Allmänped + Barnonkologi/hematologi Flashcards Preview

Termin 9 - Pediatrik > Allmänped + Barnonkologi/hematologi > Flashcards

Flashcards in Allmänped + Barnonkologi/hematologi Deck (75):
1

Vad beror hosta hos barn oftast på?

En OBSTRUKTIV BRONKIT som ger slemhinnesvullnad i luftrör

2

Hur behandlar du en torrhosta?

Hostdämpande medicin (morfinderivat):
-Etylmorfin (Lepheton eller Coccilana Etyfin)

OBS EJ TILL BARN

3

Vilka luftrörsvidgande lkm kan man ge barn under 2 år med hosta?

Alfastimulerare:
-Adrenalin (iv,im,inhal)
-Efedrin po (Mollipect).

Vidgar luftrören genom att kontrahera små kärl i slemhinnan och minska svullnaden.

4

Biverkningar av adrenalin/efedrin vid hostbehandling?

CNS påverkan:
-Pigg, speedad, aggressiv(inte ovanligt men sällan allvarligt)
-Hjärtklappning (β1 effekt)Biverkningarna är i allmänhet övergående (timmar)

5

Vilka luftrörsvidgande lkm kan man ge barn över 2 år med hosta?

Beta-2 stimulerare:
Bricanyl, Ventoline etc (inh, po, parenteral)

6

Biverkningar av Bricanyl, Ventoline vid hostbehandling?

Hjärtklappning pga viss B1 effekt

7

Vad är enures?

Ofärmåga att kontrollera urinavgång.

8

Barn med enuresbesvär på dagen. Behandling?

1. Kan bero på UVI eller förstoppning - kontrollera för dessa.
2.Annars nog hyperaktiv reflex...Skapa RUTINER med kissschema osv.
3. Antikolinergika Oxybutynin (Ditropan)

9

Barn med enuresbesvär på natten. Behandling?

1. Larmblöja/Larmpyjamas/Larmmadrass: väcker barnet från för djup sömn och skapar en betingad reflex.2. Drick mindre3. Desmopressin (Minirin): koncentrerar urin.

10

4 vanliga orsaker till ont i magen hos barn?

1. Förstoppning2. Appendicit3. Mesenteriell lymfadenit (Körtelbuk)4. Psykogent

11

Barn som är hård i magen och har avföring

Förstoppning

12

Barn som är lös i magen (lukt), avföring > två ggr per dygn (lukt), har bromsspår i byxan, och enkopres (bajs i byxan LOL). Misstänk i första hand...

Förstoppning! Kan se ut såhär om kolon ej får absorbera vatten pga fekalom.

13

Vad menas med Organisk och Funktionell förstoppning?

Organisk: alltid funnits, ej friska perioderFunktionell: idiopatisk

14

3 orsaker till förstoppning utöver organisk och funktionell?

* Läkemedel
* Känslighet för komjölksprotein: underskattad och vanlig orsak! Kan ej identifieras med provtagning!
* Celiaki om inte mjölkfri kost ger resultat

15

Behandling av förstoppning vid celiaki hos barn?

Lavemang: ofta initialt, ibland kontinuerligt
Laktulos: i relativt höga doser, vid överdosering blir man lös i magen, annars inga problem.

16

Du har en jävla skitunge med förstoppning som inte blir bättre. Du har uteslutit all vanliga orsaker. Vilken ovanlig sjukdom kan man tänka sig utreda patienten för?

Aganglionosis coli/Mb Hirschsprung: Saknad innervation i distala kolon --> förstoppning

17

Hur mycket väger ett nyfött barn?

Födelsen 3½ kg

18

Hur mycket väger ett 5 mån gammalt barn?

5 mån 7 kg

19

Hur mycket väger ett 12 mån gammalt barn?

12 mån 10 kg

20

Hur mycket väger ett 2 år gammalt barn?

2 år 13 kg

21

Vilket lkm gillar barn inte smaken på?

Penicillin V (Kåvepenin): försvinner inte med sylt elelr saft

22

Vilka 3 koncentrationer av Kåvepenin finns tillgängliga

50 mg/ml: mycket som smakar lite illa (föreläsarens val)100 mg/ml 250 mg/ml: lite som smakar mycket illaVälj en av dessa och utgå från den när du doserar!

