GI kvæg Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori hos Store Husdyr > GI kvæg > Flashcards

Flashcards in GI kvæg Deck (30)
Loading flashcards...
1

Klinik ved dysphagi?

Man iagttager under fodring:
- Afvigelser i foderoptag
- Afvigende synkning
- Afvigende tygning

2

Dysphagi kan skyldes tre ting, hvilke?

1. Smerte
2. Obstruktion
3. Neurologiske forstyrrelser

3

Orale vesikler, erosioner, ulcera og tumores.
Husk at læse på virussygdomme i denne sammenhæng!

Vigtigt ifølge slides!
Ex: BVD, mund og klovsyg, bluetongue

4

Hvad er forskellen på ptyalisme og pseudo-ptyalisme?

Ptyalisme betyder overdreven savlen.
Er årsagen øget sekretion eller dysphagi så taler man om ptyalisme.
Er årsagen en lokal tilstand i munden taler man om pseudo-ptyalisme.

5

Er næsetoilette et sygdomstegn?

Nej! Det er et sundhedstegn.
Ingen næsetoilette hos kvæg => noget galt

6

Giv eksempler på "tumores" i forbindelse med GI, kvæg:

- Foder i pharynx
- Abscess i pharynx
- Retropharyngeal abscess
- Papillomavirus i formaver
- Fremmedlegemer (ståltråd, splinter osv)

7

Hvad er regurgitation?

Det er en fase i drøvtygningen.
Normaltfysiologisk for drøvtyggere.

8

Hvad er brækninger?

En centralt medieret refleks, som skyldes aktivering af brækcenteret.
Gerne forudgået af øget salivation, anoreksi og kløgninger.

9

Hvad kan medføre regurgitation, som ikke er normalfysiologisk?

Obstruktioner

10

Hvad er abomasal reflux?

Det er en skjult form for brækning hos kvæg.
- Løbeindhold passerer oralt til formaver istedet for aboralt til duodenum
- Sekundær vomacidose
- Metabolisk triade
- Der kommer ikke Cl ioner i tyndtarm
=> Fald af Cl i blod
- Triaden er:
- Hypokloræmi, hypokaliæmisk og
metabolisk acidose.

11

Komplikationer ved brækning og regurgitation

- Fejlsynkning (dysphagi)
- Aspirations-pneumoni
- Væske og elektrolytforstyrrelser
- Dehydrering
- Klorid-tab

12

Hvilke alm sygdomme ses med relation til mundhule og spiserør?

- Fremmedlegemer
- Spiserørsforstoppelse
- Frakturer
- Stomatitis
- Hjerneabsces
- Trætunge og actinomyces
- Medfødte

13

Hvordan foregår en problemorienteret GI undersøgelse hos kvæg?

- Anamnese
- Inspektion
- TPR
- Smertetegn
- Svedudbrud
- Abdomens form
- Palpation
- Abdomens fylde
- Kredsløb
- Dehydrering
- Slimhinder
- CRT
- Perifer temp
- Auskultation
- Abdominal auskultation
- Perkussionsauskultation
- Svingauskultation
- Rektalundersøgelse

14

Hvad er perkussionsauskultation og hvad lytter man efter? (kvæg)

Holder stetoskop på det område man undersøger for luft -> smølfespark (hårdt!) langt nok væk fra der hvor vi holder stetoskop til det er baggrundslyden vi hører.

Normalt vil der være tympanisk lyd (luft i rum der ikke er udspilet)
Distention (Luft, Skum eller Foder) => så vil man ikke have den normale tympaniske lyd

15

Hvad lytter man efter ved auskultation? (kvæg)

Lyt efter vombevægelser (normalt med 3 på 2 minutter)
- Primære (caudoventrale og caudodorsale blindsække trækker sig sammen og skubber indholder ind over resten der er i vommen)
- Sekundære (kommer ind i mellem de primære)

Afvigelser:
- Hvis de får meget strå kan de godt have 4-5 stykker (de skal dog stadig være velgennemførte)

16

Hvad er smerteadfærd hos kvæg?

