Muskuloskeletale Abnormaliteter Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori hos Store Husdyr > Muskuloskeletale Abnormaliteter > Flashcards

Flashcards in Muskuloskeletale Abnormaliteter Deck (68):
1

Tre grunde til at halthed hos kvæg er et stort fokusemne?

Op mod 60% af danske malkekvæg viser en eller anden form for halthed,
Det etiske aspekt,
Halte køer har nedsat mælkeproduktion (økonomi).

2

Hvorfor ser man flest klovlidelser på bagbenene hos kvæg?

De er meget produktive, og bagklovene vil derfor ofte stå i en suppe af lort og pis.

3

Hvilken hornvæg er stærkest - kvægets eller hestens?

Kvægets, 5 gange stærkere end hestens.

4

Har kvæg primære eller sekundære lameller?

Primære (eq sekundære).

5

Hvilken del af kloven vil en ko med valgus belaste mest?

Medialsiden.

6

En ko med for stejl hase/rethaset benstilling på bagbenene vil belaste hvilken del af kloven mest?

Den forreste del/tåen.

7

En kroghaset ko vil belaste hvilken del af kloven mest?

Ballen. Dette giver flere problemer end ved den rethasede holdning.

8

Hvor stor er hældningen på køers klov på hhv for- og bagben?

45-50 grader, mest mod 50 på forbenene, mest mod 45 på bagbenene.

9

Hvad vil en halthedsscore på 1 betyde?

Koen er normalt gående.

10

Halthedsscoren hos ko går fra x til x?

1 (normal) - 5 (hoppende afsted, ingen vægt på ramt ben [springhalt]).

11

Hvor stor er mælkeydelsesnedgangen hos køer m halthedsscore 3,4 og 5?

3: 17%
4: 18-35%
5: >35%.

12

Man vurderer halthed hos kvæg på baggrund af syv kriterier - nævn disse.

Symmetri (tuber coxae),
Fremføring af ben,
Skridtlængde,
Gennemtrængning,
Bevægelighed af led,
Hovedets bevægelse,
Ryggens krumning.

13

Hvilke faktorer kan have indflydelse ved en halthedsundersøgelse?

Underlaget, lysforholdene.

Halthed = gulvforhold + benstilling + smerte.

14

Hvis man skal lave en lynhurtig vurdering af, om en ko er halt eller ej, hvad kigger man så på?

Om ryggen er krum.

15

Hvilke observationer gør man sig ved inspektion langt fra dyret?

Kropsholdning, benstilling, bevægelse.

16

Hvilke observationer gør man sig ved inspektion tæt på dyret?

Almenbefindende, respiration, puls, temperatur, hævelser, sår, rødme, symmetri.

17

Hvordan skal huden mellem klovene være?

Glat, varm, blød.

18

Hvad palperes der for/observationer v palpation?

Hævelse/ødem, ømhed, varme, pulsation, visitation - ømhed i klov, manipulation - krepitation, øget bevægelighed.

19

Metodisk tilgang til en haltheds undersøgelse hos hest.

- Anamnesis
- Conformation & lameness
- Visual examination: symmetry & posture
- Palpation
- Movement
- Manipulation
- Diagnostic analgesia
- Diagnostic imaging

20

Hvad involverer anamnesen ved en haltheds undersøgelse hos hest?

- Signalement
- Nuværende halthed - problemet
- Forhenværende halthed

21

Hoved årsag til halthed ved spring?

Navicular syndrome, bowed tendon, ligament sprain

22

Hoved årsag til halthed ved sprint?

Fatigue fractures, bowed tendon, carpitis, suspensory ligament desmitis, fetlock arthritis

23

Hoved årsag til halthed ved dressur?

Back, hip, spavin, fetlock arthritis

24

Hoved årsag til problemer med udholdenhed?

Bowed tendon, pedal osteitis, hoof injuries, sol bruises

25

Hoved årsag til inaktivitet?

Laminitis

26

Hvor er haltheder oftest lokaliseret på hhv for og bagben?

Forben: Distalt for carpus (op til 95%)
Bagben: Distalt for hælen, hælen og knæet

27

Hvordan er forbenets konformation normalt, og hvad kan afvige?

Normal: Man vil kunne tegne en lodret akse ned gennem benet set cranialt, og lateralt skal aksen gå ned gennem benet og ende lige bag hoven.
Afvigelser: Understilling, fortilafvigende, udad og indad drejet tå, smal og bred fodstilling, valvus/vargus (og sikkert flere)

28

Hvordan er bagbenets konformation normalt, og hvad kan afvige?

Normal: Lateralt fra skal man fra det mest caudale punkt på hesten kunne tegne en lodret akse ned som tangerer hestens pibe dorsalt. Caudalt skal aksen dele benet i to.
Afvigelser: Bagtilstillet, understillet, kohaset, smalstillet, og sikker andet

29

Hvordan er tåens konformation normalt, og hvad kan afvige?

Normal: Man skal kunne tegne en lige linie gennem alle tåknoglerne.
Afvigelser: Fortil og bagtilbrudt tåakse, udad og inad roteret, og sikkert andet

30

Hvordan kan man kende forskel på bag og for hov?

For hov er mere rund end bag hov.

31

Hvad kigger man efter ved den visuelle examination?

- Muscle atrophy
- Swelling / deformity
- Bony asymmetry
- Fetlock height
- Foot size / balance/ wear

32

Ved den visuelle eksamination kigger man på holdningen hhv på for og bagben. Hvad kigger man efter?

Forelimb:
- Pointing
- Treading
- Buckling forward at the knee
- Dropped elbow
- Neck pain
Hindlimb:
- Resting a hindlimb
- External rotation of the hindlimb
- Treading
- Camped under

33

Hvilke strukturer palperes på forben?

- Foot (Hoof tester examination)
- Pastern
- Fetlock
- Metacarpus
- Carpus
- Antebrachíum
- Elbow
- Brachium and shoulder

34

Hvilke strukturer palperes på bagben?

- Cervical spine (neck)
- Thoracolumbar spine (back)
- Pelvis
- Examination tests:
- Flexion and manipulation tests
- Rectal examination
- Sway exam

35

Hvilke strukterer palperes ud over benene, ved halthedsundersøgelse af hest?

- Tarsus
- Tibia
- Stifle
- Femur
- Hip

36

Hvad er tilgangen til patienten ved visuel eksamination under bevægelse?

Indledende problemer
- Valg af underlag, hvilken gangart er bedst, håndtering

Type af halthed

Lokalisering af halthed

Haltheds grad

Andet
- Som ved ridning, ved longering osv..

37

Hvilke typer, inddeles halthed i?

- Støtte lemmer, halthed
- Halthed når der er vægtbæring på benet
- Årsager: Knogle, led eller væv
- Sving lemmer, halthed
- Halthed når ben bevæges
- Årsag: Led, muskel eller sener
- Mixed, halthed
- Både ved bærende og svingende
- Kompensatorisk, halthed
- Ulige fordeling af vægt pga smerte

38

Hvordan er hovedets bevægelse ift. halthed på et ben?

Forben: Hovedet sænkes ved vægt på det raske ben, og løftes når vægten placeres på det halte ben.
Bagben: Hovedet sænkes når det halte ben rammer underlaget

39

Hvordan scores halthed hos hest?

Fra 0 til 5
0: Haltheden kan ikke erkendes
1: Svær at erkende og ikke konsistent med nogen speciel bevægelse el.
2: Svært at erkende, men konsistent halthed ved speciel bevægelse
3: Halthed kan erkendes ved trav i alle bevægelser
4: Indlysende halthed; markeret nodding, hitching og/eller forkortet skridt
5: Indlysende halthed; minimal vægtbæring og stillestående

40

Hvad bruges manipulations tests til ved halthedsundersøgelsen?

Manipulative tests (flexion/extension) bruges til at forværre eller inducere halthedsudtrykket.

41

Hvilke tests laver man under manipulationen?

Flexion tests
- Forben
- Nedre ben flexion
- Kodeled flexion
- Carpal flexion
- Øvre ben flexion / extension
- Bagben
- Nedre ben flexion
- Kodeled flexion
- Hase/hæl flexion
- Bagbens flexion test
Digit extension og wedge test
- Placerer hoven på bræt (enten på kanten; wedge) (eller ved at løfte i spidsen; extension)
Lokal palpering efterfulgt af bevægelse

42

Hvordan kan analgesi bruges under en halthedsundersøgelse?

Man bruger det for at se om haltheden forsvinder når man bedøver et specifikt led fx.

43

For mere om anæstesi/analgesi ved halthedsundersøgelse, check dias 66 til 81

Ved ikke om det er eksamensrelevant, og har derfor ikke taget det med her. Ikke umiddelbart en del af læringsmålene.

44

Metodisk tilgang til en haltheds undersøgelse hos hest.

- Anamnesis
- Conformation & lameness
- Visual examination: symmetry & posture
- Palpation
- Movement
- Manipulation
- Diagnostic analgesia
- Diagnostic imaging

45

Hvad involverer anamnesen ved en haltheds undersøgelse hos hest?

- Signalement
- Nuværende halthed - problemet
- Forhenværende halthed

46

Hoved årsag til halthed ved spring?

Navicular syndrome, bowed tendon, ligament sprain

47

Hoved årsag til halthed ved sprint?

Fatigue fractures, bowed tendon, carpitis, suspensory ligament desmitis, fetlock arthritis

48

Hoved årsag til halthed ved dressur?

Back, hip, spavin, fetlock arthritis

49

Hoved årsag til problemer med udholdenhed?

Bowed tendon, pedal osteitis, hoof injuries, sol bruises

50

Hoved årsag til inaktivitet?

