Yaygın Zarflar 3 Flashcards Preview

YDS Kelime Setleri > Yaygın Zarflar 3 > Flashcards

Flashcards in Yaygın Zarflar 3 Deck (186)
Loading flashcards...
99

çarpıcı olarak, önemli ölçüde

noticeably

100

uykulu bir şekilde

sleepily

101

şüpheyle

suspiciously

102

şevkle, istekle

keenly

103

ciddi, samimi bir şekilde

sincerely

104

etkili olarak

efficiently

105

kolayca

easily

106

ayrıntılı olarak

ornately

107

nezaketle

gracefully

108

utanç verici bir şekilde

pathetically

109

sevimlice

sweetly

110

aşırı derecede

extremely

111

gayretli, hevesli bir şekilde

excitedly

112

tamamen

wholly

113

eşit olarak

evenly

114

esasen

basically

115

sürekli

everlastingly

116

nihayetinde, en sonunda

induecourse

117

belli ki

obviously

118

tam olarak

precisely

119

aşırı bir şekilde

remarkably

120

mükemmel bir şekilde

outstandingly

121

olağan üstü bir şekilde

outstandingly

122

aşırı derecede

extremely

123

özellikle, sadece

solely

125

etraflıca, kapsamlı bir şekilde

comprehensively

127

açıkça

unequivocally

128

kapsamlı bir şekilde

expansively

129

olağanüstü bir şekilde

astonishingly

130

müsrifçe

profligately