Nutrition/Uppfödning+Allergi/Eksem Flashcards Preview

Termin 9 - Pediatrik > Nutrition/Uppfödning+Allergi/Eksem > Flashcards

Flashcards in Nutrition/Uppfödning+Allergi/Eksem Deck (75)
Loading flashcards...
1

När har barnets vikt:1. Dubblats2. Tredubblats3. Fyrdubblats

1. Vid 5 mån
2. Vid 1 år
3. Vid 2 år

2

Vilket vassleprotein från komjölken kan barn bli känsliga för?

Betalaktoalbumin

3

Vilka amningsstadium(3) finns och när är dessa?

Kolostrum 3-4dgr
Övergångsmjölk 2v
Mogen mjölk 3v

*Efter 1 månads amning är näringsinnehållet stabilt

4

Vilken volym av näring skall barnet normalt få i sig varje dag? (ml/kg/dag)

150-200 ml/kg/dag

5

Vid vilken ålder kan barn med enbart bröstmjölksuppfödning få järnbrist?

6-9 mån

6

Vad är modersmjölksersättningar och vällingar berikade med?

Vitamin D och Järn

7

Hur hög är proteinmängden i komjölk respektive bröstmjölk?

Komjölk 3,4 g/dl
Bröstmjölk 1 g/dl

8

Hur är modersmjölksersättningen uppbyggd?

Komjölksbaserad:
Proteinsänkt till 1,2-1,3 g/dl
Avsaltad
Berikad med fettsyror som finns i modersmjölk
Berikad med mineraler (Järn) och vitaminer (D)

9

Vid vilken ålder kan följande dryck introduceras:1. Standardmjölk2. Mellanmjölk3. Lättmjölk

1. 10-12 månader2. Efter 1 år3. Efter 3 år

10

Kalciumbehov hos (mg/d):1. barn 0,5-1år2. ungdom, vuxen

1. 540mg/d2. 800mg/d

11

6 mån gammalt barn som har druckit 1 liter välling samt vätskeersättning inkommer medvetslös till akuten. Diagnos och varför?

Hyperton dehydrering.Pga att spädbarnets njurar är begränsade till att utsöndra Na, K, Cl, protein som är 2-3ggr högre i komjölk.

12

2 faktorer som leder till tidigare pubertet?

1. Gott hälsotillstånd2. Övervikt (ökning av BMI med +1 SD tidigarelägger pubertetsstart 3 mån)

13

Vad styr tillväxten hos barn? (5)

ArvNutritionKronisk sjd (CF, njursjd, JCA, IBD..)Psykosociala faktorerHård fysisk träning

14

När startar puberteten normalt hos pojkar resp flickor?

pojkar 10-14 årflickor 8-13 år

15

Hur beräknas medelföräldrarlängden hos flickor resp pojkar?

Flickor: (Mammas längd +(pappas längd -13cm))/2Pojkar: ((mammas längd +13) + pappas längd)/2

16

Hur startar puberteten hos flickor resp pojkar?

Flickor: Bröst-> pubeshår-> max tillväxtspurt-> menarche (efter menarche växer flickor i genomsnitt 6-8cm)Pojkar: Testikeltillväxt-> pubeshår-> max tillväxtspurt

17

Vilken är barnläkarnas favoritleksak?

ORCHIDOMETER

18

MilstolparNär ska barnet ge: Svarsleende

Vid 6-8v

19

MilstolparNär ska barnets primitiva reflexer vara borta ochkunna sträcka sig efter saker samt jollra

4-5 månader

20

MilstolparNär ska barnet kunna:Vända sig mage-rygg/rygg-mageLyfta föremål från hand till handKunna sitta med stöd

6 mån

21

MilstolparNär ska barnet kunna sitta utan stödkrypaHa tummgreppLeka "tittut"

7-8mån

22

MilstolparNär ska barnet kunna resa sig mot stödHa pincettgrepp

10mån

23

Milstolpar1. När ska barnet kunna gå själv2. Säga två-tre ord

1. 12-20 mån2. 12 mån

24

MilstolparNär ska barnet kunna:SpringaPrata 10-15 ord, säga 2-ords meningarBygga torn av 3-4 klossar

Vid 18 mån

25

Vilka 3 födoämnen orsakar vanligen allergi hos barn?

Mjölk, ägg och jordnötter

26

Vilka barn med eksem skall utredas för allergi?

De med eksem som kräver behandling av minst grupp-2 steroid

27

Vad är primär laktosintolerans?

Minskad mängd laktas i tunntarmen vid stigande ålder. Finns bakomliggande genetisk predisposition för detta.

28

Vad är sekundär laktosintolerans?

Förekommer efter skada på tunntarmens slemhinna tex. efter gastroenterit, IBD och celiaki.

Kan komma i alla åldrar och går ofta tillbaka när grundsjukdomen har behandlats.

29

Hur testar man för laktosintolerans?

Man ber patienten sätta ut mjölkprodukter i 2 veckor och sedan återintroducera dem

Om symtom återkommer= laktosintolerans

30

Hur definieras Failure to thrive (FTT)?

Lägre tillväxt än förväntat, i första hand låg viktökning.