Standard blod Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori hos Store Husdyr > Standard blod > Flashcards

Flashcards in Standard blod Deck (85):
1

Hvornår er det relevant at udføre en laboratorisk test?

- Resultatet af testen vil have en konsekvens for patienten
- Den bidrager med mere information end den kliniske undersøgelse

2

Nævn relevante formål i forbindelse med laboratoriske tests.

1. Evaluering af specifikke organsystemer
2. Konfirmering af diagnose eller udelukkelse af sygdom
3. Vurdere respons på terapi
4. Vurdere prognose

3

Hvor tages blodprøver hos de forskellige dyr?

- V. jugularis (hest, kvæg, får og ged)
- V. coccygea (kvæg)
- V. cava cranialis (svin)

4

Hvilke forhold kan påvirke blodprøve resultaterne?

- Stress
- Ophidselse
- Transport
- Træning
- Glucocorticoid behandling

5

Hvilke værdier er forhøjede som respons på stress/træning?

- Hæmatokrit
- Op til 50% forøgelse
- Milten der kontraherer og udskiller
- Plasmaprotein concentration
- Op til 10-20 g/L forøgelse
- Glucose
- Op til 22 mmol/L
- Muskelenzymer (CK, ASAT)
- 2-4 fold stigning

6

Hvad er Stress leukogram?

Et respons på stress/træning
- Leucocytosis
- Øget neutrofil/lymfocyt relation

7

Hvad er spleen leukogram?

Et respons på stress/træning
- Maskerer leucocytosis pga øget Hct
- Nedsat neutrofil/lymfocyt ratio

8

Hvordan foregår udtagelse af blodprøve?

1. Patient ID og dato skrives på glassene
2. Hvis prøver udtages fra venekateter skal de første 5-10 ml blod smides ud
3. Vælg de rigtige prøveglas
- Fyld dem helt op
4. Rækkefølge af blodprøveglas vigtig
5. Undgå ”trauma” på erytrocytter ellers opstår hæmolyse
- Lad glassene selv suge blodet ind

9

I hvilken rækkefølge benyttes glasene, ved blodprøve udtagning? og hvad farve er de?

Blod kultur (gul) => Citrat tube (blå) => Serum tube (rød eller gul) => Heparin tube (grøn) =>
EDTA (lilla) => Fluoride, glucose (Grå)

10

Hvad bruges citrat tube til?

Koagulationsfaktorer (incl. fibrinogen)

11

Hvad bruges serum tube til?

Biokemiske analyser (enzymer, elektrolytter osv..)

12

Hvad bruges heparin tube til?

Biokemiske og hæmatologiske analyser

13

Hvad bruges EDTA tube til?

Hæmatologiske analyser

14

Hvordan skal blodprøver håndteres?

1. Mix prøverne grundigt (vendes roligt 5-10 gange)
2. Opbevar dem køligt
- Lad serum glas klotte ved rum temperatur først ca. 30 min.
3. Analyser dem hurtigt eller:
- Adskil erytrocytter fra serum/plasma ved centrifugering
- Frys serum/plasma
- Lav blodudstrygning til differentialtælling

15

Hvorfor må blodprøver max opbevares 1 time ved stuetemperatur?

- Fortsat erytrocyt glycolyse => lav glucose
- Hæmolyse af erytrocytter => forhøjet ASAT, LDH og K+

16

SPØRGSMÅL
I skal tage blodprøver til ”standardblods undersøgelse” på Hospital for store husdyr.
Standardblod inkluderer en biokemisk profil, en hæmatologisk profil samt fibrinogen måling.
Hvilke prøveglas skal i udtage?
I hvilken rækkefølge skal de udtages i?

Citrat (blå) => Serum (rød/gul) => EDTA (lilla)
Fibrinogen => Biokemi => Hæmatologi

17

Hvad er reference interval (RI)?

95% confidens intervallet i en population af raske individer (reference population)

18

Hvad er RI afhængig af?

