Alfa-2-adrenerge antagonister Flashcards

1
Q

Atipamezol (OBS! antidot)

A

• Mycket hög alfa2:alfa1-ratio (8526:1).

Motverkar sedation och analgesi samt andra centrala och perifera effekter av alfa2-adrenerge agonist.

Primär indikation:
Motverka effekten av alfa2-adrenerge agonist vid överdosering och önskan om snabb uppvakning.

Biverkningar: Risk för CV kollaps och plötslig död vid i.v. administration.
Ges ofta i mindre doser tills effekt ses. Mindre risk när det ges I.M. (Hund och katt ges IM).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly