Canradd Forgotten Words Flashcards Preview

Welsh > Canradd Forgotten Words > Flashcards

Flashcards in Canradd Forgotten Words Deck (34):
1

Enthusiastic

Brwdfrydig

2

Make up

Colur

3

To make up

Coluro

4

Qualifications

Cwmhwyster

5

Delfrydol

Ideal

6

Receipts

Derbynneb

7

Recent

Diweddar

8

Most recent

Diweddarar

9

Imitate

Dynwared

10

I was offered

Ges I gynnig

11

Mind dogs

Gwarchod cwn

12

Polititian

Gwleidydd

13

Historical

Hanesyddol

14

Morwyn briodas

Bridesmaid

15

Monk

Mynach

16

Oglau

Smell

17

Persawr

Perfume

18

Stall

Stondin

19

Sylwebydd

Commentator

20

Troi arna I

To make me feel sick

21

Ymgeisydd

Candidate

22

Direidi

Mischief

23

Quiet, taciturn

Tawedog

24

Cyflwr

Condition

25

Patient

Amyneddgar

26

Fair

Go lew

27

Leave alone

Gadael llonydd

28

Gwylio rhag

Take care not.to

29

Instruction

Cyfarwyddyd

30

Trawsnewydd

To transform

31

Presenter

Cyflwynydd

32

Adloniant ysgafn

Light entertainment

33

Planners

Cynllunydd

34

Chwaith

Either