Uwch 17 Flashcards Preview

Welsh > Uwch 17 > Flashcards

Flashcards in Uwch 17 Deck (22):
1

Gwaetha'r modd

Worse luck

2

Camfa (b)

Stile

3

Crefydd (b)

Religion

4

Morwyn (b) / Morynion

Maid

5

Rheolaeth (b)

Control

6

Archwiliad (g)

Investigation

7

Clawed (g) / Cloddau

Hedge

8

Cnwd (g) / cnydau

Crop

9

Cwsg (g)

Sleep

10

Cyfrifoldeb (g)

Responsibility

11

Gofal (g)

Care

12

Llwybr (g)

Path

13

Meddiant (g)

Possession

14

Cochni

Mynd un goch

15

Cryfhau

Gwneud un cryf

16

Eilio

To second

17

Gweini

To serve (mewn Ty bwyta)

18

Parchu

To respect

19

Pledio

To plead

20

Plygu

To bend / fold

21

Effeithiol

Effective

22

Cyhuddo

Accuse