- Laboratoriets maskiner og assays
- Reference populationens sammensætning
- Alder, race, køn, træning

19

Hvornår (ved hvilke sygdomme) er de forskellige elektrolytter henholdsvis hyper og hypo?

Billede "standard blod 19"

20

Nævn hvilke intracellulære enzymer der øges i serum ved forskellige celleskader

Billede "standard blod 20"

21

Kan ALAT fortælle noget om store husdyr?

Nej! ALAT er ikke specifik for store husdyr.

22

Nævn alt vigtigt ang. CK (creatinin kinase)

- Muskel specifik
- Rhabdomyolysis (>1000 fold stigning)
- Kort halveringstid (normal efter 12-24 timer)
- Hemolyse kan give falsk forhøjede resultater

23

Nævn alt vigtigt ang. ASAT (asparagin amino transferase)

- Findes i mange væv
- Muskler (primært), lever, erythrocytter, nyre
- Lang halveringstid (Forhøjet i optil 10 dage)

24

Ved muskelskade ses meget høje værdier af?

CK og ASAT

25

Nævn alt vigtigt ang. GGT (gamma-glutamyl transferase)

- Højeste koncentration i:
- Lever, galdegangsepithel, nyrer, pancreas
- Lang halveringstid (3 dage)

26

Hvornår er GGT normalt forhøjet og hvornår er det patologisk forhøjet?

Normalt forhøjet hos
- Unge diende dyr
- Æsler og muldyr
- Fuldblodsheste i hård træning
Patologisk forhøjet
- Fedtlever hos
- Malkekøer
- Højdrægtige/lakterende ponyhopper
med hyperlipæmi

27

Hvad kigger man på for en egenskab, når man skal vurdere om det er akut eller kronisk?

Halveringstiden. Er værdien høj for et enzym med kort halveringstid, må vi være i det akutte forløb.

28

Hyperbilirubinæmi (Hest) kan skyldes

- Anoreksi
- Hæmolytisk anæmi
- Neonatal isoerythrolyse
- Akut leversvigt
- Kronisk leversvigt

29

Hvornår ses hypoglycæmi?

- Nedsat fødeindtag hos neonatale
- Ketose hos malkekøer
- Drægtighedssyge hos får
- Endotoxisk shock (sent stadie)

30

Hvornår ses hyperglycæmi?

- Akut svær kolik
- Ophidselse, transport, stress,
- α2-agonist administration
- Glucocorticoid administration
- Cushings syndrome

31

Hvornår stiger triglycerid niveauet?

Stiger ved negativ energibalance og fysiologisk stres

32

Forskellen på hypertriglyceridæmi, hyperlipædemi, svær hypertriglyceridæmi og hyperlipæmi.

RI for triglycerider hos hest < 1 mmol/L
Ponyer og æsler højere (optil 3,28 mmol/L)

- Hypertriglyceridæmi: >1mmol/L
- Hyperlipædemi. 1-5 mmol/L
- Svær hypertriglyceridæmi: >5 mmol/L
- Hyperlipæmi:
> 5 mmol/L +
Synligt fedt i serum +
Fedt infiltration i lever og andre organer +
Kliniske symptomer (depression, anoreksi
kolik, diarré, kakeksi, ødem)

33

Hvor kommer creatinin fra og hvad påvirker dets niveau?

Det kommer fra forbrug af muskel-energ-lager molekylet: phosphecreatinin.
Niveauet er creatinin påvirkes derfor af den samlede muskelmasses størrelse og aktivitet.

34

Hvordan hænger nyrerne sammen med creatinin?

Creatinin giver et groft estimat af GFR, men er ikke en sensitiv markør for nyrefunktionen da 2/3 af nyrerne skal være uden funktion før man ser forhøjet creatinin.

