Yaygın Zarflar 2 Flashcards Preview

YDS Kelime Setleri > Yaygın Zarflar 2 > Flashcards

Flashcards in Yaygın Zarflar 2 Deck (194)
Loading flashcards...
121

rapidly

hızlıca

122

readily

hemence, isteyerek

123

reasonably

oldukça

124

recklessly

dikkatsizce, pervasızca

125

regularly

düzenli olarak

126

relatively

nispeten

127

relentlessly

merhametsizce

128

reliably

güvenilir şekilde

129

reluctantly

gönülsüzce

130

remarkably

dikkate değer biçimde

131

resolutely

azimle

132

respectively

sırası ile

133

restrictedly

sınırlı bir şekilde

134

roughly

kabaca

135

safely

güvenli bir şekilde

136

satisfactorily

tatmin edici biçimde

137

securely

güvenle, kesin olarak

138

sensibly

makul bir şekilde

139

sensitively

duyarlıca

140

sentimentally

duygulu bir şekilde

141

seriously

ciddi bir şekilde

142

severely

sert, ciddi bir sekilde

143

shortly

yakında, kısaca

144

shyly

ürkekçe

145

simply

sadece

146

simultaneously

eşzamanlı

147

skillfully

becerikli bir biçimde

148

slightly

hafifçe

149

slowly

yavaşça

150

slyly

sinsice