Uwch 18 Flashcards Preview

Welsh > Uwch 18 > Flashcards

Flashcards in Uwch 18 Deck (19):
1

Bywoliaeth (b)

Livelihood

2

Cymuned (b)

Community

3

Ffoadir aid (g)

Refugee

4

Heffwch (g)

Peace

5

Hyder

Confidence

6

Rhyddid (g)

Freedom

7

Tebygrwydd (g)

Similarity

8

Cuddio

To hide

9

Ffraeo

To quarrel

10

Lleoli

To locate

11

Mynychu

To attend

12

Ymhelaethu

To expand

13

Byrbwyll

Impulsive

14

Cyfarwydd

Familiar

15

Delfrydol

Ideal

16

Didrigaredd

Merciless

17

Myglyd

Smokey

18

Oriog

Moody

19

Perthnasol

Relevant