Yaygın Zarflar 2 Flashcards Preview

YDS Kelime Setleri > Yaygın Zarflar 2 > Flashcards

Flashcards in Yaygın Zarflar 2 Deck (194)
Loading flashcards...
151

smoothly

sorunsuz olarak

152

solely

sadece

153

sorrowfully

hazinbir şekilde

154

sparsely

seyrek olarak

155

spontaneously

kendiliğinden

156

steadily

düzenli bir şekilde

157

stupidly

ahmakça

158

substantially

önemli ölçüde

159

successively

arka arkaya

160

succinctly

kısaca

161

sufficiently

yeterlibir şekilde

162

suitably

uygun şekilde

163

superficially

yüzeysel olarak

164

surely

muhakkak

165

tactlessly

patavatsızca

166

tenderly

şefkatle

167

terribly

korkunç, müthiş bir şekilde

168

thoroughly

tamamen

169

thoughtlessly

düşüncesizce

170

tightly

sıkıca

171

timidly

ürkekçe

172

tolerantly

toleranslı bir şekilde

173

tremendously

aşırı bir şekilde

174

truly

gerçekten

175

ultimately

sonunda

176

unconsciously

bilinçsizce

177

undeniably

inkar edilmez bir şekilde

178

undoubtedly

şüphesiz

179

unexpectedly

ansızın

180

unpleasantly

nahoş bir şekilde