GI hest Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori hos Store Husdyr > GI hest > Flashcards

Flashcards in GI hest Deck (39)
Loading flashcards...
1

Hvad tjekkes i kliniske undersøgelse ved dysphagi?

Iagttag under fodring:
- Afvigelse i foderoptag
- Afvigelse i tygning
- Afvigelse i synkning

Mundhule undersøgelse
Sondering
Endoskopi
Billeddiagnostik

2

Hvad kan forårsage dysphagi?

Smertefuld tilstand (ofte i mund)
Neurologisk
Obstruktion
Mekanisk

3

Klinisk undersøgelse ved regurgitation ?

Anamnese
Fuld klinisk undersøgelse
- Mundhule, spiserør
- Palpation af hals og brystindgang
Sondering, endoskopi, billeddiagnostik

4

Nævn mulige årsager til regurgitation

Spiserørsforstoppelse
Andre lidelser i spiserør
- Striktur, ruptur, fremmedlegeme
- Medfødte
- Neoplasi
- Megaesophagus
Ventrikeldilatation
Græssyge
Paralyse af pharynx (botulisme, græssyge, hypocalcæmi, blyforgiftning, luftposemykose, tetanus)
Ganespalte

5

Nævn 3 mulige komplikationer ved regurgitation

Aspirationspneumoni
Ischæmisk nekrose
Perforation

6

Nævn 4 hyppige smerteytringer ved kolik

Ruller sig
Skraber
Ligger sig ned længere tid end normalt
Ligger sig ned gentagne gange
Kigger mod flanken
Flehmen
Bakker i hjørnet og tripper
Sparker mod bug
Står i udstrakt position
Gentagen urineringsposition

7

sidste slide side 3 ?

sidste slide side 3

8

Hvad er her og nu anamnese i forbindelse med kolik?

Varighed:
Akut < 24-36 timer
Kronisk > 36 timer
Tilbagevendende

Tidspunkt/ intensitet
Foderoptagelse/ gødningsafgang
Håndtering / behandling
Evt. udløsende årsag

9

Hvad indgår i et signalement? Og hvad relevant inden for dette mht. kolik?

Alder:
- Føl - mekoniumforstoppelse
- Yngre heste - intusseption
- > 9 år - strangulerende lipom
Køn:
-Lyskebrok
- Drægtighed
Race

10

Hvorledes vurderes visuel smerte hos hest?

Ingen/ mild
- Skraber, kigger sig mod flanken, ligger sig længere end normalt, rejser sig/ lægger sig
Moderat
- Sparker mod bugen, ruller sig, konstant urolig. Kan afledes
Svær/ Apati
- Kaster sig uhæmmet, sved, ruller sig voldsomt. Kan ikke afledes

11

Hvad skal den kliniske undersøgelse indbefatte ved kolik?

Almen befindende, smerteintensitet, TPR
Fokus på kredsløb
Fokus på abdomen
- Inspektion, auskultation, perkussion
- ventrikelskylning
- rektalundersøgelse

12

Hvad betyder ptyalism?

Savlen.

13

Er regurgitation patologisk (eq)?

Ja. (Ikke hos kvæg f.eks.)

14

Hvor er man, hvis man ser en hest brække sig?

I sin seng, drømmende. Heste kan ikke brække sig. Kan de sikkert i ekstreme tilfælde, så måske kigger man bare på et ekstremt tilfælde.

15

Tre komplikationer til regurgitation.

Iskæmisk nekrose,
Perforation,
Aspirationspneumoni.

16

Hvad er de fem hyppigste kliniske symptomer på kolik?

Hesten
Ruller sig (44%),
Skraber (43%),
Lægger længere tid end normalt (29%),
Lægger sig gentagne gange (21%),
Kigger mod flanken (14%).
Alle er normal adfærd, men den forekommer i højere frekvens.

17

Overordnet kan kolik opdeles i to hovedtyper - hvilke?

Enteral og ekstraenteral.

18

Hvordan behandles de fleste koliktilstande - medicinsk eller kirurgisk?

Medicinsk (90%).

19

Hvad kunne være et eksempel på en koliktilstand, der skal behandles kirurgisk?

En strangulerende tilstand, hvor blodforsyningen er kompromitteret, og tiden er en vigtig faktor.

20

Hvilke anatomiske forhold har betydning for, at heste er særligt udsatte for kolik?

Lille ventrikel,
Kraftig oesophaghus -sphincter,
Langt mesenterie (tarmtorsion),
Mange indsnævninger,
Løst hængende stortarm,
Store åbninger/rum.

21

Hvad lægger man vægt på, når man optager anamnese fra en kolikpatient?

Hvor længe det har varet (under 36t = akut), om det er tilbagevendende og om ejer evt kender en mulig udløsende årsag, tidligere koliktilfælde, om det er en krybebider/vindsluger, om den er under andet behandlingsforløb, hvordan kosten er, og om den indenfor 24 timer har været under transport.

22

Hvad skal den kliniske undersøgelse indbefatte ved kolik?

Almen befindende, smerteintensitet, TPR
Fokus på kredsløb
Fokus på abdomen
- Inspektion, auskultation, perkussion
- ventrikelskylning
- rektalundersøgelse

23

Hvad spørges ind til ved signalementet af pt?

Alder, race, køn.

24

Hvad betyder ileus?

Hindret tarmpassage

25

Hvis man skal lave en ventrikelskyldning, skal man være sikker på, at sonden er ført ned i oesophagus og ikke i trachea. Hvordan kan man tjekke dette?

Trachea:
Man kan suge (i sonden), kan ikke mærkes/ses, ryste trachea og se/hør, om sonden rammer mod brusken.
Oesophagus:
Kan ikke suge, kan mærkes/ses på venstre side (er man nået ned i ventriklen kan man suge igen).

26

Hvor meget væske hælder man i af gangen i en ventrikelskyldning?

5-8liter.

27

Hvad tjekker man v rektalundersøgelse?

Hesten/tarmens reaktion på palpation af de enkelte tarmafsnit ?Gas/vaeske/faeces udspilede tarmafsnit ?
Displacerede tarmafsnit ?
Forandringer fra det normale af andre strukturer/organer i
bughulen ?
Man vil som minimum finde ud af, om det er en kirurgisk eller ikke kirurgisk kolik.

28

Hvad kigger man efter i fæces?

Er der nogen?
Konsistens
Mucus
Blod
Sand
Parasitter.

29

Hvad tjekker man bughulepunktat for?

Makroskopisk

Volumen
Lugt
Transparens
Farve
Sediment
Protein

Mikroskopisk
Baggrund
Leukocyttal
Diff. taelling
Cellemorfolo

30

Man kan kvalificere effekten af analgesi i tre grupper - hvilke?

I)
Ingen/mild
Skraber, kigger sig mod flanken, ligger ned laengere tid end normalt,rejser sig/laegger sig.
God effekt af spasmolytica
II) Moderat
Sparker mod bugen, ruller sig, konstant urolig. Kan afledes.
Effekt af spasmolytica + opiater/lav dosis xylazin
III) Svaer/Apati
Kaster sig uhaemmet, sved, ruller sig voldsomt. Kan ikke afledes.
Ingen/kortvarig effekt af kraftig analgesi.