Onk of The child Flashcards Preview

Termin 9 - Pediatrik > Onk of The child > Flashcards

Flashcards in Onk of The child Deck (19)
Loading flashcards...
1

Vilken leukemi står för 77% av alla barnleukemier?

ALL

2

Symtom vid ALL?

Onset is brief and nonspecific:

 • Ben och ledsmärtor (20%), speciellt nedre extr
 • Benmärgssvikt:
  • Trc: Petechier, purpura, småblödningar,
  • Hb: trött, blek
  • Extramedullär hematopoes (kompensation): lymfadenopati, hepatosplenomegali, ledsvullnad

3

Hur ställer du diagnos av ALL?

Lab:
-Hb
-Trc

Benmärgsaspirat är det bästa testet
 

4

Hur behandlas ALL?

Vincristine, Daunorubicine, Prednisone

5

Viktigaste komplikationen efter behandling av ALL?

Återfall (15-20%

Men även förhöjt ICP, isolerade kranialnervsskador, pneumocystisk pneumoni

6

Ett viktigt akut tillstånd som kan uppträda vid kemoterapibehandling av ALL?

Tumörlyssyndrom

Cell lysis, hyperuricemi, hyperkalemi, hypofosfatemi, hypokalcemi (tetanus, arrytmier, njurförkalkning)

Behandla med uppvätskning och urinalkalinisering

7

Prognosen vid ALL?

>80% 5årsöverlevnad

8

Negativa prognostiska faktorer vid ALL?

 • Väldigt höga vita vid diagnos
 • Ålder <1 eller >10 vid diagnos
 • Dåligt svar vid behandlingsstart
 • Kromosomabnormaliteter

9

Hodgkin lymfom

 1. Vilka drabbas?
 2. Klinisk presentation/symtom?
 3. Diagnos?
 4. Behandling?
 5. Prognos?

1. Oftast 15-19 år gamla individer

2.

 • Oftast en smärtlös, fast, cervikal eller supraklavikulär lymfnod som kan palperas.
 • Anterior massa på mediastinum (ibland)
 • Nattliga svettningar, låggradig feber, viktnedgång, trötthet, klåda

3. Exciosionsbiopsi

4.

 • Beror lite på stadium, och andra saker
 • Oftast Adriamycin, Bleomycin, Vinblaaastine, Dacarbazine
 • Strålning

5.

 • 90% med tidigt stadium botas
 • 70% med avancerat stadium botas

 

10

Non hodgkin lymfoma

 1. Etiologi?
 2. Riskfaktorer?
 3. Histologiska subtyper?
 4. Presentation/symtom?
 5. Diagnos?
 6. Behandling?
 7. Prognos efter behandling?

1.

 • Malign proliferation av B eller T-cellslymfocyter
 • EBV tros spela en roll (framförallt vid Burkitt's)

2. Kongenitala eller förvärvade immunodeficiencies

3.

 • Lymfoblastiska: T-cells, oftast mediastenal massa
 • Småcells: B-celler
 • Storcells: T eller B celler

4. Beroende på lokalisation

 • Anterior mediastenal massa-->Andningsproblem
 • Bukmassa--> Buksmärta
 • Hematogent spridd

5. Viktigt att göra snabbt eftersom aggressiv sjukdom

 • BIOPSI
 • CT är lämpligt för att se utbredningen
 • Blodprover
 • Stadieindelning I-IV

6. 

 • Kirurgisk excision av buktumörer
 • Kemo
 • Monoklonal Anti CD20
 • Strålning för vissa

7. 90% bot för stadie I och II

11

Hjärntumörer hos barn, lite allmäna HIGH saker

 1. Hur vanligt är hjärntumörer i malignitetsligan hos barn?
 2. Hur hög är mortaliteten vid hjärntumörer (samtliga) hos barn?
 3. Vilka åldrar drabbas främst?
 4. Vilken är den vanligaste intrakraniella anatomiska lokalisationen?
 5. Vilket är det bästa initiala testet för samtliga hjärntumörer?

 1. Näst vanligaste maligniteten efter ALL
 2. Mortaliteten är 45%, också högst morbiditet
 3. Vanligast hos barn <7 år
 4. De flesta är infratentoriella (2/3)
 5. CT-skalle är det bästa initiala testet

12

Hjärntumörer varierar beroende på ålder

0-1 år gamla barn
Vilka typer av hjärntumörer får dessa barn?
Vilken anatomisk lokalisation har dessa tumörer?

2-10 år gamla barn
Vilka typer av hjärntumörer får dessa barn?
Vilken anatomisk lokalisation har dessa tumörer?

