Respirationsveje Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori hos Store Husdyr > Respirationsveje > Flashcards

Flashcards in Respirationsveje Deck (28)
Loading flashcards...
1

Klinisk undersøgelsesmetodik for luftveje:

Poor performance
-> Anamnese
-> Klinisk undersøgelse
-> Ingen abnormaliteter
-> Abnormalt fund
-> Abnormale resp. lyde
-> Øvre luftveje
-> Lunger
-> Abnormal nasal flåd / Hoste

2

Hvad er specielt ved hestens respiration?

Trækker kun vejret gennem næsen.

3

Respirationsfysiologi - i hvile hos kvæg?

Respirationsfrekvens: 10 - 30 pr min
Åndedætsvolumen: 3 - 4 L

4

Respirationsfysiologi - i hvile hos hest?

Respirationsfrekvens: 10 - 18 pr min
Åndedætsvolumen: 5 - 8 L
Minutvolumen: 75 - 100 L
Iltudveksling: < 2 sec

5

Respirationsfysiologi - i arbejde hos hest?

Respirationsfrekvens: 120 - 140 pr min
Åndedætsvolumen: 10 - 12 L
Minutvolumen: 1200 - 1500 L
Iltudveksling: < 0,3 sec

6

Hest i arbejde har øget tendens til kollaps, hvorfor?

Den mindste forsnævring i øvre luftveje potenseres med en faktor 4, så derfor øget tendens til kollaps grundet øget undertryk.

7

Hvordan er vejrtrækning i gallop

Inspiration ved løftede forben
Eksspiration ved vægtbærende forben

8

Ilttryk fald ved arbejde?

Ved max arbejde falder ilttrykket fra 100 til 65-70 mmHg fordi blodet flyder hurtigere og der derfor er kortere tid med iltoptag.
(Kan falde yderligere ved sygdom)

9

Hvordan hænger partikelstørrelse og udskillelse sammen?

> 10 my: hoste, snot, flåd
> 4 my: cilia celler
< 3 my: fagocytose

10

Hvad sker der med antallet af bægerceller i forhold til epithelceller ved luftvejssygdomme?

Normalt 1:4, men forskydes til flere bægerceller ved sygdom.

11

Hvad medfører øgningen i antal bægerceller?

Mange bægerceller => Meget mucusproduktion => godt miljø for sekundære infektioner.
Yderligere nedsættes hosterefleksen fordi bægercellerne ikke har disse receptorer.

12

Muskulatur som er relevant ved respiration:

- Nasale, pharyngeale, laryngeale
- Accessoriske
- M. omohyoideus
- M. sternohyoideus
- M. sternothyreoideus
- Eksterne og interne intercostalmusk.
- Abdominalmusk.

13

Luftvejsundersøgelse hos hest foregår således:

- Anamnese
- Miljø vurdering
- Klinisk undersøgelse
- Observation på afstand
- Hands-on observation
- Auskultation
- Perkussion
- Tests

14

14 mulige områder til anamnese

- Symptomer
- Varighed
- Hyppighed
- Progredieret
- Nedsat præstation
- Tidl. problemer
- Vaccinationsstatus
- Kondition
- Opstaldning
- Andre syge
- Alder
- Ved arbejde?
- Ejerskfit
- Kirurgi

15

Hvad kigger man på ved "observation på afstand" under den kliniske undersøgelse?

- Attitude
- Tegn på smerte
- Abducerede forben
- Interaktion mellem dyr og ejer / dyrlæge
- Almen tilstand
- Hævelser
- Flåd
- Abnorm resp.
- Jugular puls
- Sår
- Andet

16

Inspektion af hoved

- Symmetri / assymmetri
- Luftstrømning (evt mislyd?)
- Palpation (varme, ømhed)
- Perkussion (tympanisk lyd)
- Næseflåd
- Næsetoilette
- Flåd inspektion
- Lokalisation, karakter, farve, lugt

17

Hvad kan der findes ved lunge og sinusperkussion?

- Normal perkussionslyd
- Mat/dæmpet perkussionslyd
- Tympanisk perkussionslyd

18

Hvad palperes?

- Larynx
- Gl. Thyroidea
- Gl. Parotis
- Lymfeknuder
- Submandibulære
- Retropharyngeale
- Trachea
- Hosterefleks

19

Hvad er forskellen på hest og kvæg ift thoraco-abdominal respiration.

Kvæg: Overvejende abdominal
Hest: Overvejende thoracal

20

Hvordan ses restriktiv respiration?

Smerte/restriktiv
- Tøver med inspiration
- Abducerede forben
- Kan ikke lide at gå ned ad hældning
- Kan ikke lide at ligge ned
- Holder hovedet ned
- Giver sig ved thoraxpalpation
- Forsigtig hoste
- Ribbensfraktur => +/- pleural smerte

21

Hvordan ses obstruktiv respiration?

Obstruktiv
- To faset eksspiration
- Øget abdominal eksspiration
- Ængstelig vejrtrækning
- Ekstenderet hoved/hals
- Larynx og/eller pharynx
- In- og/eller eksspiration
- Lydens karakter

22

Hvad er mekanismen bag hoste?

Mechanoreceptorer -> Stræk, umyeliniserede C fibre eller irritation => Bronchocontriction / hoste

23

Lungeperkussion hos kvæg, grænser?

Næstsidste intercostalrum (13. costae)
Midten af 9. costae
5. costae tilhæftning på sternum
(Perkussion trænger kun ca 7 cm i dybden)

24

Lungeperkussion hos hest, grænser?

Næstsidste intercostalrum (18. costae)
Midten af 11. costae
5. costae tilhæftning på sternum
(Perkussion trænger kun ca 7 cm i dybden)

25

Auskultations lyde

- Normal vesikulær
- Laryngotracheal
- Tracheobroncheal
- Broncho-broncheal
- Gnide
- Sandpapir (pleura op ad lunger)
- Ralle
- Intermitterende
- Høres i slutningen af inspirationen
- Størst negativt tryk
- Hvæse/pibe
- Konstant
- Både in og eksspiration høres
- Cranioventralt ved pneumoni
- Diffust ved RAO
- Dæmpede områder
- Ingen luftpassage pga. mucus,
ekssudat, fortykkelser, atelektase,
væske

26

Hvad bruges en 'rebreathing bag' til?

CO2 stimulus => øget frekvens og volumen
=> Øget mulighed for at opdage abnormaliteter

27

Hvornår kan respirationslyde høres?

I hvile: Ingen respirationslyde
I arbejde: Eksspirationslyde
Alt andet er patologisk

28

Diagnostiske værktøjer:

Endoskopi
Røntgen
Ultralyd
Pleuroskopi