Muskuloskeletale Abnormaliteter Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori hos Store Husdyr > Muskuloskeletale Abnormaliteter > Flashcards

Flashcards in Muskuloskeletale Abnormaliteter Deck (68)
Loading flashcards...
1

Tre grunde til at halthed hos kvæg er et stort fokusemne?

Op mod 60% af danske malkekvæg viser en eller anden form for halthed,
Det etiske aspekt,
Halte køer har nedsat mælkeproduktion (økonomi).

2

Hvorfor ser man flest klovlidelser på bagbenene hos kvæg?

De er meget produktive, og bagklovene vil derfor ofte stå i en suppe af lort og pis.

3

Hvilken hornvæg er stærkest - kvægets eller hestens?

Kvægets, 5 gange stærkere end hestens.

4

Har kvæg primære eller sekundære lameller?

Primære (eq sekundære).

5

Hvilken del af kloven vil en ko med valgus belaste mest?

Medialsiden.

6

En ko med for stejl hase/rethaset benstilling på bagbenene vil belaste hvilken del af kloven mest?

Den forreste del/tåen.

7

En kroghaset ko vil belaste hvilken del af kloven mest?

Ballen. Dette giver flere problemer end ved den rethasede holdning.

8

Hvor stor er hældningen på køers klov på hhv for- og bagben?

45-50 grader, mest mod 50 på forbenene, mest mod 45 på bagbenene.

9

Hvad vil en halthedsscore på 1 betyde?

Koen er normalt gående.

10

Halthedsscoren hos ko går fra x til x?

1 (normal) - 5 (hoppende afsted, ingen vægt på ramt ben [springhalt]).

11

Hvor stor er mælkeydelsesnedgangen hos køer m halthedsscore 3,4 og 5?

3: 17%
4: 18-35%
5: >35%.

12

Man vurderer halthed hos kvæg på baggrund af syv kriterier - nævn disse.

Symmetri (tuber coxae),
Fremføring af ben,
Skridtlængde,
Gennemtrængning,
Bevægelighed af led,
Hovedets bevægelse,
Ryggens krumning.

13

Hvilke faktorer kan have indflydelse ved en halthedsundersøgelse?

Underlaget, lysforholdene.

Halthed = gulvforhold + benstilling + smerte.

14

Hvis man skal lave en lynhurtig vurdering af, om en ko er halt eller ej, hvad kigger man så på?

Om ryggen er krum.

15

Hvilke observationer gør man sig ved inspektion langt fra dyret?

Kropsholdning, benstilling, bevægelse.

16

Hvilke observationer gør man sig ved inspektion tæt på dyret?

Almenbefindende, respiration, puls, temperatur, hævelser, sår, rødme, symmetri.

17

Hvordan skal huden mellem klovene være?

Glat, varm, blød.

18

Hvad palperes der for/observationer v palpation?

Hævelse/ødem, ømhed, varme, pulsation, visitation - ømhed i klov, manipulation - krepitation, øget bevægelighed.

19

Metodisk tilgang til en haltheds undersøgelse hos hest.

- Anamnesis
- Conformation & lameness
- Visual examination: symmetry & posture
- Palpation
- Movement
- Manipulation
- Diagnostic analgesia
- Diagnostic imaging

20

Hvad involverer anamnesen ved en haltheds undersøgelse hos hest?

- Signalement
- Nuværende halthed - problemet
- Forhenværende halthed

21

Hoved årsag til halthed ved spring?

Navicular syndrome, bowed tendon, ligament sprain

22

Hoved årsag til halthed ved sprint?

Fatigue fractures, bowed tendon, carpitis, suspensory ligament desmitis, fetlock arthritis

23

Hoved årsag til halthed ved dressur?

Back, hip, spavin, fetlock arthritis

24

Hoved årsag til problemer med udholdenhed?

Bowed tendon, pedal osteitis, hoof injuries, sol bruises

25

Hoved årsag til inaktivitet?

Laminitis

26

Hvor er haltheder oftest lokaliseret på hhv for og bagben?

Forben: Distalt for carpus (op til 95%)
Bagben: Distalt for hælen, hælen og knæet

27

Hvordan er forbenets konformation normalt, og hvad kan afvige?

Normal: Man vil kunne tegne en lodret akse ned gennem benet set cranialt, og lateralt skal aksen gå ned gennem benet og ende lige bag hoven.
Afvigelser: Understilling, fortilafvigende, udad og indad drejet tå, smal og bred fodstilling, valvus/vargus (og sikkert flere)

28

Hvordan er bagbenets konformation normalt, og hvad kan afvige?

Normal: Lateralt fra skal man fra det mest caudale punkt på hesten kunne tegne en lodret akse ned som tangerer hestens pibe dorsalt. Caudalt skal aksen dele benet i to.
Afvigelser: Bagtilstillet, understillet, kohaset, smalstillet, og sikker andet

29

Hvordan er tåens konformation normalt, og hvad kan afvige?

Normal: Man skal kunne tegne en lige linie gennem alle tåknoglerne.
Afvigelser: Fortil og bagtilbrudt tåakse, udad og inad roteret, og sikkert andet

30

Hvordan kan man kende forskel på bag og for hov?

For hov er mere rund end bag hov.