23

Dosering av PcV vid Tonsillit hos barn?

1/4 ml/kg x 3 (om man ger konc 50 mg/ml och 12,5 mg/kg)

24

Dosering av PcV vid Otit hos barn?

1/2 ml/kg x 3 (om man ger konc 50 mg/ml och 25 mg/kg )

25

Dosering av PcV vid Sinuit hos barn?

1/2 ml/kg x 3 (om man ger konc 50 mg/ml och 25 mg/kg )

26

Dosering av PcV vid Pneumoni hos barn?

1/2 ml/kg x 3 (om man ger konc 50 mg/ml och 25 mg/kg )

27

Dosering Paracetamol (Mixtur Alvedon) hos barn?

1/2 ml/kg x 1-4(Mixt. Alvedon 24 mg/ml. Dosering 12 mg/kg)

28

Johanna 10 år har varit förkyld ett par dagar, nu fått feber och huvudvärk. Kräkt ett par gånger.Status: Trött, klagar över huvudvärk.Temp 38,5. MoS: lite rödOnt i nacken när hon böjer huvudet framåt.Cor, pulm, öron, neurol fö:ua.Vad gör du? (3 viktiga saker!)

Misstänkt meningit:1. Ögonbottenundersökning ifall stegrat ICP2. LP med likvoranalys för poly, mono, och röda.3. Blodprov: Vita och Hb.

29

Vad är förhållandet mellan vita och röda blodkroppar i BLOD?

NORMALT är Vita : Röda kvoten 1:1000kan stiga till t.ex. 3:1000 vid infektionViktigt att se om kvoten är densamma i likvor eller högre. Om den är högre så talar LP för meningit!

30

Blodprov visar: Vita 15x10^9, (P 10, Mono 5)(Ref: Erytrocyter i blod ca 5 x 10^12)Likvoranalys visar: Röda 3 000, Vita 250 (P 150, M 100)Meningit or nah?

Blodkvot är 15:5000 = 3:1000Likvorkvot är 250:3000 ~ 300:3000 = 100:1000Dvs det binns påtagligt mer vita i likvor än i blodet!Dvs this bitch got MENINGITIS!

31

Basalt vätskebehov hos barn?

För barn vid olika vikter:* 1-10 kg: 100 ml/kg/dygn* 11-20 kg: 1000 ml + 50 ml/kg/dygn* 21-40 kg: 1500 ml + 20 ml/kg/dygn.Så ett barn som väger 15 kg ska få 1250 ml vätska.

32

Vilka är de 3 vanligaste cancerformerna hos barn?

Leukemi 30%Hjärntumörer 28%Lymfom och histiocytoser 11%

33

Hur många barn får cancer per år i sverige? Prognos?

300-350 barn/år
80% 5-åö

34

Debutsymtom av cancer hos barn?

- Blåmärken, Blekhet, Blödning
- Avmagring, Andningsbesvär
- Resistens
- Neurologi

- Ont
- Nattliga svettningar
- Kräkning utan illamående
- Orkeslös
- Lymfkörtlar
- Oftalmologiska avvikelser
- Genitala avvikelser
- Infektioner

35

Hur utreder du en misstänkt leukemi hos ett barn initialt?

Status: Hepatosplenomegali, LymfadenopatiBlodstatus: Hb, Vita + diff, Trombocyter

36

Vilken typ av leukemi är vanligast hos barn initialt?

Akut lymfatisk leukemi (ALL),80-85%
Akut myeloisk leukemi (AML), 10-15%
Övriga, ex. KML, JMML, ~5%

37

Hur utreder du ett misstänkt lymfom hos ett barn initialt?

-Status: Hepatosplenomegali, Lymfadenopati
-Blodstatus: Hb, Vita + diff, Trombocyter

Röntgen! TUMÖRERNA ÄR SOLITÄRA!
-Rtg pulm (mediastinum!)
- Ultraljud

38

Hur utreder du ett misstänkt skelettumör hos ett barn initialt?

-Status: Led/skelettstatus
-Blodstatus: Hb, Vita + diff, Trombocyter

Röntgen! TUMÖRERNA ÄR SOLITÄRA!

- Rtg pulm (mediastinum!)
- Slätrtg av affekterad del

39

Var brukar osteosarkom vara lokaliserat till?

