Dermatologi Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori hos Store Husdyr > Dermatologi > Flashcards

Flashcards in Dermatologi Deck (34)
Loading flashcards...
1

Hvilke sygdomsmanifestationer kan findes i huden?

Kløe
Nodulus, tumor, hævelse
Ulceration og erosion
Papel, pustel, vesikel
Skæl, skorper
Abnorm pels, længde, tæthed
Abnorm pigmentering

2

Når den dermatologiske patient kommer ind i klinikken går man altid frem, hvordan?

Klinisk undersøgelse
Kortlægning af hudlidelse
Inspektion
Beskriv forandringerne
Diagnoser, differentialdiagnoser
Udtagelse af prøver

3

Hvad kigger man efter ved inspektion?

Er hårlag blankt, mat eller strittende
Løse eller brækkede hår
Skæl eller parasitter
Specifikke læsioner

4

Nævn 3 hævelser i huden alle <1 cm

Papel: fast hævelse i epidermis og dermis
Pustel: inficeret hævelse
Vesikel: væskefyldt hævelse

5

Nævn 4 hævelser i huden alle >1 cm

Nodulus: fast hævelse i epidermis, dermis, subcutis
Tumor: nodulus med neoplastisk karakter
Kvadel: hævelse hvor man kan sætte aftryk med finger
Cyst/abcess: fluktuerende hævelse

6

Hvad er et ulcus?

Defekt epidermis og dermis

7

Hvad er en erosion?

Defekt epidermis som ikke gennembryder basalmembran

8

Hvad er scale (skæl) ?

Flager af stratum corneum

9

Hvad er cruster (skorper)?

Dækker ofte ulcus, erosion.
Består af serum, celler, fibrin, infektiøse agens mm.

10

Hvad er alopeci og hypotrikose?

Alopeci: for få hår
Hypotrikose: for korte hår

11

Hvad er hirsutisme og hypertrikose?

Hirsutisme: for mange hår
Hypertrikose: for lange hår

12

Hvad er hypopigmentering?

Nedsat pigmentering af huden

13

Hvad er hyperpigmentering?

Forøget pigmentering af huden

14

Hvad er leukotrichia?

Nedsat pigmentering af hår

15

Hvad er albinisme?

Arvelig mangel på pigment i alle væv

16

Hvad er en udfordring når der skal stilles diagnose for huden?

Primære lidelse er ofte overskygget af sekundære komplikationer.
Ofte ikke muligt at stille eksakt diagnose

17

Hvor er det oftest bedst at udtage prøver?

Randzoner oftest af fortrække
Multiple prøver er nødvendigt

18

Hvilke parasitter kan man finde ved brug af børste/kam?

Lus
Chorioptes skab

19

Hvilke parasitter kan man finde ved et hudskrab?

Sarcoptes, poroptesskab
Demodex

20

Hvilke parasitter kan findes ved en tapetest?

Oxiuris equi (haleorm, æg)

21

Hvis man mistænker svampe hvorledes påviser man det?

Patologiske svampe lever langs hårrødderne
Start med direkte mikroskopi af en tot hår (sterilt fjernet)
Hvis negativ ved mikroskopi dyrk den i (1-3 uge)

22

Du vil gerne påvise bakterier fra en hudlidelse hvordan gør du?

Svab direkte fra huden (ofte blandingsinfek.)
(for rent område kan man fjerne skorpe og svabe derunder)
Aftryk af skorpe på objektglas, farves og derefter mikroskoperes

23

Hvilke ting skal man huske på ved udtagelse af biopsi?

Helst allersidste man skal lave
Undgå kroniske, inficerede områder, randzoner
Huden vaskes forsigtigt og klippes ikke
Undgå lokalanalgesi hellere god sedation
Husk mærkning både på sted og yderst
Formalin er meget giftigt også damp.
Formalindamp er baktericidt

24

Mekanismer ved kløe?

Mange faktorer kan udløse kløe feks.
Histamin, prostaglandiner, substans p, kedsomhed, træthed.
Kløe kan smitte fra et sted til et andet
Ved kronisk hudbetændelse registreres alt som kløe
Ved infektion frigives mediatorer der medfører kløe

25

Forklar den onde cirkel i forbindelse med kløe?

Kløe får en til at kradse -> Epidermis beskadiges -> Kløe

26

Nævn 9 hyppige årsager til kløe?

Ektoparasitter:
Mitter (hest), lus, skab, lusefluer, haleorm
Hypersensitivitet - hest
Infektiøse: stafylokokker, ringorm
Fotosensibilisering

27

Ved kløende patient bruges en 8 trins diagnostisk fremgangsmåde?

1. Anamnese (sæson, generaliseret/lokal, andre dyr, anden behandling)
2. Klinisk undersøgelse
3. Børstetest
4. Skrab
5. Tapetest
6. Dermatofyttest
7. Intradermal test
8. Blodprøve (leverværdier ved mistanke om sekundær fotosensibilisering)

28

Mekanisme bag nodulus?

Ofte inflammatorisk med cellulær infiltration, forårsages af infektiøse agens eller non infektiøse (fibrin, fremmedlegemer)
Evt. udvikles ulcera ved beskadigelse af epidermis.

29

Mekanisme bag tumor?

Opstår fra celletyper i huden evt. ses sekundær inflammation

30

Mekanisme bag kvadel (urtikarier)?

Væskeudtrædning i dermis som følge af vaskulær reaktion