Endokardit Flashcards Preview

Infektion > Endokardit > Flashcards

Flashcards in Endokardit Deck (18):
0

Endokardit drabbar främst vilket endotel?

Klaffendotel

1

Hur ser patogenesen ut vid endokardit?

Skadade klaffar --> turbulent flöde --> fibrin och trombocyter --> steril vegetation --> bakteremi: fäster på vegetationen --> infektiös endokardit

2

Vad är akut endokardit?

Snabbt insjuknande, feber, sepsis
Pat dör inom dagar till veckor utan beh

3

Vad är subakut "endocarditis lenta"?

Låggradig feber, viktnedgång, nattsvettningar
Pat dör inom några månader utan beh

4

Vad beror behandlingstidens längd på?

Om det är en infektion i kroppsegen, nativ klaff, NVE, eller protesklaffendokardit, PVE

5

Vad är de vanligaste kliniska manifestationerna vid endokardit?

Feber och blåsljud

6

Hur ställs diagnosen endokardit?

Kliniska kriterier enl Duke
Majorkriterier: pos blododlingar, typiska EKOfynd
Minorkriterier:predisposition, feber >38, vaskulära fenomen, immunologiska fenomen, EKOfynd förenligt men ej typiskt, mikrologiska bevis
Krävs 2 major eller 1 major och 3 minor eller 5 minor

7

Om ej uppfyller Duke kriterierna?

"Möjlig endokardit"

8

Handläggning endokardit?

Blododling x3
TEE
Lab CRP, SR, blod och el
Rtg C/P
EKG
Riktad rtg

9

Vanligaste agens endokardit?

Staf. Aureus (både NVE och PVE)
Alfastreptokocker

10

Vad är principerna för behandling av endokardit?

Baktericida preparat i höga doser iv

11

Empirisk behandling NVE där Staf. A kan uteslutas?

Bensyl pc 3g x4 i 4-6 v

12

Empirisk beh NVE där Staf. A ej kan uteslutas?

Kloxacillin (ekvacillin) i 4-6 v

13

Om typ 1 reaktion på penicillin?

Vancomycin

14

Beh PVE?

Initial beh (kräver täckning KNS): vankomycin + AG
Om staffar: tillägg rifampicin (OBS interaktion med waran)
6 v beh

15

Vad är bästa profylax mot endokardit?

God tandhygien!

16

Vilken typ av förlopp ger endokardit med Staf. Aureus-genes?

Aggressivt och snabbt förlopp

17

Vilken typ av förlopp ger endokardit med alfastrep. - genes?

Mer långsamt, lågvirulent förlopp, ta tid att blododla x fler över ett eller flera dygn