Krops vægt Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori hos Store Husdyr > Krops vægt > Flashcards

Flashcards in Krops vægt Deck (42)
Loading flashcards...
1

Nævn de 8 mekanismer ved vægttab / nedsat vækst

1. Utilstrækkeligt indtag af essentielle næringsstoffer
2. Infektion eller inflammation
3. Parasitter
4. Genetiske fejl i metabolisme eller fysiologiske funktion
5. Toxisitet
6. Miljø årsager
7. Prematurity - dysmaturity
8. Multiple årsager (kombinationer af tidligere)

2

Hvad er den mest almindelige årsag til utilstrækkeligt indtag af næringsstoffer?

Protein kalorie underernæring

3

Hvad kan problemer være i forbindelse diagnostik/klinik og utilstrækkeligt indtag af næringsstoffer som skyld i vægttabet?

At man har normal til øget appetit indtil man er meget alvorligt syg.
Fysiske og kliniske patologiske fund er også normale indtil alvorligt syg.

4

Hvad er mekanismen bag infektion/inflammation som årsag til vægttab?

- Øget nutritionelt behov
- Nutritionel malabsorption (hvis GI er involveret)
- Anorexi
- Protein tab
- Gennem GI, urin, blødning og sekretion

5

Hvilke typer infektioner kan give nedsat vækst / vægttab?

Viral
Bacterial
Parasitic
Fungal
Protozoal

6

Hvad er mekanismen bag parasitisme som årsag til vægttab?

Øget nutritionelt behov
- Parasitter spiser, og inducere inflammation
Øget nutritionelt tab
- Blodsug, vævsskade (spiser væv)
Fald i nutritionelt absorption
- Inflammation i GI

7

Hvad er de vigtigste parasitter i forb. med vægttab/nedsat vækst?

Externe: lus, lopper, sarcoptes, chorioptes, psoroptes, fluer, myg, flåter

Interne:
- Hest: Parascaris Equorum, Strongylider og Bændelorm
- Kvæg: Coccidier, ostertagiose, leverikter

8

Medfødte misdannelser der kan give nedsat vækst / vægttab

Hjerte
Nyre
GI (gane spalte fx)
Primær immun mangler
Dværgvækst

9

Hvad kan miljømæssige årsager til vægttab/nedsat vækst være?

Ekstrem kulde -> Øget behov
Ekstrem varme -> Nedsat indtag
Vejr osv kan også prædisponere for sygdomme (fx influenza om vinter)

10

Hvad er premature og dysmature?

Premature: Født for tidligt
Dysmature: Ikke ordentligt udviklet for deres alder

11

Hvad er tegn på pre-/dysmaturity?


Smaller than expected
Short silky hair
Floppy ears and lips
Weak
Tendon laxity
Incomplete ossification of tarsal and/or carpal bones
Respiratory distress

12

Hvilket organsystem er oftest årsagen til nedsat vækst / vægttab?

Sygdomme i GI kanalen (ofte diæt, parasitter eller infektion)
Men problemet kan stamme fra alle organsystemer.

13

Hvordan er rækkefølgen af tilgangen til patienten i forb. med vægttab / nedsat vækst?

1. Anamnese
2. Klinisk undersøgelse
3. Kig på fæces
4. Blodanalyse
5. Foder / diæt analyse
6. Andre test

14

Under den kliniske undersøgelse ved vægttab/nedsat vækst kigger man på BCS. Hvordan vurderes BCS for forskellige dyrearter?

BCS for hest
- Fra 1 til 9
- Palpér! (kan være svært at se pga pels)
BCS for kvæg
- Fra 1 til 5
- Man kigger på rygraden, hook-bone, fra hookbone til halerod, omkring halen
BCS for får
- Fra 1 til 5
- Palpér!
- Man mærker på rygraden

15

Efter anamnese og klinisk undersøgelse kigger man på fæces, hvad kigger man på her?

Konsistens, parasitter og blod

16

Hvilke blodanalyser laves i forb. med vægttab/nedsat vækst?

- Hæmatologi
- Inflammations markører
- Biokemi

17

Hvad består en foder/diæt analyse af?

Diæt historie
- Mødes behovene?
Bruges der mælkeerstatning hos de unge?
- Så skal der checkes hvordan det laves
- Fx hvis der er klumper som malabsorberes
Foder analyse
- Type, mængde, kvalitet osv
Hvis kommercielt foder, så kig på label

18

Hvilke to typer vægttab findes der?

Fysiologisk og patologisk.

19

Hvilke mekanismer er der bag vægttab?

1. Nedsat foderindtag
2. Mal fordøjelse / mal absorption
3. Ineffektiv eller utilstrækkelig metabolisme
4. Øget behov
5. Tab af protein eller energi

20

Nævn grunde til nedsat foderindtag

Forkert / utilstrækkelig diæt
Dårlige tænder
Muskel problemer
Hakkeorden
Dysphagi
Anorexi (kan fx være efter indgreb, eller pga sygdom)
Drægtighed

21

Nedsat foderindtag kan inddeles i tre kategorier / situationer, hvilke?

Patienten er sulten men kan ikke spise
- Nok grunden til vægttab
Patienten er ikke sulten
- Ofte sekundært til sygdom
Patienten er sulten og kan spise
- Spiser normalt, eller ‘craver’ det

22

Hvilke faser er der i normal fordøjelse?

Tygger -> Spyt -> Mavesyre -> Intestinal enzymer -> Pancreas enzymer -> Galde -> Flora

23

Alle de stordyr vi snakker om er herbivorer og får derfor meget cellulose. Hvordan er det med cellulose og fordøjelse?

Cellulose fordøjes ikke i tyndtarmen
Tænderne: ødelægger cellevæggen

24

Grunde til malfordøjelse / malabsorption

Laktose intolerance
GI ulceration
Sand enteropati (Sandet er tungt og skaber inflammation af GI væggen -> dårlig optagelse af andre ernæringsstoffer)
Parasitter
Diarré
Inflammation
Neoplasi i GI
Lever/galde problemer

25

Hvad kan utilstrækkelig metabolisme skyldes?

- Uhensigtsmæssig levermetabolisme
- Lever sygdom eller lever fejl
- Utilstrækkelig cirkulation/respiration ændrer aerob metabolisme til anaerob.
- Vævs hypoxi (hjerte, lunger eller anemi)

26

Gennem hvilke strukturer/systemer kan der ske tab af protein eller energi?

- GI kanalen
- Urin
- Sekretion / ekssudation
- Hæmorragi

27

Hvad kan tab af protein/energi gennem GI skyldes?

Diarre, parasitter, sand, ulcera, neoplasi, inflammation

28

Hvad kan tab af protein/energi via urin skyldes?

Det kan godt være normalt med lidt protein i urinen, men et øget tab kan skyldes fx inflammation eller en dårlig glomerulær filtration

29

Hvad kan tab af protein/energi via sekretion skyldes?

Intern: Pleuritis, peritonitis
Ekstern: Sekrerende sår, forbrændinger

30

Hyppige årsager til vægttab?

- Diæt
- Tænder
- Parasitter