Inhalationsanæstetika Flashcards

1
Q

Neurotransmitter i CNS: Glutamat

A

Den mest utbredda & stimulerade neurotransmitorn i CNS.
Generellt en excitatorisk neurotransmitor, non-essentiell aminosyra; men korsar ej BBB (syntesernas i neuroner); ca ½ av alla hjärnans synapser använder glutamat.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Neurotransmitter i CNS: GABA

A

GABA (Gamma-AminoButyric Acid)
Viktigaste och mest utbredda hämmande neurotransmitorn i CNS.
Bildar utifrån glutamin syra (glutaminacid-decarboxylase GAD). Ökad GABA-transmission, verkar inhibitoriskt på CNS. Utsöndring av GABA i en nervcells synaps hämmar nervcellen från att överföra impulser till nästa nervcell.
GABAA-receptor: Inotrop receptor. Består av 5 enheter som bildar en ring (Cl- kanal). Receptorn är kontrollerad och vid aktivering så öppnas klorid (Cl-) kanaler (Cl- influx) → hyperpolarisering → membranen depolariseras.
Benzodiazepiner: Separat bindningsställe på GABAA-receptorn
Barbiturater: Separat bindningsställe på GABAA-receptorn
Propofol: Förlänger GABA:s verkning på GABAA- receptorn vid låg [c] och aktiverar receptorn direkt vid hög [c].
Alfaxalon: Binder till den transmembran delen av GABAA-receptorn.

GABAB-receptor: metabotroph (G-protein kopplat). Öppnar Kalium (K) och stänger Ca kanalerna. Förorsakar hyperpolarisering av membranen också viktig presynaptisk funktion (hämmar ytterligare frisättning av GABA då Ca-influx begränsas)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Neurotransmitter i CNS: Glycin

A

Viktig inhibitorisk CNS neurotransmitor.
Glycin receptorer liknar GABA receptorer (ligand-gate chloride kanal). Läkemedel mot receptorn har ej blivit utvecklade. Påverkas av giftets styrka (antagonist).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Neurotransmitter i CNS: Acetylkolin

A

Binder primärt till nikotine receptorer i CNS. Receptorerna är excitatoriska (ospecifika jonkanaler). Hög koncentration av kolinesterase i CNS.
Organofosfater hämmar kolinesterase i CNS → kramper, koma och död.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Isofluran

A

Synteserades 1965, används till många djurarter. Begränsad metabolisering & elimineras primärt via exspiration. Snabb induktion & uppvaknande, lätt att styra anestesin.
Blod/gas 1.4
Olja/gas 98

Hjärta & respiration: verkar depressivt på respiration och kretslopp;
-stigning i blodets CO2 innehåll
-apné kan förekomma vid 2.3–2.5 MAC
-systemisk hypotension
-nedsatt myokardium kontraktilitet
-nedsatt minutvolym
-ökad risk för adrenalin inducerat hjärtarytmi
Lever: minimal förbigående förändringar är beskrivet.
Njurar: nedsatt blodgenomströmning och nedsatt diures (urinavsöndring)
Muskler: kan förorsaka malign hypertermi. (elakartad hög feber; pga. Okontrollerad hög ämnesomsättning i skelettmuskulaturen) [En person med malign hypertermi får efter hand snabb och oregelbunden puls, kramp i käkmuskulaturen, instabilt blodtryck, ökande blåfärgning av slemhinnorna (cyanos), muskelstelhet och temperaturökning. Analys av blodgaser visar förhöjd mängd koldioxid och lågt pH.

Anti- dantrolen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Sevofluran

A

Syntetiserades 1970. Lägre blod/gas- + olja/gas - koefficient än Isofluran. Snabb induktion & uppvaknande, lätt att styra anestesin.
Blod/gas 0.65
Olja/gas 47

Metabolism: begränsad, metabolit (compound A) vid nedbrytning i sodalime (absorberkalk).
Hjärta & respiration: Liknar isofluran
Lever & njurar: förändringar är ej beskrivna. Compound A är dock beskrivet som njurtoxiskt och därför råder försiktighet vid patienter med njursjukdom.
Muskler: kan förorsaka malign hypertermi.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly