyczne"
-ziarna Birbecka

21

Jaka jest funkcja komórek Langerhansa?

Należą do komórek prezentujących antygen (są to "młode" komórki dendrytyczne)

22

Co zawierają ziarna Birbecka?

glikoproteid langerynę (rodzaj lektyny), która zostaje wbudowana w błonę komórkową i stanowi receptor dla mannozy

23

W której warstwie naskórka zlokalizowane są komórki Merkla?

w warstwie podstawnej

24

Jaka jest funkcja komórek Merkla?

są mechanoreceptorami

25

Jak zbudowane są komórki Merkla?

-w cytoplazmie drobne ziarenka zawierające neuropeptydy
-kontaktują się z zakończeniami nerwowymi

26

Z jakich warstw składa się skóra właściwa?

1. warstwa brodawkowa
2. warstwa siateczkowa

27

Jak zbudowana jest warstwa brodawkowa skóry właściwej?

-tkanka łączna wiotka, liczne komórki
-pętle kapilarów, włókna nerwowe i mechanoreceptory
-szeregi brodawek tworzą listewki skórne

28

Jak zbudowana jest warstwa siateczkowata skóry właściwej?

-tkanka łączna włóknista bogata we włókna sprężyste
-zawiera gruczoły i/lub ich przewody, korzenie włosów, mechanoreceptory, włókna nerwowe i naczynia (dwa sploty, anastomozy - kłębki tętnicze)

29

Jakie komórki uczestniczące w procesach obronnych znajdują się w skórze właściwej?

-limfocyty
-makrofagi
-komórki dendrytyczne

30

Z czego zbudowana jest tkanka podskórna?

-tkanka tłuszczowa
-tkanka łączna wiotka
-zawiera gruczoły
-korzenie włosów
-naczynia
-mechanoreceptory

31

Jakie są mechanizmy obronne skóry?

1. bariera zapobiegająca wnikaniu patogenów
-warstwa zrogowaciała uszczelniona lipidami z keratynosomów
-strefy zamykające łączące keratynocyty warstwy ziarnistej
2. komórki uczestniczące w procesach obronnych
-keratynocyty
-komórki Langerhansa
-limfocyty T i NK
-makrofagi
-komórki dendrytyczne
-mastocyty
-neutrofile

32

Jak keratynocyty biorą udział w mechanizmach obronnych skóry?

Keratynocyty w warstwie kolczystej mają receptory rozpoznające wzorzec (RRW).
Po zetknięciu z patogenem wydzielają substancje mikrobójcze oraz cytokiny przyciągające limfocyty.

33

Jaką rolę odgrywają komórki Langerhansa w mechanizmach obronnych skóry?

Komórki Langerhansa po zetknięciu z obcym antygenem wywędrowują z naskórka i migrują do węzłów chłonnych, gdzie prezentują antygen limfocytom.
W trakcie tej migracji stają się dojrzałymi komórkami dendrytycznymi.

34

Jak zachowują się limfocyty T w mechanizmach obronnych skóry?

Limfocyty T migrują na teren zakażenia i wywołują komórkową reakcję immunologiczną.

Część limfocytów T pamięci pozostaje w warstwie kolczystej naskórka jak tzw. rezydujące limfocyty CD8 (limfocyty Tc) i w skórze właściwej jako rezydujące limfocyty CD4 (limfocyty Th). Kolejne zakażenie tym samym patogenem powoduje natychmiastową reakcję immunologiczną.

35

Czy w skórze występują limfocyty B?

Nie. :(

36

Jakie są struktury związane z korzeniami włosów?

-gruczoły łojowe
-gruczoły zapachowe
-mięśnie wyprostne

37

Z czego rozwijają się włosy i gruczoły skóry?

Z wpukleń naskórka w skórę włąściwą i tkankę podskórną.
Są tworami nabłonkowymi.

38

Co wchodzi w skład cebulki włosa?

