Neurologiske sygdomme Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori hos Store Husdyr > Neurologiske sygdomme > Flashcards

Flashcards in Neurologiske sygdomme Deck (46)
Loading flashcards...
1

Hvad er forskellen på paresis og paralysis?

Parese - nedsat voluntary motoraktivitet. Kan skyldes svaghed grundet neuromuskulære problemer.
Paralyse - tab af voluntary motoraktivitet.

2

Spastisk skyldes øget aktivitet af øvre eller nedre motorneuron?

Øvre.

3

"Flaccid" skyldes nedsat tonus af øvre eller nedre motorneuron?

Nedre.

4

Hvad betyder ataxi?

Ukoordinerede bevægelser.

5

Der er 6 trin i den problemorienterede tilgang til en neurologisk pt, nævn disse.

1. History
2. Clinical examination
3. Nervous system examination
4. Localization of neurological disease
5. Differential diagnosis
6. Ancillary testing .

6

Mangel på hvilke stoffer i ernæringen kan give neurologiske symptomer?

Vit A og E, kobber, Selen, Magnesium, Calcium.

7

Hvilke stoffer kan give neurologiske symptomer, hvis man udsættes for dem?

• Botulism, listeriosis
• Mycotoxins
• Toxic plants
• Chemical toxins
• Iatrogenic: propylene glycol, intra-arterial injections
• Wild animals: rabies or other infectious diseases coming from wildlife .

8

Med den neurologiske eksamination vil man have svar på to centrale spørgsmål - hvilke?

Er det en neurologisk lidelse, og hvor oprinder den?

9

Hvilke syv punkter kigger man på i den neurologiske eksamination?

1. Mental status og opførsel,
2. Holdningsabnormaliteter (er hovedet tiltet, krydsede ben o.lign),
3. Kranienerver (lugt, hørelse, syn,...)
4. Rygmarvsreflekser og myotaksiske reflekser,
5. Muskelmasse og -tonus,
6. Bevidst proprioception og postural reactions,
7. Gang.

10

Når man kigger på mental status og opførsel i den neurologiske eksamination, hvad kan så være symptomer, der kan pege på neurologisk lidelse?

Aggressiv adfærd, selvtraumatisering, ingen genkendelse af andre dyr/mennesker, anfald, tvangsagtig æden, drikken, gåen omkring, "head pressing".

11

Hvad er forskellen på et fokalt og et generaliseret anfald/seizure?

Generaliseret: tab af bevidsthed, voldsomme anfald.
Fokalt: kan være med eller uden tab af bevidsthed, og mindre voldsomt.

12

Seizures kan oprinde to steder fra, hvilke?

Intra- og ekstrakranielt.

13

Ved neurologisk eksamination kigger man også på dyrets gang. Hvilke ben bevæger hhv hesten og koen normalt først?

Eq: først forben,
Bo: først bagben.

14

Hvilken position vil hovedet have ved ophistotonus?

Bagudkrænget.

15

Billede af slide

31 og 32 :)

16

Hvad er Horners syndrom, og hvilke symptomer ses?

Sympatisk denervation.
Der ses kontraheret pupil, enophtalmus (øjeæblet trukket ind(?)), lokal hyperæmi/-termi, sved (ko mister sved på næse), ptosis af øverste øjenlåg (ryger ned).

17

Hvilke kranienerver har md synet at gøre?

II (N. Opticus).

18

Hvilke kranienerver har m Menace-refleksen at gøre?

II (N. Opticus), VII (N. Fascialis) og cerebellum.

19

Hvilke kranienerver har med pupillen at gøre?

II (N. Opticus) og III (N. Oculomotorius).

20

Hvilke kranienerver har m strabismus (skeløjethed) at gøre?

III (N. Oculomotorius), IV (N. Trochlearis), VI (N. Abduscens), VIII (N. Vestibulocochlearis).

21

Hvilke kranienerver har med corneal R (?) at gøre?

V (N. Trigeminus) og VI (N. Abduscens).

22

Hvilke kranienerver har m sensation at gøre?

V - N. Trigeminus.

23

Hvilke kranienerver har m kæbetonus at gøre?

N. Trigeminus. (V).

24

Hvilke kranienerver har med øre, øje, næse, læbe R (?) at gøre?

V (N. Trigeminus) og VII (N. Fascialis).

25

Hvilke kranienerver har m ansigtsudtryk at gøre?

VII (N. Fascialis) og cerebellum.

26

Hvad forstås ved det vestibulære syndrom?

Indsæt slide 43.

27

Hvilke kranienerver trækker tungen tilbage?

XII (n. Hypoglossus), cerebrum.

28

Hvilke kranienerver har med synkning(/dysphagi) at gøre?

X (N. Vagus), XI (N. Accesorius), cerebrum.

29

Hvilke kranienerver har med stemmen at gøre?

IX (N. Glossopharyngealis) og X (N. Vagus).

30

Hvilke kranienerver undersøges v slap test? (Laryngeal adductor test).

X - N. Vagus.