Crwydro'r Mor Mawr Flashcards Preview

Welsh > Crwydro'r Mor Mawr > Flashcards

Flashcards in Crwydro'r Mor Mawr Deck (26):
0

Crwydro

Roaming

1

Dibynadwy

Dependable

2

Gorwel

Horizon

3

Morwyr

Sailor

4

Cloff

Lame

5

Gwyddai

He knew

6

Ar ddyletswydd

On duty

7

Ffoi

To flee

8

Gostwng

To lower

9

Dros dro

Temporarily

10

Drwgdybio

To suspect

11

Tanio

To fire

12

Heb rybudd

Without warning

13

Herwlong

Privateer

14

Masnachol

Merchant

15

Gwerthfawr

Merchant

16

Difrifol

Serious

17

Jac yr undeb

Union Jack

18

Ildio

To concede

19

Cadwch draw

Keep away

20

Alelu

To aim

21

Niweidio

To damage

22

Ergyd

Shot

23

Distawrwydd

Silence

24

Cadarn

Firm

25

Addo

To promise