-łącznotkankowa brodawka włosa z kapilarami
-macierz (komórki namnażające się: keratynocyty, melanocyty) otaczająca brodawkę

39

Włos właściwy:

rogowacieje, keratyna twarda

-rdzeń
-kora
-powłoczka

40

Pochewka wewnętrzna włosa:

rogowacieje, keratyna miękka

-powłoczka
-warstwa Henlego
-warstwa Huxleya

41

Pochewka zewnętrzna włosa:

wpuklenie naskórka, nie rogowacieje

pochewki tworzą mieszek włosa

42

Torebka włosa:

tkanka łączna

43

Mięsień wyprostny włosa:

-pęczek komórek mięśniowych gładkich
-przytwierdzony do torebki włosa i do górnej warstwy skóry właściwej
-unerwienie autonomiczne
-skurcz powoduje wyprostowanie włosa ("gęsia skórka")

44

Fazy cyklu rozwoju włosa:

AKTA

Anagen: faza wzrostu włosa (4 miesiące - 6 lat)

Katagen: faza inwolucji - cebulka włosa traci kontakt z brodawką, włos przestaje rosnąć i obumiera

Telofen: faza spoczynkowa - formuje się nowa brodawka włosa, indukując wytworzenie się nowej cebulki

Anagen: nowy włos rośnie, stary wypada

45

Gdzie znajdują się komórki macierzyste naskórka?

Pierwotna nisza: w zewnętrznej pochewce włosa, w pobliżu przyczepu mięśnia wyprostnego.
Migrują do warstwy podstawnej naskórka i do macierzy włosa.

46

W co różnicują się komórki macierzyste naskórka?

W komórki naskórka i wszystkich nabłonkowych struktur włosa, a także gruczołów związanych z korzeniami włosów (łojowych zapachowych).
Ich lokalizacja jest związana z cyklem włosa.

47

Jakie wyróżniamy gruczoły skóry?

-gruczoły potowe
-gruczoły zapachowe
-gruczoły łojowe

-gruczoły mlekowe

48

Jak zbudowany jest odcinek wydzielniczy gruczołu potowego?

-kłębkowato zwinięty, na granicy skóry właściwej i tkanki podskórnej
-walcowate komórki wydzielnicze (jasne i ciemne)
-komórki mioepitelialne
-blaszka podstawna

49

Jakie typy komórek wyróżniamy w gruczole potowym i za co są odpowiedzialne?

-komórki jasne: transport jonów
-komórki ciemne: produkcja białek

50

Jaki sposób wydzielania jest obecny w gruczole potowym?

Merokrynowy (ekrynowy), czyli egzocytoza

51

Co wydziela gruczoł potowy?

-wodę
-jony (Na, K, Cl)
-niewielka ilość białek (glikoproteidów)
-śladowe ilości mocznika
-śladowe ilości kwasu moczowego
-śladowe ilości amoniaku

52

Jak zbudowany jest odcinek wyprowadzający gruczołu potowego i jaką pełni funkcję?

-nabłonek dwuwarstwowy sześcienny
-wąskie światło
-częściowa resorpcja jonów (Na, K, Cl)
-wydzielanie związków azotowych

Ujście:
spiralny kanał w naskórku

53

Gruczoł potowy to inaczej

gruczoł cewkowy prosty

54

Gruczoł zapachowy to inaczej

apokrynowy gruczoł potowy

morfologicznie podobny do gruczołu potowego, ale większy i o większej średnicy

55

Jak zbudowany jest odcinek wydzielniczy gruczołu zapachowego?

-walcowate/sześcienne komórki wydzielnicze, merokrynowy + apokrynowy sposób wydzielania
-komórki mioepitelialne
-blaszka podstawna

56

Jak zbudowany jest przewód wyprowadzający gruczołu zapachowego?

nabłonek dwu/trójwarstwowy sześcienny połączony z mieszkiem włosa

57

Co wydziela gruczoł zapachowy?

-woda
-kwasy tłuszczowe
-lipidy
-cukry
-białka (u zwierząt feromony)

58

Jaki sposób wydzielania jest obecny w gruczole zapachowym?

apokrynowy, czyli przy wydzielaniu część komórki zostaje zniszczona i wydzielona na zewnątrz

59

Jak zbudowany jest odcinek wydzielniczy gruczołu łojowego?

