Nutrition/Uppfödning+Allergi/Eksem Flashcards Preview

Termin 9 - Pediatrik > Nutrition/Uppfödning+Allergi/Eksem > Flashcards

Flashcards in Nutrition/Uppfödning+Allergi/Eksem Deck (75):
1

När har barnets vikt:1. Dubblats2. Tredubblats3. Fyrdubblats

1. Vid 5 mån
2. Vid 1 år
3. Vid 2 år

2

Vilket vassleprotein från komjölken kan barn bli känsliga för?

Betalaktoalbumin

3

Vilka amningsstadium(3) finns och när är dessa?

Kolostrum 3-4dgr
Övergångsmjölk 2v
Mogen mjölk 3v

*Efter 1 månads amning är näringsinnehållet stabilt

4

Vilken volym av näring skall barnet normalt få i sig varje dag? (ml/kg/dag)

150-200 ml/kg/dag

5

Vid vilken ålder kan barn med enbart bröstmjölksuppfödning få järnbrist?

6-9 mån

6

Vad är modersmjölksersättningar och vällingar berikade med?

Vitamin D och Järn

7

Hur hög är proteinmängden i komjölk respektive bröstmjölk?

Komjölk 3,4 g/dl
Bröstmjölk 1 g/dl

8

Hur är modersmjölksersättningen uppbyggd?

Komjölksbaserad:
Proteinsänkt till 1,2-1,3 g/dl
Avsaltad
Berikad med fettsyror som finns i modersmjölk
Berikad med mineraler (Järn) och vitaminer (D)

9

Vid vilken ålder kan följande dryck introduceras:1. Standardmjölk2. Mellanmjölk3. Lättmjölk

1. 10-12 månader2. Efter 1 år3. Efter 3 år

10

Kalciumbehov hos (mg/d):1. barn 0,5-1år2. ungdom, vuxen

1. 540mg/d2. 800mg/d

11

6 mån gammalt barn som har druckit 1 liter välling samt vätskeersättning inkommer medvetslös till akuten. Diagnos och varför?

Hyperton dehydrering.Pga att spädbarnets njurar är begränsade till att utsöndra Na, K, Cl, protein som är 2-3ggr högre i komjölk.

12

2 faktorer som leder till tidigare pubertet?

1. Gott hälsotillstånd2. Övervikt (ökning av BMI med +1 SD tidigarelägger pubertetsstart 3 mån)

13

Vad styr tillväxten hos barn? (5)

ArvNutritionKronisk sjd (CF, njursjd, JCA, IBD..)Psykosociala faktorerHård fysisk träning

14

När startar puberteten normalt hos pojkar resp flickor?

pojkar 10-14 årflickor 8-13 år

15

Hur beräknas medelföräldrarlängden hos flickor resp pojkar?

Flickor: (Mammas längd +(pappas längd -13cm))/2Pojkar: ((mammas längd +13) + pappas längd)/2

16

Hur startar puberteten hos flickor resp pojkar?

Flickor: Bröst-> pubeshår-> max tillväxtspurt-> menarche (efter menarche växer flickor i genomsnitt 6-8cm)Pojkar: Testikeltillväxt-> pubeshår-> max tillväxtspurt

17

Vilken är barnläkarnas favoritleksak?

ORCHIDOMETER

18

MilstolparNär ska barnet ge: Svarsleende

Vid 6-8v

19

MilstolparNär ska barnets primitiva reflexer vara borta ochkunna sträcka sig efter saker samt jollra

4-5 månader

20

MilstolparNär ska barnet kunna:Vända sig mage-rygg/rygg-mageLyfta föremål från hand till handKunna sitta med stöd

6 mån

21

MilstolparNär ska barnet kunna sitta utan stödkrypaHa tummgreppLeka "tittut"

7-8mån

22

MilstolparNär ska barnet kunna resa sig mot stödHa pincettgrepp

10mån

23

Milstolpar1. När ska barnet kunna gå själv2. Säga två-tre ord

1. 12-20 mån2. 12 mån

24

MilstolparNär ska barnet kunna:SpringaPrata 10-15 ord, säga 2-ords meningarBygga torn av 3-4 klossar

Vid 18 mån

25

Vilka 3 födoämnen orsakar vanligen allergi hos barn?

