Yaygın Zarflar 2 Flashcards Preview

YDS Kelime Setleri > Yaygın Zarflar 2 > Flashcards

Flashcards in Yaygın Zarflar 2 Deck (194)
Loading flashcards...
181

unusually

nadiren

182

urgently

acilen

183

utterly

tamamen

184

vaguely

belirsizce

185

variably

kararsız

186

vehemently

şiddetle

187

vigorously

gayretli, yorucu bir şekilde

188

virtually

neredeyse, hemen hemen

189

vitally

hayati olarak

190

voluntarily

gönüllü bir şekilde

191

wastefully

savurgan bir şekilde

192

widely

yaygın olarak

193

willingly

isteyerek

194

wisely

akıllıca