Neurologiske sygdomme Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori hos Store Husdyr > Neurologiske sygdomme > Flashcards

Flashcards in Neurologiske sygdomme Deck (46):
1

Hvad er forskellen på paresis og paralysis?

Parese - nedsat voluntary motoraktivitet. Kan skyldes svaghed grundet neuromuskulære problemer.
Paralyse - tab af voluntary motoraktivitet.

2

Spastisk skyldes øget aktivitet af øvre eller nedre motorneuron?

Øvre.

3

"Flaccid" skyldes nedsat tonus af øvre eller nedre motorneuron?

Nedre.

4

Hvad betyder ataxi?

Ukoordinerede bevægelser.

5

Der er 6 trin i den problemorienterede tilgang til en neurologisk pt, nævn disse.

1. History
2. Clinical examination
3. Nervous system examination
4. Localization of neurological disease
5. Differential diagnosis
6. Ancillary testing .

6

Mangel på hvilke stoffer i ernæringen kan give neurologiske symptomer?

Vit A og E, kobber, Selen, Magnesium, Calcium.

7

Hvilke stoffer kan give neurologiske symptomer, hvis man udsættes for dem?

• Botulism, listeriosis
• Mycotoxins
• Toxic plants
• Chemical toxins
• Iatrogenic: propylene glycol, intra-arterial injections
• Wild animals: rabies or other infectious diseases coming from wildlife .

8

Med den neurologiske eksamination vil man have svar på to centrale spørgsmål - hvilke?

Er det en neurologisk lidelse, og hvor oprinder den?

9

Hvilke syv punkter kigger man på i den neurologiske eksamination?

1. Mental status og opførsel,
2. Holdningsabnormaliteter (er hovedet tiltet, krydsede ben o.lign),
3. Kranienerver (lugt, hørelse, syn,...)
4. Rygmarvsreflekser og myotaksiske reflekser,
5. Muskelmasse og -tonus,
6. Bevidst proprioception og postural reactions,
7. Gang.

10

Når man kigger på mental status og opførsel i den neurologiske eksamination, hvad kan så være symptomer, der kan pege på neurologisk lidelse?

Aggressiv adfærd, selvtraumatisering, ingen genkendelse af andre dyr/mennesker, anfald, tvangsagtig æden, drikken, gåen omkring, "head pressing".

11

Hvad er forskellen på et fokalt og et generaliseret anfald/seizure?

Generaliseret: tab af bevidsthed, voldsomme anfald.
Fokalt: kan være med eller uden tab af bevidsthed, og mindre voldsomt.

12

Seizures kan oprinde to steder fra, hvilke?

Intra- og ekstrakranielt.

13

Ved neurologisk eksamination kigger man også på dyrets gang. Hvilke ben bevæger hhv hesten og koen normalt først?

Eq: først forben,
Bo: først bagben.

14

Hvilken position vil hovedet have ved ophistotonus?

Bagudkrænget.

15

Billede af slide

31 og 32 :)

16

Hvad er Horners syndrom, og hvilke symptomer ses?

Sympatisk denervation.
Der ses kontraheret pupil, enophtalmus (øjeæblet trukket ind(?)), lokal hyperæmi/-termi, sved (ko mister sved på næse), ptosis af øverste øjenlåg (ryger ned).

17

Hvilke kranienerver har md synet at gøre?

II (N. Opticus).

18

Hvilke kranienerver har m Menace-refleksen at gøre?

II (N. Opticus), VII (N. Fascialis) og cerebellum.

19

Hvilke kranienerver har med pupillen at gøre?

II (N. Opticus) og III (N. Oculomotorius).

20

Hvilke kranienerver har m strabismus (skeløjethed) at gøre?

III (N. Oculomotorius), IV (N. Trochlearis), VI (N. Abduscens), VIII (N. Vestibulocochlearis).

21

Hvilke kranienerver har med corneal R (?) at gøre?

