Luftvägsinfektioner Flashcards Preview

Infektion > Luftvägsinfektioner > Flashcards

Flashcards in Luftvägsinfektioner Deck (22):
0

Vad är vanligaste agens till ÖLI?

Virus

1

Hur yttrar sig virus ÖLI?

Afebril, hosta, lungor u.a, andra i familjen också sjuka

2

Om pat har bakteriell ÖLI, hur skulle symtomen skilja sig från virus ÖLI och trol agens?

Feber och ont i halsen, vanl GAS - tonsillit

3

Behandling virus ÖLI?

Vila och ev hostdämpande

4

Behandling GAS tonsillit?

De flesta blir symtomfria inom en vecka oavsett ab behandling eller inte. De med tydliga symtom kan ha nytta av ab behandling. Komplikationen peritonsillit hos ca 2 % av de med faryngotonsillit. Komplikation reumatisk feber och glomerulonefrit mycket ovanliga, motiverar i sig ej antibiotika beh. Vid ab behandling PcV.

5

Vanligaste agens samhällsförvärvad pneumoni?

S. Pneumoniae och h. Influenzae

6

Symtom vid pneumoni?

Feber, akut insjuknande, lungpåverkan (rassel, dämpning), CRP > 200

7

Hur bedöma allvarlighetsgraden av en pneumoni?

Bedöm andningspåverkan: AF, sat, blodgas

8

Handläggning pneumoni?

Blododling, sputum/NPH odling, urinantigentest, lungrtg

9

Behandling pneumoni?

Om misstänkt pneumokocketiologi --> bensylpc PcV
Om utomlandsvistelse, PNSP misstanke? --> amoxicillin
Om KOL pat, misstänkt H. Influenzae --> amoxicillin
Vid allvarlig 2-3 poäng CRB 65 --> bensylpc eller cefotaxim
Vid kritiskt sjuka 3-4 poäng CRB 65 --> bensylpc + kinolon eller cefotaxim + erytromycin

10

Några agens atypisk pneumoni?

Mycoplasma pneumoniae, legionella

11

Symtom atypisk pneumoni?

Feber, långsamt insjuknande, rel låg CRP, lång inktid, långdragen torrhosta (90% med dessa symtom har dock ÖLI)

12

Diagnostik mycoplasma?

Skrap från bakre svalgvägg, PCR för mycoplasma

13

Behandling atypisk pneumoni?

Erytromycin eller doxycyklin (doxycyklin tar ej legionella!)
Vid kritiskt sjuka så täcka för möjligt atypiskt agens: bensylpc + kinolon eller cefotaxim + erytromycin

14

Vilka pat kan man misstänka legionella etiologi på?

Utlandsvistelse, bubbelpool, AC, ingen annan sjuk, konfusion, buksmärta

15

Typiska symtom influensa?

Feber, akut insjuknande, CRP <100, kort inktid, torrhosta

16

Vilka ska ha antiviralterapi inom 48 h fr symtomdebut om influensa?

Sjukhusvårdade pat, kronisk hjärt/lungsjuka, ålder över 65, annan kronisk sjukdom, gravida. Även ge dessa pat vaccin årligen

17

Vad står CRB 65 för och när användas?

Confusion
Resp > 30
BT < 90 syst eller < 60 diast
Ålder över 65
Hjälp gradering allvarlighetsgraden och vilken vård pat bör få

18

0p på CRB 65?

Hemmabehandling

19

1p på CRB 65?

Läggas in eller öppenvård med åb

20

2p på CRB 65?

Läggas in på vårdavdelning

21

3-4p på CRB 65

IVA vård