35

Nævn alt vigtigt ang. BUN (Blod Urea Nitrogen)

- Urea kommer fra aminosyre katabolisme og mikroflora i tarmen
- Produceres primært i leveren (leversvigt giver BUN fald)
- Urea udskilles i nyrer, nedbrydes i tarm og tilbageføres til leveren
- Kataboliske processer (fx feber og sult) kan give forhøjet BUN

36

Eksempler på forhøjede værdier ved anoreksi?

Carbamid (BUN), creatinin og bilirubin for høj.

37

Hvad kan give mistake om nyrelidelser?

Kliniske tegn er ofte non-specifikke og derfor er forhøjet carbamid (BUN) og creatinin bedre.

38

Hvad kan årsager være til de forskellige nyrelidelser?

Pre-renal azotemi
- Hypovolemi, dehydrering eller hjertesvigt
Renal azotemi
- Akut nyresvigt, anuri, ingen urinproduktion
- Kronisk nyresvigt, polyuri, polydipsi
Postrenal azotemi
- Urolithiasis
- Nyre/Ureteral/Uretral calculi
Blæreruptur (?)

39

Hvad kan påvirke en urinanalyse?

Hvis man venter for længe. Skal analyseres indenfor 30 min og ellers på køl.
Sedation (xylazin) kan påvirke pga glycosuri og øget diurese.

40

Hvordan måles specifik vægtfylde af urin, og hvad er normalværdier?

Måles med refraktometer.
Voksne dyr: 1020 - 1050
Diende dyr: < 1010

41

Hvad kigger man på i en urinanalyse, mikroskopisk?

Celler, casts, krystaller, bakterier

42

Hvad bruger man en urinstick til? Nævn også normalværdier.

Urinanalyse af
- pH (7-9)
- Protein: 0 g/L
- Glucose: 0 mmol/L
- Occult blod (pos. for både myo- og hæmoglobin)

43

Hvilke specielle forhold findes hos hesten, i forb. med erythrocytter?

1. Miltkontraktion kan øge PCV med 50% og denne er derfor variabel
2. Roleau dannelse, og derved nødvendigt at vende prøverne grundigt
3. Umodne erythrocytter frigives ikke til blodet. Derved ingen tegn på regenerative aktiviteter i perifert blod.
4. Howell-Jolly legemer er tilstede normalt, og derfor ikke et specifikt tegn på regenerativ anæmi.

44

Hvad er PCV?

Packed cell volume = Hæmatokrit (Hct)
- Procentvise mængde af erythrocytter i blod
- Bestemmes ved mikrohæmatokrit centrifugering
- Falsk forhøjet ved utilstrækkelig centrifugering

45

Hvad er et erythrocyttal?

- RBC-count
- Antallet af erythrocytter pr. L blod

46

Forklar middelcellevolumen (MCV)

MCV:
- Gennemsnitlig størrelse af erythrocytter
- Normocytose: Normal MCV

47

Hvad er Macrocytose og hvornår ses det?

Macrocytose er øget MCV.
- Ses ved regenerativ anæmi (umodne erythrocytter er nemlig større end modne)
- Falsk forhøjet ved utilstrækkelig centrifugering

48

Hvad er Microcytose og hvornår ses det?

Microcytose er nedat MCV.
- Ses ved jernmangel
- Erythrocytterne deler sig en ekstra gang
ved nedsat hæmoglobin konc.

49

Hvad er anicystosis?

Forskellige størrelser erythrocytter
- Øget RBC distribution width (RDW)

50

Hvad er MCH og hvornår kan man se den som hhv øget og nedsat?

MCH: Mean Corpuscular Hemoglobin
- MCH = Hb/RBC
- Øget MCH: Hæmolyse/umodne erythrocytter
- Nedsat MCH: Jern mangel

51

Hvad er MCHC, og hvordan kan den variere?

MCHC: Middelcellehæmoglobinkoncentration
- MCHC = Hb / Hct

Hyperchromisk: Hemolyse
Hypochromisk: Umodne eryt., jernmangel eller utilstrækkelig centrifugering
Normochromisk: Normal

52

Anæmi kan komme af?