- Skærer tænder
- Stønner (høres med stetoskop)
- Dyb palpation i reg. ziphoidea
- Ryggreb
- Rask ko svajer ned, men siger ingen lyd
- Omvendt for ko med smerte
- Stavprøve
- Tygger fråde
- Kolikuro (sjælden)

17

Hvornår forekommer der steelband lyd ved perkussionsauskultation?

1. Venstresidig løbedrejning
- Hvis der er steelband i venstre side og to væskespejl med forskellig højde

2. Gasfyldt dilatation

18

Svingauskultationer. Hvordan/hvor foregår det, og hvad lytter man efter?

Svingauskultationer gøres nede i højre flanke, hvor man sætter gang i væsken derinde, (gælder om at få den til at plaske)
Hvis der er en tydlige plasken med pling lyd, vil det være dilateret.

Spontane og provokerede lyde:
⁃ Spontant (småbobler, gurglen)
⁃ Væske der bevæges atonisk med GI (plaskelyd)
⁃ Luft der er komprimeret over væske (ping eller steelband)

19

Hvilke GI organer kan distenderes med luft?

Abomasum, pylorus, colonspiral, cecum, rektum, uterus (stod i slides), (peritoneum)

20

Steelband lyd fra højre flanke kan være tegn på?

Cecal torsion

21

Plaskelyde kan være tegn på?

- Colon atoni
- Abomasal volvulus (torsion)
- plaskelyd fra højre flanke

22

Hvad undersøges ved en systematisk rektalundersøgelse?

- Kønsorganer
- Vom
- Caudale tyndtarmsslynger
- Venstre nyre (evt cau. pol højre)
- Peritoneum
- Aorta
- Bækkenknogler
- Blære
- Lymfekirtler

23

Et karakteristisk rektalfund er cecumdilatation og volvulus. Hvordan føles de hhv?

Dilatation: Stort kakkelovnsrør
Volvulus involverende colon: Ømt område centralt i abdomen

24

Hvordan karakteriseres diarre?

Fra score 1 til 5:
1. Tynd og vandig
2. Tynd men ligner gødning
3. Tyk grød der klistrer men ikke efterlader fodspor
4. Gødning tyk og suger sig fast til støvlen med sugelyd. Der kan afsættes fodspor.
5. Faste gødningsbolde (ala hestepære). Gødningen suger sig ikke fast til støvlen.

25

Alm sygdomme hos kvæg præget af kolik/distention

Luftudspilede eller foderpakkede GI-afsnit:
- Vom, løbe, colon
- Lejeforandringer
- Løbe, tyndtarm, colon, blindtarm
- Peritonitis
- Reticuloperitonitis
- Ruptur/ulcus løbe

26

Vigtige sygdomme hos kvæg præget af diarre

Kalve!
- Virus
- Bakterier
Voksne dyr:
- Ofte sekundært til andre lidelser i GI kanalen - Særlige virussygdomme, fx BVD
- Parasitære lidelse
- Bakterielle, fx para TB

27

Hvordan lokaliseres sygdom med henblik på blod i fæces?

Øvre fordøjelseskanal: sort/mørk fæces
Nedre fordøjelseskanal: blodfarvet

28

Under hvilket punkt i POMR undersøges slim, fibrin og membraner?

Under rektalundersøgelsen.
- Hos kvæg ofte tegn på de ikke har ædt en periode
- Tarminvagination kan give fibrin og blod

29

Diarre og triaden (som Anders har fostået det, ikke nødvendigvis rigtigt, ret gerne!!)

Diarré => Tab af Cl- => Hypokloræmi => H+ intracellulært udbyttes med K+ ekstracellulært => Hypokaliæmisk => Paradoks aciduri => Metabolisk alkalose

Triaden:
- Hypokaliæmisk
- Hypokloræmisk
- Metabolisk alkalose

30

Hvad er problemet med ketonstof test i mælk?

Når køer går fra foderet vil de hurtigt få et højt niveau af ketonstoffer i blod, urin og mælk. De vil dog hurtig stoppe mælkeproduktionen og mælken i yveret udskiftes ikke. Derfor vil man ikke altid kunne regne med at det mælk man malker ud vil give et tilsvarende billede af hvordan koen har det lige nu og her.