Cardiovaskulært Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori hos Store Husdyr > Cardiovaskulært > Flashcards

Flashcards in Cardiovaskulært Deck (35)
Loading flashcards...
1

Giv eksempler på sygdomsmanifestationer ifm kardiologi.

- Mislyde - Arytmi - Ødem, ascites, pleural effusion - Dæmpede hjertetoner - Motionsintollerance - Venestase og -puls - Perifere hævelser (smertefulde) - Større lymfeknuder - Abnorm perifer puls

2

Hjertemislyde opstår pga hvad?

Ændringer i blodets viskositet, og turbulens i blodtrømning

3

Mislyde kan inddeles i tre grupper med henblik på årsag, hvilke?

Funktionelle, fysiologiske eller patologiske.

4

Hvad er en funktionel mislyd?

Høj hastighed over enten aorta eller a. pulmonalis. Dette kan høres over hjertebasis og ses tit ved væddeløbsheste.

5

Hvad er en fysiologisk mislyd?

Ændring i blodets viskositet. (Ex: kolik, dehydrering, sepsis, elektrolytubalance, feber, anæmi)

6

Hvad er en patologisk mislyd?

Valvulære forandringer. Hypertrofi af myokardie. Perikarditits. Misdannelser.

7

Hvilke hjertetoner høres hos hvilke dyr?

Hest: Normalt nok med alle 4 hjertetoner Kvæg: 1., 2. og evt 4. Får, ged og svin: 1. og 2.

8

Findes der stenoser hos stordyr?

Nej!!

9

Hvad er der problematisk ved at 3. og 4. hjertetone nogle gange kan høres hos hest?

De kan forveksles med mislyde.

10

Hvordan lyder det når man har pulmonalinsufficiens?

Det kan ikke høres

11

Hvordan beskriver man mislyde?

1. Placering i hjertecyklus (systole/diastole) 2. Varighed (holo-/pansystolisk) 3. Styrke (grad I - VI) 4. PMI (hvor høres mislyden tydeligst)

12

Hvad skal man huske inden man auskultere?

Palpere!

13

Hvis mislyden er mellem de to hjertetoner, er den så systolisk eller diastolisk?

Systolisk. (efter 2. hjertetone = diastolisk)

14

Hvad skal man huske når man har lokaliseret PMI?

At det ikke nødvendigvis er her der er et problem. Det er bare her problemet kan høres, pga svingninger.

15

Hvad skal man huske ved diastoliske mislyde?

De kan være meget lange, og de er altid patologiske!

16

Hvad skal man huske ang funktionelle mislyde?

De er kortvarige

17

Hvis styrken af mislyden er grad II er det så altid patologisk?

Nej. > III-IV er altid patologisk

18

Diagnostisk fremgangsmåde ved hjertemislyd

19

Definition på hjertearytmi?

Abnorm hjertefrekvens, rytme eller ledningsmønster.

20

Hvad er hvilkepuls hos de forskellige dyr?

Hest: 28-40 slag/min (føl 60-80) Drøvtyggere og svin: 60-80 slag/min

21

Nævn 4 arytmier der ses ofte:

Anden grades AV blok Sinus arytmi Sinus bradykardi Sinoatrialblok

22

Hvad er mekanismerne ved arytmi?

- Abnorm impulsdannelse eller ledning af impuls, ofte pga ionkanal forandringer lokalt i hjertet. - Ændringer i ANS (tachy og bradykardi) - Tilfældige supraventrikulære eller ventrikulære (ektopiske områder)

23

Er supraventrikulære arytmier farligst?

Nej. Supraventrikulære er ligegyldige, men ventrikulære kan principielt medføre død.

24

Nævn hyppige årsager til arytmi

Feber, elektrolytforstyrrelser, metaboliske forstyrrelser, hypoxæmi, kolik, klapinsufficiens, myokarditis

25

Diagnostisk fremgangsmåde ved hjertearytmi

26

Hvornår høres klokke-bøje toner?

Væske omkring hjertet.

27

Klinik ved ødem (kvæg og hest)

Kvæg: Dejagtige hævelser i gulk, doglap og ventralt under bug Hest: Dejagtige hævelser i lemmer, under bug, og i præputium (skummende evt blodigt næseflåd ved lungeødem)

28

Hvordan opstår ødemer?

Forskydning i ligevægt mellem karpermeabilitet og de kræfter der holder på væsken): - Stigning i intravaskulært hydrostatisk tryk - øget tryk - Fald i intravaskulært kolloid osmotisk tryk - protein mængde nedsat - Karvægs permeabilitet og funktion - fx traume - Nedsat lymfedrænage

29

Hyppige årsager til ødem/ascites/pleural effusion

GI lidelser Leverlidelser (især kvæg) Vaskulitis Hjertelidelser Nyrelidelser (især kvæg) Lymfangitits

30

Diagnostisk fremgangsmåde ved ødem/ascites/pleural effusion