Standard blod Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori hos Store Husdyr > Standard blod > Flashcards

Flashcards in Standard blod Deck (85)
Loading flashcards...
1

Hvornår er det relevant at udføre en laboratorisk test?

- Resultatet af testen vil have en konsekvens for patienten
- Den bidrager med mere information end den kliniske undersøgelse

2

Nævn relevante formål i forbindelse med laboratoriske tests.

1. Evaluering af specifikke organsystemer
2. Konfirmering af diagnose eller udelukkelse af sygdom
3. Vurdere respons på terapi
4. Vurdere prognose

3

Hvor tages blodprøver hos de forskellige dyr?

- V. jugularis (hest, kvæg, får og ged)
- V. coccygea (kvæg)
- V. cava cranialis (svin)

4

Hvilke forhold kan påvirke blodprøve resultaterne?

- Stress
- Ophidselse
- Transport
- Træning
- Glucocorticoid behandling

5

Hvilke værdier er forhøjede som respons på stress/træning?

- Hæmatokrit
- Op til 50% forøgelse
- Milten der kontraherer og udskiller
- Plasmaprotein concentration
- Op til 10-20 g/L forøgelse
- Glucose
- Op til 22 mmol/L
- Muskelenzymer (CK, ASAT)
- 2-4 fold stigning

6

Hvad er Stress leukogram?

Et respons på stress/træning
- Leucocytosis
- Øget neutrofil/lymfocyt relation

7

Hvad er spleen leukogram?

Et respons på stress/træning
- Maskerer leucocytosis pga øget Hct
- Nedsat neutrofil/lymfocyt ratio

8

Hvordan foregår udtagelse af blodprøve?

1. Patient ID og dato skrives på glassene
2. Hvis prøver udtages fra venekateter skal de første 5-10 ml blod smides ud
3. Vælg de rigtige prøveglas
- Fyld dem helt op
4. Rækkefølge af blodprøveglas vigtig
5. Undgå ”trauma” på erytrocytter ellers opstår hæmolyse
- Lad glassene selv suge blodet ind

9

I hvilken rækkefølge benyttes glasene, ved blodprøve udtagning? og hvad farve er de?

Blod kultur (gul) => Citrat tube (blå) => Serum tube (rød eller gul) => Heparin tube (grøn) =>
EDTA (lilla) => Fluoride, glucose (Grå)

10

Hvad bruges citrat tube til?

Koagulationsfaktorer (incl. fibrinogen)

11

Hvad bruges serum tube til?

Biokemiske analyser (enzymer, elektrolytter osv..)

12

Hvad bruges heparin tube til?

Biokemiske og hæmatologiske analyser

13

Hvad bruges EDTA tube til?

Hæmatologiske analyser

14

Hvordan skal blodprøver håndteres?

1. Mix prøverne grundigt (vendes roligt 5-10 gange)
2. Opbevar dem køligt
- Lad serum glas klotte ved rum temperatur først ca. 30 min.
3. Analyser dem hurtigt eller:
- Adskil erytrocytter fra serum/plasma ved centrifugering
- Frys serum/plasma
- Lav blodudstrygning til differentialtælling

15

Hvorfor må blodprøver max opbevares 1 time ved stuetemperatur?

- Fortsat erytrocyt glycolyse => lav glucose
- Hæmolyse af erytrocytter => forhøjet ASAT, LDH og K+

16

SPØRGSMÅL
I skal tage blodprøver til ”standardblods undersøgelse” på Hospital for store husdyr.
Standardblod inkluderer en biokemisk profil, en hæmatologisk profil samt fibrinogen måling.
Hvilke prøveglas skal i udtage?
I hvilken rækkefølge skal de udtages i?

Citrat (blå) => Serum (rød/gul) => EDTA (lilla)
Fibrinogen => Biokemi => Hæmatologi

17

Hvad er reference interval (RI)?

95% confidens intervallet i en population af raske individer (reference population)

18

Hvad er RI afhængig af?

- Laboratoriets maskiner og assays
- Reference populationens sammensætning
- Alder, race, køn, træning

19

Hvornår (ved hvilke sygdomme) er de forskellige elektrolytter henholdsvis hyper og hypo?

Billede "standard blod 19"

20

Nævn hvilke intracellulære enzymer der øges i serum ved forskellige celleskader

Billede "standard blod 20"

21

Kan ALAT fortælle noget om store husdyr?

Nej! ALAT er ikke specifik for store husdyr.

22

Nævn alt vigtigt ang. CK (creatinin kinase)

- Muskel specifik
- Rhabdomyolysis (>1000 fold stigning)
- Kort halveringstid (normal efter 12-24 timer)
- Hemolyse kan give falsk forhøjede resultater

23

Nævn alt vigtigt ang. ASAT (asparagin amino transferase)

- Findes i mange væv
- Muskler (primært), lever, erythrocytter, nyre
- Lang halveringstid (Forhøjet i optil 10 dage)

24

Ved muskelskade ses meget høje værdier af?

CK og ASAT

25

Nævn alt vigtigt ang. GGT (gamma-glutamyl transferase)

- Højeste koncentration i:
- Lever, galdegangsepithel, nyrer, pancreas
- Lang halveringstid (3 dage)

26

Hvornår er GGT normalt forhøjet og hvornår er det patologisk forhøjet?

Normalt forhøjet hos
- Unge diende dyr
- Æsler og muldyr
- Fuldblodsheste i hård træning
Patologisk forhøjet
- Fedtlever hos
- Malkekøer
- Højdrægtige/lakterende ponyhopper
med hyperlipæmi

27

Hvad kigger man på for en egenskab, når man skal vurdere om det er akut eller kronisk?

Halveringstiden. Er værdien høj for et enzym med kort halveringstid, må vi være i det akutte forløb.

28

Hyperbilirubinæmi (Hest) kan skyldes

- Anoreksi
- Hæmolytisk anæmi
- Neonatal isoerythrolyse
- Akut leversvigt
- Kronisk leversvigt

29

Hvornår ses hypoglycæmi?

- Nedsat fødeindtag hos neonatale
- Ketose hos malkekøer
- Drægtighedssyge hos får
- Endotoxisk shock (sent stadie)

30

Hvornår ses hyperglycæmi?

- Akut svær kolik
- Ophidselse, transport, stress,
- α2-agonist administration
- Glucocorticoid administration
- Cushings syndrome