Pontio 1 Flashcards Preview

Welsh > Pontio 1 > Flashcards

Flashcards in Pontio 1 Deck (50):
1

Blwch (g)

Box

2

Cerflun (g)

Sculpture

3

Diheintydd (g)

Disinfectant

4

Ffiguryn (g)

Figurine

5

Ffreutur (g)

Refectory

6

Gwenith (g)

Wheat

7

Gwr gwadd (g)

Guest speaker

8

Tir (g)

Land

9

Llymder (g)

Grimness

10

Merthyr (g)

Martyr

11

Nawddsant (g)

Patron saint

12

Traddodiad

Tradition

13

Traethawd / traethodau (g)

Essay

14

Uchafbwynt / iau (g)

Highlight

15

Ysbryd (g)

Spirit

16

Celfyddyd (b)

Art

17

Cwmdeithas (b)

Society

18

Defod

Custom / ritual

19

Ewyllys (b)

Will / testament

20

Fflyd (b)

Fleet

21

Gweddi b)

Prayer

22

Gorymdaith (b)

Procession

23

Sefyllfa (b)

Situation

24

Y Gymanwlad (b)

The commonwealth

25

Cnau

Nuts

26

Gwledyddo

Countries

27

Maip

Turnips

28

Canhwyllau

Candles

29

Celtaidd

Celts

30

Ysbridolion

Spirits

31

Bugeiliaid

Shepherds

32

Christnogol

Christian

33

Ansbaradigaethus

Amazing

34

Bendithio

To bless

35

Chwydu

To vomit

36

Cynnau tan

To light a fire

37

Llefaru

To speak

38

Ofni

To fear

39

Tywyllu

To darken

40

Clwy'r traed a'r Genau

Foot and mouth

41

Er mawr siom i fi

To my great dismay

42

Mynd ar goll

To get lost

43

O gymharu a

Compared to

44

Torheulo

Sunbathe

45

Berf

Verb

46

Arddodiad

Preposition

47

Dodi

Place

48

Ymarferol

Practical

49

Cofio o hyd

Still remember

50

Awyrgylch

Atmosphere