Yaygın Zarflar 2 Flashcards Preview

YDS Kelime Setleri > Yaygın Zarflar 2 > Flashcards

Flashcards in Yaygın Zarflar 2 Deck (194)
Loading flashcards...
91

outwardly

dışa dönük bir şekilde

92

painfully

ıstırap vererek

93

partially

kısmen

94

particularly

özellikle

95

patiently

sabırla

96

peacefully

huzurlu bir şekilde

97

peculiarly

acayip şekilde

98

perfectly

mükemmel bir şekilde

99

perpetually

daima

100

persistently

inatla

101

placidly

nazikçe

102

plainly

açıkça

103

pleadingly

yalvararak

104

pleasantly

hoş bir şekilde

105

potentially

imkan dahilinde

106

practically

hemen hemen

107

precisely

tam olarak

108

preferably

tercihen

109

presumably

muhtemelen

110

previously

önceden

111

privately

özel olarak

112

profoundly

derinden, çok

113

progressively

aşamalı olarak

114

prominently

egemen, baskın bir şekilde

115

properly

uygun şekilde

116

proportionally

orantılı olarak

117

publicly

alenen

118

purely

sadece, yalnız

119

quickly

çabuk, acele bir şekilde

120

randomly

rast gele