Dave Hale - Uwch 2 Flashcards Preview

Welsh > Dave Hale - Uwch 2 > Flashcards

Flashcards in Dave Hale - Uwch 2 Deck (28):
0

Agraffu

Print

1

Cwblhau

To complete

2

Cyfaddef

To admit

3

Honni

To allege

4

Llewygu

To faint

5

Anialwch

Desert

6

Cynfas

Canvas

7

Cyfandir

Continent

8

Cyffro

Excitement

9

Distawrwydd

Silence

10

Posiblrwydd

Possibility

11

Nodwedd

Feature, characteristic

12

Poblogaeth

Population

13

Dieuog

Not guilty

14

Dymunol

Pleasant

15

Cymhleth

Complex

16

Sylwebydd

Commentator

17

Drwgdybio

Suspect

18

Parch

Respect

19

Doethuriaeth

Doctorate

20

Aruthrol

Excellence

21

Cyfoedion

Peers

22

Uigolyn

Individual

23

Amrywiaethiau

Variety, diversity

24

Cymhlethodau

Complexities

25

Cenhedlaeth

Generation

26

Cymysgwch

Mixture

27

Bodoli

To exist