Golwg Flashcards Preview

Welsh > Golwg > Flashcards

Flashcards in Golwg Deck (22):
1

Darpariaeth

Provision

2

Safle

Site

3

Cyhoeddiad

Publication

4

Eisoes

Already

5

Argoeli

Promises

6

Angheuol

Fatal

7

Tagfeydd

Congestion

8

Cynhyrchu

Production

9

Cyflenwi

Supplying

10

Claddef

Admitted

11

Chynllwynio i'w gyflenwi

Conspiracy to supply

12

Gwaharddiad

Ban

13

Ystadegau

Statistics

14

Datgelu

Revealed

15

Adeiladol

Constructive

16

Fel petai

As if

17

Bodlon

Satisfied

18

Ildio

Surrender

19

Unigryw

Unique

20

Occasion

Achlysur

21

Ynghyd

Together

22

Waeth byth

Worse