Urinveje Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori hos Store Husdyr > Urinveje > Flashcards

Flashcards in Urinveje Deck (12)
Loading flashcards...
1

Hvad er stranguri, dysuri og pollakuri?

Stranguri - nedsat hastighed / flow
Dysuri - besvær/smerter ved urinering
Pollakuri - hyppig forsøg på urinering

2

Hesten afsætter sin urin på en speciel måde, hvordan?

Afsætter sin urin meget kraftfuldt og med stor kraftanstrengelse.
Andre dyr er mere passive

3

Symptomer på dysuri og stranguri?

Svingen med halen
Pollakuri
Urindryppen
Flatulence ved urinering
Opretholdes urineringsposition i længere tid
Hudirritation på baglår
Geder vil give kraftig lyd
Hanheste og kvæg vil stå med lordosis

4

Diagnosticering af dysuri og stranguri?

Anamnese
Kliniskundersøgelse
Opsamling af urin (pH 7,5 - 8,5)
Undersøgelser af urin og kønsorganer
-Rektalundersøgelse
-Palpation
-Glanspenis
-Endoskopi / ultralyd
Neurologisk undersøgelse
Urinanalyse og mikrobiologi

5

Hvad er hæmaturi og pigmenturi?

Hæmaturi - blod i urinen
Pigmenturi - Abnorm pigment i urinen

6

Diagnosticering af hæmaturi og pigmenturi?

Anamnese
Klinisk undersøgelse
Cytologi
Evt. endoskopi

7

Hvad er pyuri?

Pyuri - makroskopisk el. mikroskopisk purulent eksudat i urinen

8

Diagnosticering af pyuri?

Kliniskundersøgelse
Rektaltundersøgelse (evt. fortykket blærevæg)
Ultralyd
Cytologi: > 10 leukocytter pr. high power felt
Mikrobiologi

9

Hvad er polyuri og diagnosticering af denne?

Polyuri - afgang af store mængder urin (kan både være normal eller som følge af renal lidelse)
Diagnose:
Anamnese (tidl. sygdom, medicin, væsketerapi)
Udtagelse af urinprøve (mål osmolalitet og vægtfylde)

10

Hvad er anuri og oliguri?

Anuri - ingen urinafgang
Oliguri - subnormal urinafgang

11

Hvad er normal volumen af urin for hest, kvæg og får/ged

Hest: 3-18 ml/kg/dag
Kvæg: 17-45 ml/kg/dag
Får og ged: 10-45 ml/kg/dag

12

Hvad er uræmi og hvilken tilstand opstår den ofte som følge af ?

Uræmi - excessive mængder af urinstoffer i blodet.
Opstår ofte som følge af akut el. kronisk nyresvigt. Samt urinlækage hvor der optages blod i urin (blæreruptur)