Uwch 16 Flashcards Preview

Welsh > Uwch 16 > Flashcards

Flashcards in Uwch 16 Deck (67):
1

Ton

Wave

2

Canlyniad

Result

3

Cyfartaledd

Average

4

Pechod

Sin

5

Prinder

Scarcity

6

Salwch

Illness

7

Synnwyr

Sense

8

Ymgynghorydd

Advisor

9

Madarch

Mushrooms

10

Amau

To doubt

11

Anadlu

To breathe

12

Awgrymu

To suggest

13

Chwythu

To blow

14

Gwaedu

To bleed

15

Rhwystro

To prevent

16

Addas

Suitable

17

Anghofus

Forgetful

18

Ariannol

Financial

19

Cyfrwys

Cunning

20

Diogel

Safe

21

Gostwng

Reduce

22

Ffugio

To dummy

23

Llwyfan

Platform

24

Shambles

Traed moch

25

To spare

Arbed

26

A thrashing

Crasfa

27

Murderer

Llofrudd

28

To stab

Trywanu

29

Wooden spoon

Llwy bren

30

Championship

Pencampwraith

31

President

Arlywydd

32

To abuse

Camdrin

33

To get rid of

Cael gwared a

34

Prisoners

Carcharorion

35

Helicopter

Hofrennydd

36

Death

Marwolaeth

37

Humanitarian crisis

Argyfwng dyngarol

38

Charities

Elusennau

39

Swyddogion diogelwch

Security officers

40

Threaten

Bygwth

41

Execute

Dienyddio

42

Explode

Ffrwydro

43

Dream

Breuddwyd

44

Nwy gwenwynig

Poisonous gas

45

Arweinwyr

Leaders

46

Missile

Taflegryn

47

Alleged incident

Digwyddiad honedig

48

The toll

Y doll

49

Cig oed

Lamb

50

That

Hynny

51

Took

Mynd a

52

Hardworking

Gweithgar

53

Parod I cwyno

Bit of a whinger

54

O lawer

By far

55

Awdurdod

Undermine

56

Darnau

Conversations

57

Dylanwadu

Influence

58

Cusondeb

Consistency

59

Dadansoddi

Analysis

60

Computer expert

Arbenigwr cyfrifriadurol

61

Flexible

Hyblyg

62

I fod I

Supposed to

63

To be discussed

I'w drafod

64

Locate

Lleoli

65

Sun tan

Lliw hael

66

Ofn

Fear

67

Diheintydd

Disinfectant