Laminitis

51

Hvor er haltheder oftest lokaliseret på hhv for og bagben?

Forben: Distalt for carpus (op til 95%)
Bagben: Distalt for hælen, hælen og knæet

52

Hvordan er forbenets konformation normalt, og hvad kan afvige?

Normal: Man vil kunne tegne en lodret akse ned gennem benet set cranialt, og lateralt skal aksen gå ned gennem benet og ende lige bag hoven.
Afvigelser: Understilling, fortilafvigende, udad og indad drejet tå, smal og bred fodstilling, valvus/vargus (og sikkert flere)

53

Hvordan er bagbenets konformation normalt, og hvad kan afvige?

Normal: Lateralt fra skal man fra det mest caudale punkt på hesten kunne tegne en lodret akse ned som tangerer hestens pibe dorsalt. Caudalt skal aksen dele benet i to.
Afvigelser: Bagtilstillet, understillet, kohaset, smalstillet, og sikker andet

54

Hvordan er tåens konformation normalt, og hvad kan afvige?

Normal: Man skal kunne tegne en lige linie gennem alle tåknoglerne.
Afvigelser: Fortil og bagtilbrudt tåakse, udad og inad roteret, og sikkert andet

55

Hvordan kan man kende forskel på bag og for hov?

For hov er mere rund end bag hov.

56

Hvad kigger man efter ved den visuelle examination?

- Muscle atrophy
- Swelling / deformity
- Bony asymmetry
- Fetlock height
- Foot size / balance/ wear

57

Ved den visuelle eksamination kigger man på holdningen hhv på for og bagben. Hvad kigger man efter?

Forelimb:
- Pointing
- Treading
- Buckling forward at the knee
- Dropped elbow
- Neck pain
Hindlimb:
- Resting a hindlimb
- External rotation of the hindlimb
- Treading
- Camped under

58

Hvilke strukturer palperes på forben?

- Foot (Hoof tester examination)
- Pastern
- Fetlock
- Metacarpus
- Carpus
- Antebrachíum
- Elbow
- Brachium and shoulder

59

Hvilke strukturer palperes på bagben?

- Cervical spine (neck)
- Thoracolumbar spine (back)
- Pelvis
- Examination tests:
- Flexion and manipulation tests
- Rectal examination
- Sway exam

60

Hvilke strukterer palperes ud over benene, ved halthedsundersøgelse af hest?

- Tarsus
- Tibia
- Stifle
- Femur
- Hip

61

Hvad er tilgangen til patienten ved visuel eksamination under bevægelse?

Indledende problemer
- Valg af underlag, hvilken gangart er bedst, håndtering

Type af halthed

Lokalisering af halthed

Haltheds grad

Andet
- Som ved ridning, ved longering osv..

62

Hvilke typer, inddeles halthed i?

- Støtte lemmer, halthed
- Halthed når der er vægtbæring på benet
- Årsager: Knogle, led eller væv
- Sving lemmer, halthed
- Halthed når ben bevæges
- Årsag: Led, muskel eller sener
- Mixed, halthed
- Både ved bærende og svingende
- Kompensatorisk, halthed
- Ulige fordeling af vægt pga smerte

63

Hvordan er hovedets bevægelse ift. halthed på et ben?

Forben: Hovedet sænkes ved vægt på det raske ben, og løftes når vægten placeres på det halte ben.
Bagben: Hovedet sænkes når det halte ben rammer underlaget

64

Hvordan scores halthed hos hest?

Fra 0 til 5
0: Haltheden kan ikke erkendes
1: Svær at erkende og ikke konsistent med nogen speciel bevægelse el.
2: Svært at erkende, men konsistent halthed ved speciel bevægelse
3: Halthed kan erkendes ved trav i alle bevægelser
4: Indlysende halthed; markeret nodding, hitching og/eller forkortet skridt
5: Indlysende halthed; minimal vægtbæring og stillestående

65

Hvad bruges manipulations tests til ved halthedsundersøgelsen?

Manipulative tests (flexion/extension) bruges til at forværre eller inducere halthedsudtrykket.

66

Hvilke tests laver man under manipulationen?

Flexion tests
- Forben
- Nedre ben flexion
- Kodeled flexion
- Carpal flexion
- Øvre ben flexion / extension
- Bagben
- Nedre ben flexion
- Kodeled flexion
- Hase/hæl flexion
- Bagbens flexion test
Digit extension og wedge test
- Placerer hoven på bræt (enten på kanten; wedge) (eller ved at løfte i spidsen; extension)
Lokal palpering efterfulgt af bevægelse

67

Hvordan kan analgesi bruges under en halthedsundersøgelse?

Man bruger det for at se om haltheden forsvinder når man bedøver et specifikt led fx.

68

For mere om anæstesi/analgesi ved halthedsundersøgelse, check dias 66 til 81

Ved ikke om det er eksamensrelevant, og har derfor ikke taget det med her. Ikke umiddelbart en del af læringsmålene.