Barnorto & reuma Flashcards Preview

Termin 9 - Pediatrik > Barnorto & reuma > Flashcards

Flashcards in Barnorto & reuma Deck (56)
Loading flashcards...
1

Vilka ortopediska tillstånd screenar man för hos barn?

Kongenital höftluxation och strukturell skolios

2

Vilket test använder man för screening av höftledsluxation hos nyfödda?

Ortolanis test

3

Om barnet har höftledsluxation vid födseln, hur behandlar man detta och hur länge?

Von Rosen-skena i 6-12 veckor

4

Hur kan man upptäcka höftluxation hos post-neonatala barn?

1. skenbar femurförkortning
2. Asymetriska hudveck
3. Abduktionsinskränkning (pga att adduktorerna är kortare)

5

Vid vilken åldersgräns gör man ultraljud av höfterna?

Mimmi har inte skrivit svar här och jag hittar inget på nätet, men gör UL vid misstänkt COXITIS SIMPLEX för att påvisa vätska. Coxitis får man 3-12 år enl LISA LABIA

Mvh
Artin Entezarjou, Specialist i Allmänmedicin.
M.D. PhD.

6

Vid vilken åldersgräns gör man röntgen bäcken frontal?

>6 mån

7

Vad beror strukturell skolios på?

Kotkropparna tillväxer inte symmetriskt, rotationsfelställning i kotkroppen med rotationspuckel på konvexa sidan

8

Om barnet har höftledsluxation vid födseln, hur behandlar man detta och hur länge?

Von Rosen-skena i 6 veckor

9

Vid vilken åldersgräns gör man ultraljud av höfterna?

10

Vid vilken åldersgräns gör man röntgen bäcken frontal?

>6 mån

11

Vad innebär skolios?

Lateraldeviation dvs sidoförskjutning av kotpelaren

12

Vad beror strukturell skolios på?

Kotkropparna tillväxer inte symmetriskt

13

Vad kan funktionell skolios bero på?

Olika långa ben, diskbråck

14

Vilket redskap använder man för att bedöma graden av skolios och vad kallas vinkeln man mäter?

skoliometer, Bunnelvinkel

avvikande om över 7 grader - skicka då på rtgn för bedömning av cobbindel

#ArtinEdit

15

Vilka cobbvinklar ger indikation för korsettbehandling?

Cobbvinkel >30-35 grader då det här finns risk för progress.

Korsetten reverserar inte skoliosen utan hindrar progress!

#ArtinEdit

16

Hjälper sjukgymnastik mot strukturell skolios?

NEJ :)

17

Hur många timmar per dygn bärs korsetten?

22 tim/dygn

18

Varför uppkommer pes adductus?

Pga att fötterna har legat så i fosterlivet.

19

Vad utgör grund för om barnet får ortos eller inte för att eventuellt korrigera pes adductus?

Om det är lätt att abducera foten vid undersökning behöver man inte göra något åt det. Om det är stramt och svårar att abducera ger man ortos.

20

Det är värre med cavusfot jämfört med plattfot, varför?

Understödsytan blir mindre.

21

När ska man reagera på plattfothet?

När man inte ser att det uppstår ett fotvalv när de står på tå eller hänger med fötterna från britsen.

22

Vilka symtom får barn med coalitio?

Smärta och stelhet i foten. Vanligast vid 10 års ålder

23

Exempel på vad tågång hos barn kan bero på?

Muskeldystrofier, kongenital kort hälsena, habituell tågång!

24

Vid vilken ålder skall varus/valgus ungefär ha normaliserats?

Vid ca 8 år

25

När ska man diskutera kirurgi vid varus/valgus?

Varus: om det är >10cm mellan knälederna
Valgus: om det är >10cm mellan fötterna

#ArtinEdit

26

Växtvärk. Vilken ålder? Vad krävs för att klassa värk som växtvärk? Behandling?

3-6 år. Blir värre på kvällen deso aktivare barnet varit. etiologi okänt. Möjligen fördröjd värk pga metaboliter efter aktivitet. för diagnos krävs:

1. barnet ska vara pigg som alla andr barn.
2. måste vara omväxlande hö vänster ben
3. får inte vara över leder.
ddx är kroniska artiter, osteomyeliter, tumörsjukdomar.

detta kan inte trollas bort, binda/värkstillande symtomatisk behandling. borde försvinna efter 3-4 månader.

#ArtinEdit

27

Karakteristika vid växtvärk

Ju aktivare barnet har varit på dagen, desto mer värk har det på kvällen. Beror på sura metaboliter i musklerna som ger träningsvärksliknande smärta
Vanligast vid 3-6 år

28

Behandling mot växtvärk?

Endast symtomatisk med paracetamol, massage, elastisk binda.

29

Om tonåringar går lite hältande med ena höften, vad beror det sannolikt på?

Höftfysiolys

30

Olika typer av juvenil artrit (3)?

Oligoartikulär JRA
Polyartikulär JRA
Systemisk JRA