V (N. Trigeminus) og VI (N. Abduscens).

22

Hvilke kranienerver har m sensation at gøre?

V - N. Trigeminus.

23

Hvilke kranienerver har m kæbetonus at gøre?

N. Trigeminus. (V).

24

Hvilke kranienerver har med øre, øje, næse, læbe R (?) at gøre?

V (N. Trigeminus) og VII (N. Fascialis).

25

Hvilke kranienerver har m ansigtsudtryk at gøre?

VII (N. Fascialis) og cerebellum.

26

Hvad forstås ved det vestibulære syndrom?

Indsæt slide 43.

27

Hvilke kranienerver trækker tungen tilbage?

XII (n. Hypoglossus), cerebrum.

28

Hvilke kranienerver har med synkning(/dysphagi) at gøre?

X (N. Vagus), XI (N. Accesorius), cerebrum.

29

Hvilke kranienerver har med stemmen at gøre?

IX (N. Glossopharyngealis) og X (N. Vagus).

30

Hvilke kranienerver undersøges v slap test? (Laryngeal adductor test).

X - N. Vagus.

31

Hvilke kranienerver undersøges v endoskopi?

IX (N. Glossopharyngealis) og X (N. Vagus).

32

Ved hvilke ryghvirvelnerver er der ikke rygmarvsrefleks og myotaksiske reflekser?

C7 - T3.

33

Ved hvilke ryghvirvlelnerver kan man teste panniculus-refleksen?

C8 - T2.

34

Hvilken slags muskelatrofi sker hurtigst - denervations- eller inaktivitetsatrofi?

Denervationsatrofi.

35

Hvad bruger man halen til ved test af gangart?

Hiver den lateralt og ser, om dyret kan korrigere.

36

Hvilke kategorier deler man karakteriseringen af gangart op i?


1. Normal gait
2. Very subtle deficits, observed by only an
experienced clinician
3. Deficits apparent to an inexperienced clinician
4. Deficits apparent to laypersons
5. Severe deficits, including stumbling and falling
6. Recumbency and inability to rise

37

Hvad skyldes hypometria (for korte skridt)?

Parese.

38

Hvad skyldes dysmetri? (Rodet gangart).

Ataxi.

39

Ataxi kan oprinde fra tre steder - hvilke?

Sensorisk, spinal (oftest),
Vestibulær,
Cerebellar (sjælden).

40

Skema side

62 og 63.

41

Hvad forstås ved det cervikale syndrom? (C1-C5).

Upper motor neuron læsion,
Cervikale reflekser begrænset, cervikale muskelspasmer, -ømhed og -rigiditet.
Evt også Horners syndrom.
Der kan ses inkontinens.

42

Hvad forstås ved det cervivothorakale syndrom? (C6-T2).

De forreste ben hårdest ramt, (lower neuron lesion) her ses mindsket refleks, atrofi, nedsat muskeltonus, mens bagbenenes reflekser er øget, muskeltonus er øget og ingen atrofi.
Sensitiviteten caudalt for læsionen er nedsat, der kan ses Horners syndrom og inkontinens.

43

Hvad forstås ved thorakolumbale syndrom?

Forbenene er upåvirkede,
Bagbenene kan være paralyserede/parese/ataxi, normale reflekser, muskeltonus og ingen atrofi.
Sensitiviteten caudalt for læsionen nedsat, der kan ses inkontinens og nedsat cutanøs trunci refleks.

44

Hvad forstås ved det lumbosaccrale syndrom/ cauda equina syndrom?

Forben normale,
Lower neuron lesion giver paralyse/parese/ataxi, muskelatrofi og nedsat tonus samt nedsatte reflekser på bagbenene. Der ses inkontinens, anal refleks nedsat, penis og hale paralyse/parese.

45

Billede af slide

72.

46

Hvad kaldes en test, hvor man bruger en masse fancy apparater, blodprøver o.a. til at bekræfte en differentialdiagnose?

Ancillary testing.