Dave Hale - Uwch 1 Flashcards Preview

Welsh > Dave Hale - Uwch 1 > Flashcards

Flashcards in Dave Hale - Uwch 1 Deck (16):
0

Gerllaw
Yn ymyl

Nearby

1

Gyda llaw

By the way

2

I bryd i'w gilydd

O dro i dro

3

Antur

Adventure

4

Deallwraith

Understanding

5

Addasiad

Adaptation

6

Arswyd

Fear

7

Llawenydd

Happiness

8

Saib

Pause

9

Adrodd

Recite

10

Atgoffa

Remind

11

Dianc

Escape

12

Meiddio

To dare

13

Mynegi

To express

14

Osgoi

Avoid

15

Canolig

Medium