1. Distala femur vanligast
2. Proximala tibia därnäst
3. Proximala humerus tredje vanligast, kommer tidigareän i femur och tibia, p.g.a. tidigare tillväxtspurt
4. Övriga ben, ex. pelvis, käke, skuldra

40

Debutsymtom osteosarkom?

Kan ha funnits i månader!

1. Smärta, f.f.a. vid aktivitet.
2. obs! även nattlig smärta!
3. Svullnad
4. Rörelseinskränkning

41

Hur utreder du en misstänkt njurtumör hos ett barn initialt?

Status: Bukpalpation, Blodtryck
Blodstatus: Kreatinin, Urinsticka
Röntgen: Ultraljud buk

42

Hur utreder du ett misstänkt neuroblastom (tumör på binjue eller sympatiska gränssträngen) hos ett barn initialt?

Status: Bukpalpation, Blodtryck
Blodstatus: Kreatinin, Urinsticka
Röntgen: Ultraljud buk

43

Hur utreder du ett misstänkt mjukdelssarkom hos ett barn initialt?

Status
Blodstatus
Röntgen: Ultraljud/CT/MR av affekterad kroppsdel

44

Vilka är de 4 vanligaste hjärntumörerna?

1. Astrocytom (inkl glioblastom): uppstår i astrocyterna, den vanligaste celltypen i hjärnan, kan uppstå i alla delar av CNS.

2. Hjärnstamsgliom: Vakenhet, puls, andning, ansiktets motorik och sväljningsförmågan påverkas. Kan sällan opereras bort.

3. Medullblastom: i lillhjärnan alt storhjärnan (kallas då för PNET-tumör)4. Ependynom: uppstår i ependymcellerna som finns i hjärnans ventriklar och i ryggmärgskanalen.

45

Hur utreder du en misstänkt hjärntumör hos ett barn initialt?

Status: Neurologstatus, Blodtryck
Röntgen: CT/MR hjärna (+ spinalkanal)

46

Patient med lymfom som utvecklar hosta, ortopne och dysfagi. Plötslig halsvenstas med ödem och svullnad av halsen. Vad misstänker du och vad gör du?

Superior Vena Cava Syndrom (SVCS) (aka Superior Mediastinal Syndrom (SMS))

1. Lugna patient (undvik ångestdämpande medicin pga andningsdepression)

2. Diagnos mha UL/Lungsrtgn/CT + histologisk diagnos! (Benmärgsaspiration, Lymfkörtelpunktion eller Cytologi fr pleuravätska)

3. Om symtom tyder på att pat är AKUT SJUK
(stridor pga hotad luftväg, mycket laryngealt ödem som hotar luftväg eller ger CNS symtom), gör AKUT följande:
- Stentinläggning
- Akut strålning
- Steroider+/-cytostatika

Annars undvik akut strålning.

47

Orsaker till SVCS?

OFTAST: Malignitet
• Leukemier, ffa T-ALL
• Lymfom
• Germ cell tumörer
• Neuroblastom
• Sarkom

ANNARS:
• Förstorade lymfkörtlar
• Postoperativt
• Trombos

48

Patient med leukemi och vita > 100 x10^9/l. Utvecklar respiratoriska och neurologiska symtom. Vad ska misstänkas?

Hyperleukocytos med leukostas! Aggregation av celler i mikrocirkulationen.

SYMTOM:
Lungor (framförallt!): Dyspné, tachypné - ARDS liknande
CNS: HV, tinnitus, ataxi, kramper, personlighetsförändring
Cirkulatoriska: Myocardischemi, priapism (boner!)

HÖG Mortalitet! 20-40% döda inom en vecka.

49

Behandling vid hyperleukocytos?

Induktionskemoterapi för att minska antal vita! Ge tsm med profylax för tumörlyssyndrom. Riktligt med vätska (hindra dehydrering, skapa urinflöde)

50

Åtgärd vid immunsupprimerade barn med temp >38,5°C?

Påbörja antibiotikabehandling skyndsamt!Leta infektinosfokus (tex PR), ta odlingar och U-arabinitol samt blodstatus inkl diff!

51

Normal SaO2 , AF, Puls för barn vid 0-2 månader?

0-2 månader: SaO2: 93-100%, AF: 30-60, Puls: 90-180

52

Normal AF, Puls för barn vid 6-12 månader?

