Anti-emetika Flashcards

1
Q

Anti-emetika: stimulerar vad/var?

A

Flera neurotransmitorer kan stimulera emesis vid påverkning av chemoreceptor trigger zone (CRTZ).
Anti-emesis kan uppnås vid blockering av receptorer för dessa neurotransmitorer. Artskillnader finns.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Läkemedel som KAN INDUCERA EMESIS:

A

Indikation: intagning av toxiska medel, tömning av ventrikeln inför anestesi.

Emetika
Saltvatten (10%) Irriterar slemhinnor och inducerar därmed kräkning. Försiktighet bör uppvisas i förhållande till saltförgiftning. Begränsad användning.

Apomorfin:
Syntetisk morfinderivat. Centralt verkande dopamin agonist. Direkt stimulation av receptorer i chemorectptor trigger zone (CRTZ).
Effektivt till hund (SC eller topikalt (mucosa)). Snabb effekt. Mindre effektiv vid hög koncentration (IM & IV).
Inte effektiv till katt.

Xylazine:
α2-adrenerg agonist (universella analgetika).
Vomitus ses 3–4 minuter efter IM injektion hos katt (effektiv till katt). Förmodas vara skyldig till en direkt stimulation av receptorer i chemoreceptor trigger zone (CRTZ).
Biverkningar: sedation & hypertension.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Maropitant

A

Enda anti-emetiska registrerat till djur.

Neurokinin-1 (substans P) receptor antagonist.
Indikation: behandling av “åksjuka”.

Har bevisat att hjälpa mot illamående hos hundar som genomgår cancerbehandlingar.
Maropitanter är extensivt metabolisera av levern och liten clearance av njurarna.
Bra säkerhetsmarginal och få biverkningar har visats.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Extra?

Metoclopramid

A

Metoclopramid:

Dopamine antagonist. Inhibiterar serotonin-receptorer vid hög dos.
Har även effekt på GI (tömmer ventrikeln och övre duedenum).
Den hämmar även dopamin centralt i CRTZ, dvs. anti-kräk.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Extra?

Phenothiaziner

A

Dopamin-antagonister.

Dopamin är en av neurotransmitterna i emetic centrumet och CRTZ för stimulation av kräkningar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly