Western Mail Flashcards Preview

Welsh > Western Mail > Flashcards

Flashcards in Western Mail Deck (16):
1

Hylendid

Hygeine

2

Amheus

Suspicious

3

Arferion

Practices

4

Sydd ag

With

5

Awdurdodau

Authorities

6

Asiantaeth safonau bwyd

Food standards agency

7

Dibaid

Incessantly

8

Safonau

Standards

9

Boed

Whether

10

Barlwr te

Te parlour

11

Tecawe

Take away

12

Mannau hynny

Those places

13

Diddiwedd

Infinite

14

Bwyd o safon

Food quality

15

Yr un mor bwysig

Equally important

16

Always

Erioed