AF25-45Puls 80-140

53

Hur görs CT på barn?

MED KONTRAST!

54

Symtom vid App v s körtelbuk

App: snabbt ont i magen, feber senare (endast vid perfoesgion). Peritonit.
Körtelbuk: hög feber snabbt, mjuk buk, normala prover. Ingen peritonit.

55

Symtom vid leukemi?

Anemi, infektionskänslighet, ökad blödningsbenägenhet, svullnad av angripna kroppsorgan.

56

5-års överlevnaden av cancer hos barn?
Leukemi:
-ALL
-AML

CNS-tumörer

80%
ALL- 85%
AML- 50-60%

CNS-tumörer ca 75%

57

Symtom vid CNS-tumörer?

Ökat ICP: Illamående, kräkningar, huvudvärk på morgonen
Infratentoriella tumörer: ataxi, koordinationsrubbningar, nystagmus, kranialnervspåverkan
Supratentoriella tumörer: motoriska störningar, synpåverkan, kramper.

58

När man utreder anemi tänker man att det kan bero på två olika saker, vilka?

Produktionsbrist eller ökad destruktion av erytrocyter

59

Vad innebär ett sänkt antal retikulocyter?

Bristande produktion av erytrocyter

60

Vad innebär ett ökat antal retikulocyter?

En kompensatorisk produktionsökning pga ökad hemolys

61

Relevanta blodprover initialt vid anemiutredning?

Hb, Retikulocyter, MCV, Vita+Diff, Trombocyter

62

Mikrocytär(lågt MCV) anemi kan bero på?

Järnbrist
Talassemi
Kronisk inflammation

63

Normocytär(normalt MCV) anemi kan bero på?

Inflammation
TEC(transient erytroblastopenia of childhood)

64

Makrocytär(högt MCV) anemi kan bero på?

B12-/folsyrabrist
Medfödda anemier(Diamond-Blackfans, Fanconis, sideroblastanemi, dyskeratosis congenita)

65

Erytrocytära orsaker till hemolytisk anemi

Membrandefekter (hereditär sfärocytos)
Enzymdefekter (G6PD)
Hemoglobinopati (Sickelcellanemi, talassemi)

66

Extraerytrocytära orsaker till anemi

Autoimmun hemolys (postinfektiös, SLE, mikroangiopati, HUS)

67

LAB vid järnbristanemi(sjunker och stiger)

Ferritin, Fe/s, MCV, Hb sjunker
TIBC, löslig transferrinreceptor(sTfR) stiger

68

Screeningprover vid ökad blödningsbenägenhet

TPK, APTT och PK(INR)

69

Vid misstanke om Von Willebrands sjukdom tar man ett specifikt prov, vilket?

Willebrand-faktorn

70

Vid misstanke om DIC tar man 3 prover, vilka?

D-dimer, P-fibrinogen och antitrombin(AT)

71

Vad ska alltid ingå i en fullständig pediatisk anamnes? (utom MAPHLES)

Förhör modern.

Artins geniala anamnesminnesregel:
GF-VULVA (Girlfriend vulva för er som är tröga)

Uppgifter om:
- Graviditet
- Förlossning och Neonatalförlopp
- Vaccinationer
- Utvecklingsmilstoplar
- Längdtillväxt
- Vikututveckling
- Ammning och kost

72

Inspiratriska vs expiratoriska andningsljud kan tyda på olika typer av hinder?

Inspiratriska: övre hinder

Expiratoriska: nedre hinder

73

I vilken ålder är incidensen högst för cancerinsjuknande?

0-4år

74

Nämn 5 seneffekter efter cancerbehandling hos barn:
(beror på typ av cytostatika och strålställe men nämn de du kan)

Bristande intellektuell förmåga
Leukoencefalopati
Cancer
Tillväxthämning
Endokrina rubbningar
Katarakt, optikusatrofi
HNS, tinnitus
Kardiomyopati, perikardit
Pneumoni, lungfibros
Kronisk nefrit, Njurinsufficiens, Fanconis syndrom
Hormonella rubbningar, infertilitet

75

BVC Basprogram?

1. 48t
2. 1-2 mån
3. 6 mån
4. 12 mån
5. 18 mån
6. 5 år