1. Blodtab (regenerativt)
- Parasitter, mavesår, gastric squamos cell
carcinom
2. Øget hæmolyse (regenerativt)
- Neonatal isoerythrolyse, equine erlichiose,
equine infectious anemia, forgiftning
3. Utilstrækkelig erytrocyt produktion
- Non-regenerativt
- Kronisk infektion/inflammation,
nyrelidelser

53

Tegn på anæmi. Både generelt og specifikt til de forskellige årsager.

Generelle tegn:
- Takykardi, takypnø, nedsat præstation, depression

Blodtab
- Blege slimhinder, hypoproteinæmi, melæna, epistaxis, traume

Forøget hæmolyse
- Ikteriske slimhinder, pink plasma, hæmoglobinuri

Utilstrækkelig produktion
- Blege slimhinder, lav jern

54

AID er en hyppig sygdom hos hest. Hvad er det?

Patogenese:
- Inflammatoriske mediatorer inhiberer erythropoiesis.
- Sekvestrering af ferriprotein, og derved begrænset tilgængelighed af jern.
- Ferriprotein transporterer normalt jern
over cellemembranerne
- Nedsat sekretion og effekt af epo
- Nedsat levetid af erythrocyt

55

Hvad er kendetegn for AID?

Lav MCH (microcytose)
Lav MCHC (hypochromasi)
Lav serum jern

56

Hvilken værdi er den der siger mest om anæmi?

Hæmatokrit

57

Hvad kaldes neutrofile, eosinofile og basofile med et samlet begreb?

Polymorfnucleare leucocytter

58

Hvad kaldes lymfocytter og monocytter med et fælles begreb?

Mononucleare leucocytter

59

Varierer WBC med race, alder og køn?

Ja. Varmblodede racer har lidt højere end koldblodede.
Unge dyr lidt højere end ældre.

60

Nævn fysiologiske og patologiske årsager til leukocytose.

Fysiologiske:
- Stress og corticosteroider
- Adrenalin udskillelse
Patologiske:
- Infektioner (bakt, virus)
- Traume, forbrænding
- Immun medieret sygdom
- Knoglemarvs neoplasi

61

Hvad er årsager til leukopeni?

Altid patologisk!
- Perakut inflammation
- Infektion (bakt, virus)
- Endotoxæmi
- Alvorligt traume
- Manglende syntese

62

Neutrofile har to "pools". Forklar.

Circulating pool
- Ca 50% af alle neutrofile i raske dyr
- Opsamles ved blodprøve udtagning
Marginated pool
- Ca 50% af alle neutrofile i raske dyr
- Stiger ved inflammation
- Opsamles ikke ved blodprøve udtagning

63

Hvad kan give neutrofili?

Cytokiner ansvarlige for marginering, men inducerer også produktion og udskillelse af neutrofile fra knoglemarven til blodet.
- Infektion (bakt, virus)
- Traume
- Stress og corticoider
- Immunmedieret sygdom
- Neoplasi (øget produktion)

64

Hvad kan give neutropeni?

Øget behov
- Perakut infektion
- Endotoxæmi
- Svære traumer
Manglende produktion

65

Hvad kan årsager til lymfocytose være?

- Ophidselse, smerte og træning
- Milt kontraktion
- Abnorm produktion
- Lymfoid neoplasi
- Immun stimulering

66

Hvad kan årsager til lymfopeni være?

- Markant stress og corticosteroider
- Infektion (bakt, virus)
- Endotoxæmi, infektioner
- Immunmedieret sygdom

67

Hvad kan give monocytose?

- Akut og kronisk infektion/inflammation
- Stress og corticosteroider
- Autoimmun sygdom
- Overproduktion (neoplasi i knoglemarv)

68

Er monocytopæni altid patologisk?

Nej. Det kan være et normalt fund.

69

For opsumering af hvad alle de forskellige celler gør, og hvor de stammer fra, se slideshow om blodprøver!