>10 år gamla barn
Vilka typer av hjärntumörer får dessa barn?
Vilken anatomisk lokalisation har dessa tumörer?

0-1 år gamla barn
-Choroidplexustumörer och Teratom
-Supratentoriell lokalisation

2-10 år gamla barn
-Astrocytom (benign/malign) och Medulloblastom (supratentoriell)
-Infratentoriell lokalisation

>10 år gamla barn
-Diffusa astrocytom
-Supratentoriell lokalisation

13

Infratentoriella tumörer
Benignt astrocytom

 

 1. Vilka åldrar drabbas?
 2. Anatomisk lokalisation?
 3. Behandling?
 4. Prognos efter behandling?

Den vanligaste infratentoriella hjärntumören hos barn

 1. 2-10 års barn
 2. Infratentoriell, cerebellum
 3. Kirurgi, strålning, och/eller kemo
 4. Med komplett resektion, 80-100% survival rate

14

Case

En 10-åring kommer till din family practice pga ett nydebuterat EP-anfall, patienten har sedan 1 månad haft rejäl huvudvärk och progressivt ökande bredspårig gång.

Utifrån vad du har lärt dig från tidigare cards....

 1. Vad är detta?
 2. Hur utreder du?
 3. Varför den bredspåriga gången?
 4. Behandling?

 1. Benignt astrocytom, den vanligaste infratent hjärntumören hos barn
 2. CT-skalle (förutom status och allt som du redan gjort)
 3. Pga att den är placerad i cerebellum (vanligaste lokalisationen)
 4. Kirurgi, strålning och/eller kemo, 80-100% överlevnad vid resektion

15

Infratentoriella hjärntumörer hos barn
Medulloblastom

 1. Typ av tumör?
 2. Vilka åldrar drabbas?
 3. Anatomisk lokalisation samt symtom från detta?
 4. Behandling?
 5. Prognos efter beh?

Den näst vanligaste infratentoriella hjärntumören efter Benignt astrocytom

 1. Embryonaltumör
 2. 2-10 års kids
 3. Solid homogen massa i bakre skallgropen (midline cerebellar vermis)--> obstruction av fjärde ventrikeln och hydrocefalus
 4. Strålning och kemo
 5. 60-70% överlevnad

16

Maligniteter hos barn
Wilms tumör
 

 1. Typ av tumör?
 2. Vilka åldrar drabbas?
 3. Anatomisk lokalisation?
 4. Vanliga grejer associerade med Wilms?
 5. Klinisk presentation?
 6. Diagnos?
 7. Behandling?
 8. Prognos efter behandling?

Näst vanligast maligna buktumören hos barn

 1. Nefroblastom
 2. 2-5 år gamla barn
 3. En eller båda njurar (bilateral i 7%)
 4. Hemihypertrofi, Aniridi, Genitourinära anomalier
 5. Asymptomatisk bukmassa
 6. CT-buk, lungrtg ifall lunginblandning
 7. Kirurgi, kemo, strålning. Ev nefrektomi unilateralt
 8. 54-97% har 4 årsöverlevnad

17

Case

En mor kommer med sitt 3-åriga barn till din family för att hon har hittat en abdominell massa när hon badade CHILD. Barnet är annars friskt. Du märker i ditt somatiska status att barnet har förhöjt BP samt en mustig abdominell massa som stämmer med moderns beskrivning.

Vad är detta?

WILMS TUMÖR

 

 

 

 

Fuckneredeeej

18

Tumörer hos barn
Neuroblastom

 1. Typ av tumör? (vilken histologisk uppbyggnad?)
 2. Hur vanligt är det i förhållande till totala antalet barnmaligniteter?
 3. Anatomisk lokalisation? 3 vanliga
 4. Klinisk presentation/symtom?
 5. Diagnos?
 6. Behandling?

 1. Från neurala krestceller
 2. 8% av samtliga barnmaligniteter!
 3. Abdominell, Adrenal, Retroperitoneala sympatiska gränssträngen
 4. Hård palpabel massa i flank eller midlinje, smärtsam, kalcifiering och blödning. Ofta metastas vid presentation till skalle, orbit, benmärg, lymfa, lever, hud.
 5. Slätröntgen, CT, MR. Observera att Homovanillic acid och Vanillomandelic acid är förhöjt i 95% av fallen. Stadieindelning I-IV, I innebär bara huvudorganen och IV innebär disseminerad
 6. Kirurgi, kemo, strålning, benmärg, stamcellstransplant

19