Mjölk, ägg och jordnötter

26

Vilka barn med eksem skall utredas för allergi?

De med eksem som kräver behandling av minst grupp-2 steroid

27

Vad är primär laktosintolerans?

Minskad mängd laktas i tunntarmen vid stigande ålder. Finns bakomliggande genetisk predisposition för detta.

28

Vad är sekundär laktosintolerans?

Förekommer efter skada på tunntarmens slemhinna tex. efter gastroenterit, IBD och celiaki.

Kan komma i alla åldrar och går ofta tillbaka när grundsjukdomen har behandlats.

29

Hur testar man för laktosintolerans?

Man ber patienten sätta ut mjölkprodukter i 2 veckor och sedan återintroducera dem

Om symtom återkommer= laktosintolerans

30

Hur definieras Failure to thrive (FTT)?

Lägre tillväxt än förväntat, i första hand låg viktökning.

31

Orsaker till undernäring hos barn i ett höginkomstland?

Sekundärt till akuta eller kroniska sjukdomar.

32

Vilka sjukdomar kan ge FTT?

Celiaki, komjölksproteinallergi, GERD, endokrina sjd, malignitet, IBD, CP, autism, njursjd, hjärtsjukdom samt PSYKOSOCIALA

33

Vilken/vilka antikropp(ar) passerar till bröstmjölken?

IgA endast

34

Fettmängden i komjölk resp bröstmjölk?

Komjölk: 3,7g /100g
Bröstmjölk: 3,8g -:-

35

Laktos i komjölk resp bröstmjölk?

Komjölk: 4,6g /100g
Bröstmjölk: 7g -:-

36

Varför är det viktigt att ge Vitamin K till barn och vilken effekt har det?

Bröstmjölken innehåller för lite vitamin K samt att barnets tarm vid födseln inte är koloniserad->tarmfloran inte bildar vit K.
Vit K behövs för att vissa koagulationsfaktorer skall bildas annars riskerar barnet blöda.

37

Varför behövs Vit D?

Bröstmjölken täcker inte behovet. Central roll i kalciumomsättningen mm.
1mån-2år skall det ges men kan ges upp till 5år om barnet är mörkhyat, klär sig heltäckt, inte äter berikade produkter och inte vistas ute i solen.

38

Vad är väldigt viktigt i utredningen av allergi?

Noggrann ANAMNES
Därefter provtagning och pricktest

39

Vilken antikropp mäter man titern på för de olika allergenerna?

IgE

40

Pollenallergi ger ofta korsreaktion med andra födoämnen, vad kallas symtomen som de får pga detta?

OAS=oralt allergisyndrom

41

Hur uttrycker sig symtomen vid OAS?

Lokal svullnad och klåda i mun och svalg

42

Vilka tidiga symtom kan uppträda vid anafylaxi?

Urtikaria, Angioödem, Generell klåda, Metallisk/stickande/pirrande känsla i munnen, svullnad av läppar/munslemhinna/gom och svalg, rodnad och värmekänsla på ansikte och hals.

43

Behandlingsordning vid anafylaxi?

Adrenalin 0,01-0,5 mg/kg im
Antihistamin 0,05mg/kg iv el im
Solucortef 100-200mg iv/im eller Betapred 3-5mg po

44

Är positivt pricktest eller allergenspecifikt IgE lika med allergi?

NEJ, utan det visar en sensibilisering.

45

Vad krävs ytterligare utöver positivt pricktest eller allergenspecifikt IgE för att det ska kallas för en allergi?

Allergiska symtom

46

Vilken behandling är den enda som på sikt minskar symtom eller botar allergi mot luftburna allergener?

ASIT (allergenspecifik immunterapi)

47

Vilka läkemedel ger man för inhalation vid allergisk astma?

Antihistaminer och steroider, vb även Beta2-agonister

48

Om ett barn kommer in och hävdar vara allergisk mot hasselnötter eller jordnötter, vilket annat allergen ska man alltid testa IgE för och varför?

Björkpollen, för att diffa om det är äkta nötallergi eller sensibilisering via björkpollen.

49

Orsaken till sensibiliseringen för nötter via björkpollenallergi?

Ett korsreagerande ytprotein på björkpollen och jordnötter resp hasselnötter

50

Vad beror akut utikaria hos barn oftast på?

Infektioner, kan även vara idiopatiskt

51

Vad rekomenderas idag gällande introduktion av jordnötsinnehållande livsmedel till högriskbarn tidigt i livet?

Grad 1 evidens för tidig(4-11mån ålder) introduktion av jortdnötsinnehållande livsmedel

52

Vilka patienter skall ha recept på en Adrenalin autoinjektor efter besök på akutmottagning?

De som haft en anafylaxi. Denna ska endast gälla fram till utredning av allergolog som därefter bestämmer om man ska ha det eller inte.

53

Definitionen av astma

Inflammation i luftvägsslemhinnan, variabel och reversibel luftvägsobstruktion och bronkiell hyperreaktivitet

54

Vilka virus är de vanligaste orsakerna till astmasymtom?

RSV(mindre barn) och Rhinovirus(äldre barn)

55

Förutom virusinfektioner, vad mer kan ge astmasymtom?

allergenexposition och "retare"=ansträngning, kall luft, dofter, ozon..

56

Vilken undersökning ska man göra vid misstänkt astma?

Spirometri

57

Om bilden inte riktigt stämmer överens med astma efter olika utredningar, vad skall man ha i åtanke då och även skicka remiss för?

Cystisk fibros. Skicka remiss för LungRTG och svettest

58

Vad ska man göra hos alla barn och unga med misstänkt astma?

Allergiutredning (pricktest, specifikt IgE)

59

Vem ska allergiutredas?

Eksem (om gr II steroider)
Rinokonjunktivit
Urtikaria (dvs klåda)
Astmasymtom
Penicillinallergi (urtikaria/ledsvullnad första dygnet)
Bi- och getingallergi (endast om anafylaxi)
Födoämnesallergi

60

Vilket är de vanligaste bidragande allergierna vid eksem?

Mjölk och ägg

61

Vad utesluter specifikt IgE om det är 0 för mjölk?

Typ I allergi, men inte mjölkproteinallergi med fördröjda reaktioner och symtom från hud och tarm

62

Vilka allergen ger Rinokonjunktivit vid säsongen respektive året runt?

Säsongsallergen: björk, timotej, gråbo
Året runt: kvalster, pälsdjur, gnagare

63

Förstahandsbehandling mot rinokonjunktivit förutom att undvika allergenet?

Antihistaminer

64

Förebyggande/underhållsbehandling för rinokonjunktivit?

Antihistamin, kromoglikat lokalt, Nasala steroider(överlägset bästa effekt)

65

Botande behandling mot rinokonjunktivit?

ASIT- allergenspecifik immun terapi

66

Indikationer för ASIT?

Lång säsong
Otillräcklig effekt av symtomatiskt behandling inkl nasala steroider
Begynnande Astma

67

Vilken typ av urtikaria remitteras för allergiutredning?

Kronisk urtikaria

68

Om urtikaria återkommer på samma ställe, flyttar sig inte och varar i flera dagar så ska man misstänka vaddå?

hereditärt angioödem

69

Vid vilka symtom som kommer inom en viss tid efter penicillinintag ska man utreda för allergi?

utslag/urtikaria med klåda FÖRSTA behandlingsdygnet ska utredas med spec IgE/pricktest innan ev provokation.

Samt Uttalad urtikaria med/utan ledsvullnad

70

Vilka symtom från bi- och getingstick ska föranleda utredning?

Symtom från andningsvägar eller cirkulation

71

Allmänna råd för allergiprevention som man kan ge till alla

Amning är bra, ger dock inte ett generellt skydd mot allergiutveckling
Undvik rökning
God ventilation och normal luftfuktighet

72

Definitionen av anafylaxi i kliniken

Akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem

73

Vid anafylaxi skall patienten observeras i minst ett visst antal timmar beroende på svårighetsgrad, hur många?

minst 4-12 timmar

74

Vilka läkemedel är kända som orsak till anafylaxi?

NSAID/ASA, ACE-hämmare, Antibiotika, ASIT, kontrastmedel, vacciner, anestesiläkemedel

75

Vad har antihistaminer effekt på vid anafylaxi?

Effekt på hudsymtom- påverkar enbart klåda och urtikaria.

Noll effekt på nedre luftvägsobstruktion, lågt BT och chock.