Fx eosinofile styrer drab af helminth parasitter osv..

70

Årsager til eosinofili

- Parasitter
- Hypersensitivitet
- Multisystemisk eosinofil syndrom
- Overproduktion (myeolid neoplasi)

71

Årsager til eosinopeni

Det er helt normalt ikke at kunne se eosinofile i bloodsmears!

72

Årsager til basofili

- Allergisk dermatitis
- Forsinkede hypersensitivitets reaktioner

73

Årsager til basopeni

Det er helt normalt ikke at kunne se basofile i bloodsmears!

74

Hvad er pseudothrombocytopeni?

- Hyppigste årsag til trombocytopeni
- In vitro fænomen der skyldes aktivering og klumpning af trombocytter
- Forkert venepunktur
- Blod ikke direkte opsamlet i antikoagulant
- Dårlig blanding af blod med antikoagulant
- Forkert temp
- Gamle prøver

75

Hvad er MPV?

Mean Platelet Volume (middeltrombocytvol.)
- Øges ved trombocytopeni
- Indikerer at umodne trombocytter udskilles fra marven

76

Hvad er MPC?

Mean Platelet Component
- 'mean refractive index og the platelets'
- Lineært relateret til densitet af trombocytter
- Nedsat når trombocytter degrannulerer
- Altså et tegn på de er aktiverede

77

Kan epinephrin give trombocytosis?

Ja! Epinephrine (udskilt ved traume, motion eller ophidselse) kan medføre kontraktion af milt, og derved trombocytose.

78

Differential diagnoser for thrombocytopeni

Nedsat produktion
Øget forbrug
- Hæmorragi, trombose
Øget destruktion
- Ehrlichia equi, neoplasi, bakt. infektion, virus, stoffer

79

Serum protein elektroforese. Hvad er det og hvad påvirker resultatet?

Det er migration af ladede proteiner i et elektrisk felt.
Proteinernes størrelse og ladning påvirker deres bevægelse.

80

Hvad kan årsager til hypoalbunæmi være? (giver udslag på SPE)

- Diffus lever sygdom -> reduceret syntese
- Diarré -> Øget albumin tab

81

Hvad kan årsager til hyperglobulinæmi være?
(giver udslag på SPE)

- α-globulin: akut inflammation
- β-globulin: leversygdom
- γ-globulin:
- Polyclonal (bred top): Kronisk inflam.
- Monoclonal (skarp top): Plasma celle tumor

82

Giv eksempler på akutfase reaktanter

Akut fase proteiner
- Albumin, fibrinogen, SAA, haptoglobin
Andre
- Jern, WBC

83

Hvad er akut fase responset?

- Aktiveres ved celle skade
- Forsøger at beskytte værten
- Begrænser bakteriel vækst
- Øger vævs heling
- Akut fase proteiner
- Produceres i lever
- Konc. ændres med mindst 25%

84

Den perfekte inflammations markør (bare kopieret slidet)

1. Lav eller umålelig concentration i plasma hos raske individder
2. Stort dynamisk interval
3. Hurtig koncentrationsstigning ved inflammation
4. Hurtigt fald i concentration ved ophørt sygdom
5. Concentrationen afspejler sværhedsgraden af sygdommen
6. Tilbagefald eller sekundær infektion resulterer I forhøjet konc
7. Unidirectionalt respons
8. Høj stabilitet i blodprøver

85

Opsummering af det vigtige i emnet (ikke ment som vendekort, men mere bare som note!)

- Laboratorieanalyser kan supplere den kliniske undersøgelse, men bør kun udføres når resultatet af analysen vil påvirke beslutninger vedrørende patienten.

- Forkert/uoptimal håndtering af prøvemateriale kan påvirke resultaterne

- Stress og træning kan påvirke resultaterne af blodprøveanalyser

- Lav serum jern og PCV er tegn på inflammation/infektion – IKKE ”Jern-mangel-anæmi”