Yaygın Zarflar 3 Flashcards Preview

YDS Kelime Setleri > Yaygın Zarflar 3 > Flashcards

Flashcards in Yaygın Zarflar 3 Deck (186)
Loading flashcards...
131

aşırı derecede

tremendously

132

sadakatle

loyally

133

dostça

intimately

134

aşırı derecede

incredibly

135

öldürücü biçimde, ciddi bir biçimde

terminally

136

kusursuz bir şekilde

flawlessly

138

heyecanlı, ateşli bir şekilde

vehemently

139

kızgın, acımasız bir şekilde

ferociously

140

düpedüz, açıkça

categorically

141

akıcı bir biçimde

fluently

142

resmi olarak

officially

143

neyse ki, çok şükür, iyi ki

luckily

144

dürüst olmak gerekirse

honestly

145

sık sık

recurrently

146

korkunç bir şekilde

dreadfully

147

tamamen

completely

148

esasen, esaslı bir şekilde

primarily

149

cömertçe

charitably

150

nazikçe, yavaşça, tatlılıkla

tenderly

151

giderek, git gide artarak

progressively

152

oldukça, fazlaca, epeyce

significantly

153

isteksizce

lackadaisically

154

hemen hemen hiç, zar zor

byahair'sbreadth

155

sertçe, kaba bir şekilde

austerely

156

aceleci bir şekilde

hurriedly

157

ağır, yoğun bir şekilde

profoundly

158

tereddütlü bir şekilde

uncertainly

159

hayli

decidedly

160

ümitle

despairingly (ant.)

161

misafirperverlikle

warmly