Dave Hale - Uwch 3 Flashcards Preview

Welsh > Dave Hale - Uwch 3 > Flashcards

Flashcards in Dave Hale - Uwch 3 Deck (37):
0

Arolygydd

Inspector

1

Awyrgylch

Atmosphere

2

Cyfeillgarwch

Friendliness

3

Diferyn

A drop

4

Ffreutur

Refectory

5

Gosodiad

Statement

6

Rhybudd

Warning

7

Sebon

Soap

8

Troseddwr

Criminal

9

Cyffur

Drug

10

Sef

That is

11

Wedi'r cwbl

After all

12

Ar hyd fy oes

Trwy fy mywyd

13

Gordewdra

Obesity

14

Cynyddu

Increase

15

Deiet

Diet

16

Cytbwys

Balanced

17

Braster

Fat

18

Cymedrol

Moderate

19

Tuedd

Trend

20

Clefydau

Diseases

21

Cludfwyd

Takeaway

22

Afiach

Unhealthy

23

Argymell

Recommended

24

Llafnau

Blades

25

Gwrthwynebu

Object

26

Tyrbeini

Turbines

27

Llygredd

Pollution

28

Gofidio

Upset

29

Gorboethi

Overheating

30

Amgylchedd

Environment

31

Hinsawdd

Climate

32

Llygru

Pollution

33

Tanwydd

Fuel

34

Nwyon

Gases

35

Gordewdra

Obesity

36

Cynyddu

Increase