-wielowarstwowy układ komórek produkujących wydzielinę (lipidy), a następnie degenerujących i rozpadających się (wydzielanie holokrynowe)
-blaszka podstawna

60

Jaki sposób wydzielania jest obecny w gruczole łojowym?

holokrynowy, czyli cała komórka przekształca się w wydzielinę i odłącza od nabłonka gruczołowego

61

Gdzie bariera zapobiegająca wnikaniu patogenów jest najsłabsza?

Zewnętrzna pochewka włosa jest wpukleniem naskórka, ale składa się z kilku warstw niezrogowaciałych keratynocytów. Brak zatem warstwy zrogowaciałej, a obecność stref zamykających jest niepewna.

Z tego względu procesy zapalne bardzo często dotyczą mieszków włosów i związanych z nimi gruczołów łojowych.

62

Czym jest trądzik?

Przewlekłym, ropnym zapaleniem gruczołów łojowych i mieszków włosów.

63

Jak unerwiona jest skóra?

1. wolne zakończenia nerwowe
2. ciałka zmysłowe
-ciałko Merkla
-ciałko Paciniego
-kolbka Krausego
-ciałko Meissnera
-ciałko Ruffiniego

64

Gdzie są zlokalizowane wolne zakończenia nerwowe w skórze i za co są one odpowiedzialne?

Lokalizacja: naskórek (żywe warstwy), skóra właściwa, wokół korzeni włosów

Wrażliwe na: dotyk, ucisk, ból, temperaturę

65

Jak są zbudowane i gdzie są zlokalizowane ciałka Merkla w skórze i za co są one odpowiedzialne?

Ciałko Merkla to komórka Merkla + zakończenie nerwowe

Lokalizacja: naskórek

Wrażliwe na: delikatny dotyk, różnicowanie tępy/ostry, gładki/szorstki (np. odczyt alfabetu Brailla)

66

Jak są zbudowane i gdzie są zlokalizowane ciałka Meissnera w skórze i za co są one odpowiedzialne?

Ciałko Meissnera to zakończenia nerwowe otoczone przez lemnocyty (zmodyfikowane komórki Schwanna). Całość objęta łącznotkankową torebką.

Lokalizacja: brodawki skórne

Wrażliwe na: dotyk, przesuwanie naskórka względem skóry

67

Jak są zbudowane i gdzie są zlokalizowane ciałka Paciniego w skórze i za co są one odpowiedzialne?

Ciałko Paciniego to zakończenie nerwowe otoczone wieloma koncentrycznymi warstwami spłaszczonych lemnocytów i fibroblastów, pomiędzy nimi płyn.

Lokalizacja: tkanka podskórna, również torebki stawowe, krezka, niektóre narządy

Wrażliwe na: ucisk, drgania o wysokiej częstotliwości

68

Jak są zbudowane i gdzie są zlokalizowane kolbki Krausego w skórze i za co są one odpowiedzialne?

Kolbka Krausego to zakończenie nerwowe otoczone łącznotkankową torebką.

Lokalizacja: skóra właściwa (szczególnie liczne w narządach płciowych), niektóre błony śluzowe, spojówki.

Wrażliwa na: dotyk

69

Jak są zbudowane i gdzie są zlokalizowane ciałka Ruffiniego w skórze i za co są one odpowiedzialne?

Ciałko Ruffiniego to zakończenie nerwowe otoczone łącznotkankową torebką.

Lokalizacja: skóra właściwa, torebki stawowe, ozębna

Wrażliwe na: rozciąganie

70

Jakie wyróżniamy typy skóry?

1. skóra dłoni i stóp ("gruba")
2. skóra powłok ("cienka")

71

Jak zbudowana jest skóra dłoni i stóp?

Jest "gruba".

-gruby naskórek z wyraźnymi warstwami
-gruba warstwa zrogowaciała naskórka
-wysokie, regularne brodawki, wyraźne listewki
-obecne tylko gruczoły potowe
-brak korzeni włosów i związanych z nimi struktur

72

Jak zbudowana jest skóra powłok?

Jest "cienka".

-cienki naskórek z niewyraźnymi warstwami
-brak wyraźnej warstwy jasnej i niekiedy ziarnistej
-cienka warstwa zrogowaciała naskórka
-niższe i mniej regularne brodawki
-obecne wszystkie typy gruczołów skóry
-obecne korzenie włosów i struktury z nimi związane