Svampmedel Flashcards

1
Q

Enilconazol

A

Tillhör gruppen: “Imidazoler - Azoler”. Azoler hämmar Lanosterol från att bli Ergosterol med CYP51a.

Bredspektrum, används endast topikalt (ringa PO absorption).

Till: Ringorm, nöt, häst och hund.

Effekt finns också beskrivit vid:
Nasal Aspergillosis (hund)
Luftposemykos (häst)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Ketoconazol

A

Tillhör gruppen: “Imidazoler - Azoler”. (äldre läkemedel, begränsad användning). Azoler hämmar Lanosterol från att bli Ergosterol med CYP51a.

Indikationer: Dermatofyt-infektioner, registrerat till hund (PO).

Absorption, GOD PO, tillsammans med foder (INTE häst).

Distribution: 98% proteinB. hud, subkutis och mjölk.

Spektrum: jästsvampar, dimorfa svampar och dermatofyter. Begränsad effekt mot Aspergillus spp.

Biverkningar:

  • Hämmar kortikoidsteroid syntes
  • Hepatotoxicitet (hepatitis finns beskrivet humant)
  • Pruritus, alopeci
  • GI-symptom
  • Teratogent
  • Hämmar testosteronsyntes
  • Hämmar leverns cytokrom P450 enzymer
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly