Barnkirurgi och Gastroenterologi Flashcards Preview

Termin 9 - Pediatrik > Barnkirurgi och Gastroenterologi > Flashcards

Flashcards in Barnkirurgi och Gastroenterologi Deck (114)
Loading flashcards...
1

Vad vilket akut buktillstånd ska uteslutas hos en 3 åring som får successivt ont i magen över 12 timmar, ligger stilla på bristen och temp 38,2?

Akut appendicit.

2

Vanlig orsaker till intervallsmärtor och kräkningar hos småbarn efter en ÖLI?

Invagination(körtelförstorning i fossa iliaca pga infektionen leder till invagination)

3

Hur diagnosticeras tarminvagination hos barn?

BÖS (rtg)U-ljudKolonröntgen (rektal kontrast som även kan behandla tillståndet)

4

När är passageröntgen indicerat som invaginationsbehandling hos barn? Alternativ behandling?

Inom 24t av symtomdebut.Annats kirurgi eller lavemang.

5

Intraabdominella vanliga orsaker till akut buksmärta hos barn? (8)

–Förstoppning
–Gastroenterit (oftast viral, ibland bakteriell; ex Yersinia)
–UVI: feber och buksm är oftast debutsymtom hos 2-3 åringar, äldre barn har klassiska UVI symtom.
–Inklämt bråck
–Gastrit/Ulcus
–Främmande kropp
–Gallsten/Njursten
–Kolik (intensiva intervallsmärtor) --> barn gråter utan känd etiologi (uteslutningsdiagnos)

6

Extraabdominella orsaker till akut buksmärta hos barn? (4)

  • Andra infektioner: Faryngit, Viral infektion, Pelvic inflammatory disease (sexuellt aktiva kvinnor), Pneumoni, Lymfadenitis Mesenterica,
  • Diabetisk ketoacidos
  • Testistorsion
  • Rupturerad ovarialcysta

7

Vad ska ingå i ananes vid magont hos barn?

(förutom grundanamnesen MAPHLES/OPQRST/PO/PV/PR/PU)?

Barn >5: kan generellt ge pålitlig symtombeskrivning.

Tonåringar: överväg att skicka ut föräldrar

Yngre barn (<2 år): fråga om GF-VULVA
Graviditet, Förlossning/neonatalperiod, Vaccinationer, Utvecklingsmilstolpar, Längd, Vikt, Amning/Kost)

 

Efterfråga ALLTID: TRAUMA!

8

Ont i magen är vanligt hos barn! (37% i skolåldern). Vilka symtom ska alarmera dig?

- Avplanad längd- och/eller viktkurva

- Försenad pubertet

- Gastrointestinal blödning

- Ihållande kräkningar

- Ont eller svårt att svälja

- Nattlig värk/tarmtömning

- Rikliga långvariga (>2v) diarréer

- Smärta sidolokaliserad

- Oklar feber (ffa Crohns)

- Artrit

- Perianala besvär

- Hereditet för IBD, celiaki eller ulkussjukdom

9

Muhammad Allah, 16 mån, har haft viktnedgång enl BVC. Gnällig, Blek, trött, och Lösare avföring, 2-3 ggr per dag. Vilken kronisk sjukdom i magtarmkanalen misstänker du i första hand och vilket prov ska du beställa?

Celiaki

anti-Tg (Transglutaminas ak)
evt OGD-skopi med duodenalbiopsi.

10

Kostbehandling av celiaki?

Kost fri från vete, råg, korn

Havreintag kan gå bra

11

5 komplikationer till obehandlad celiaki hos barn?

Ej optimal slutlängd pga malabsorption

Depression

Trötthet

Amenorré/Infertilitet

Osteoporos pga calciumbrist

(*liten ökad risk för lymfom)

12

Hjalmar 6 mån, med nydiagnosticerad astma. Men astmamedicinerna hjälper inte... Skriker efter måltid och skriver liggande på natten, försämrad viktutveckling... MIsstänkt diagnos? Vad mer kan man kolla efter vid status som stöd?

Gastroesofageal reflux (GER)Kolla efter frätskador på tänder/dålig andedräkt.

13

Behandling GERD?

PPI

Evt 5-H2 blockerare (Ranitidin) som är svagare

14

Hur ställer du diagnosen GERD?

Anamnes och klinik räcker för diagnos.

  • Men om PPi inte hjälper: OGD-skopi med refluxmätning eller pH mätning

15

PPI sägs vara ofarligt... eller? ge 2 biverkningar

Minskad syra = risk för bakteriell överväxtReboundeffekt vid utsättning(Långsiktiga effekter okända)

16

Skitunge på 4 månader som börjat gnälla, få lösa avföringar och viktpåverkan sen 2 månader efter insättning av mjölkersättning (MME) som är komjölkshaltig. Diagnos?

Laktosintolerans.

 

Överväg mjölkproteinallergi

17

Hur diagnotiseras födoämnesallergi?

Elimination-Provokation.Ev. RadioAllergoSorbent Test (RAST) prov (phadiotoplikt blodprob för födoämnen)

18

Vad ska primärt misstänkas när ett barn har buksmärta med hård och lös avföring?

Obstipation

19

Vad ska uteslutas innan diagnosen idiopatisk förstoppning ställs? (5 saker)

1. Inga röda flaggor (se varningssymtom)

2. Normal tillväxtkurva

3. Besvär som börjat efter 1 månads ålder.

4. Inga neurologiska problem

5. Normalts status fö

20

Behandling av idiopatisk förstoppning?

Info + regelbundna vanorLaktulos, Macrogol, Klyx

21

Vad är bristol scale?

Bajstabellen. Använd! Och lita inte på bajsanamnes, ta om!

22

Adam 13 årOnt i magen av och tillÄter mindreLös avföring, någon gång med blodSlutat med forbollsträningFeber ibland av oklar anledningViktnedgångMisstänkt diagnos?

Crohn's sjukdomÅlderna är vanig för IBD! Brukar debutera 10-15 åå. (20%

23

Adam 13 år.3v med blodiga avföringar.Hb fall.Stegrat kalprotektin.Negativ F-odl. Diagnos?

IBD... sannolikt Ulcerös kolit

24

Är IBD genetiskt?

Ja! 30x ökad risk om systom har IBD, 3-20 ggr ökad risk om förälder har.Ffa Mb Crohns! 50% konkordans mellan tvillingar

25

Funktionell magtarmsjukdom. Hur behandlas det?

Regelbundna vanor.Ev tarmreglering (laktulos osv)Information: lugnande besked, inget farligt trots symtom. Lyssna på horungen!

26

Hur skiljer sig akut buk hos barn jmf med vuxna?

90% av barn har oftast ospecifik buksmärtaVanligaste orsaker är infektion (viral) och obstiptionVanligaste kirurgiska orsak är appendicit: obs! snabbt förlopp, avsaknad av klassiska symtom (80% perorerar innan diagnos hos barn

27

Vad skiljer buksatus hos barn med vuxna?

Barn har sämre utvecklad bukmuskulatur och defense känns bäst om man palperar försiktigt.

28

Vad skiljer PR undersökning hos barn med vuxna?

Överväg nyttan med undersökningen. Förklara för barnet vad du skall göra, jämför med t ex temptagning. Be barnet att krysta i samband med us, då öppnar sfinktern sig och det gör mindre ont.Barnet bör ligga på rygg med böjda knän och ev ett täcke över knäna. På spädbarn används lillfingret. Om lokal ömhet vid bukpalpation föreligger och appendicitmisstanken är stark kan rektalundersökning avstås.Yttre inspektion kan avslöja en perianalabscess eller fissur.

29

Vad är spädbarnskolik?

Barn som gråter mer än vanligt av okänd anledning. Uteslutningsdiagnos.

30

HIGH YIELD: Vilka är de mest livshotande tillstånden som måste uteslutas i första hand vid akut buk hos barn? (9)

Dessa är inte nödvändigtvis vanligast! (se separat flash!)
* Trauma
* Appendicit* Invagination
* Volvulus
* Inkarcererat bråck
* Adhesion och tunntarmsobstruktion pga tidigare kirurgi
* Nekrotiserande enterokolit (NEC): oftast inom 11-23d efter födsel hos prematura barn
* Ulcus (ovanligt)
* Ektopisk graviditet (postmenarchala kvinnor)