Smerte og anæstesi Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori hos Store Husdyr > Smerte og anæstesi > Flashcards

Flashcards in Smerte og anæstesi Deck (40)
Loading flashcards...
1

Hvilke 2 former for smertereceptorer findes der? og hvordan aktiveres de?

Vågen - direkte aktivering ved smerte
Sovende - aktiveres af betændelse udløst som følge af smerte

2

Hvad er T-cellens funktion?

Transmission går til T-cellen og denne modulerer signalet inden den rammer hjernen

3

Hvad er noiceptive smerte?

Skade på væv -> smerte

4

Hvad er neuropathisk smerte?

Ikke skadelig stimuli -> nerve skade -> smerte

5

Hvad er neuroplastisk smerte?

Ikke skadelig stimuli -> vævs skade -> smerte

6

Kan man vænne sig til at have ondt?

Nej!

7

Vil samme smerte stimuli føles ens uanset interval?

Nej - Sænkes interval imellem impuls vil der ske summation og vil gøre mere ondt

8

Hvem står for temporal summation?

T-Cellen

9

Hvor højt skal man op i smerte skalaen, for stor sandsynlighed for postoperativt stress?

Over 6-7 stykker

10

Hvad gør A-delta fibre? hvordan ser de ud og varighed?

Transmitterer akut smerte, tykke myeliniserede
Holder meget kort tid < 50 sec

11

Hvad gør er C-fibre? hvordan ser de ud? og varighed?

Transmitterer akut smerte, tynde umyeliniserede.
Langsom og brændende varer lang tid
Også visceral innervation

12

Hvad kan problemet være ved diagnostik af smerte?

Byttedyr vil skjule alle symptomer
Og alt efter hiraki vil der være forskellig smerteytring.

13

COX-1 har en række fysiologiske funktioner, hvilke?

Beskytter mavesæk og duodenumsslimhinde
Regulerer blood flow til nyrerne
Blodets koagulations kaskade

14

COX -2 er inflammatorisk induceret, hvad inducerer den?

Ødem, eksudation, stase, hypoxæmi, acidose

15

Nævn 5 ting hvor der i klinikken vil forventes minimal/ kortvarig smerte?

Alm. undersøgelser, suturer fjernes, pålæggelse af bandager, bandage skift, klo-klipning, pelspleje

16

Nævn 5 ting i klinikken hvor der forventes lette smerter

Suturering, urinvejs katerisering, tandrens, øreundersøgelse, spaltning af byld, fjernelse af splinter og lignende

17

Nævn 5 ting i klinikken hvor der forventes moderate smerter

Overieohysterectomy, kastration, kejsersnit, indgreb på blæren, analsæk fjernelse, tand-udtrækning, fjernelse af knuder i huden

18

Nævn 5 ting der i klinikken hvor der forventes voldsomme smerter

Reparation af knoglebrud, ledoperationer, thoractomi, exploratorisk laparotomi, amputationer, zepps operation

19

Hvilken medicin kan bruges til akut somatisk smerte?

NSAID
Opioider
Ketamin/tiletamin
Alfa2 - agonister

20

Hvad kan anvendes til analgesi af akut visceral smerte?

NSAID
Opioider
Alfa 2 agonister

21

Hvad kan anvendes til analgesi af kronisk somatisk smerte?

NSAID (så blide som muligt)
TCA
Opioider
(Ketamin)

22

Hvornår skal man være forsigtig med at smertebehandle?

Hvis mistanke om fissurer, brækkede ben osv.

23

Hvad kan man bruge til at forhindre og fjerne wind up?

TCA kan fjerne wind up (effekt inden for 2-3 dage)
Ketamin kan forhindre wind up

24

Hvad kan man ses som succesful respons på smertebehandling?

Påbegynder normale aktiviteter:
- Æder
- Drikker
- Sover
- Grooming
- Reduceret aggression
- Normal interaktion med andre af samme art samt sygeplejsker og ejer

25

Nævn 5 key points i forb. med smerte modulation

Forudse smerte og giv preemptiv behandling
Giv NSAIDS hvis ingen kontraindikationer
Vær ikke bange for opioider og brug dem ofte
Vær ikke bange for de rigtige kombinationer
Være obs på at nogle patienter vil være meget arbejdskrævende
Reevaluer ofte og vær kreativ

26

Slide 38?

Slide 38?

27

Slide 10 montorering basalt

Slide 10 montorering basalt

28

Ved monitorering af det cardiovaskulære system tjekkes hvad?

Puls (frekvens - rytme styrke)
Slimhindefarve (perfusion-cyanose)
Kappilærfyldningstid < 1 sek
Føle hjertestødet på thorax

29

Ved monitorering af respiratoriske system tjekkes hvad?

Respirationsfrekvens
Respirationsdybde
Slimhindefarve (cyanose)

30

Hvad er OK ved korrekt anæstesidybde?

Reflexbevægelse - OK
Reaktion på kirugi - (OK)
Palpebral reflex lige til stede - OK
Øjet drejet ventralt - OK