Hud Och Mjukdel Flashcards Preview

Infektion > Hud Och Mjukdel > Flashcards

Flashcards in Hud Och Mjukdel Deck (25):
0

Vad är hudens skyddsfaktorer?

Lågt pH och torr samt normalflora (patogener gillar fukt och neutralt pH)

1

När odla från sår?

Om man bedömer att det finns infektionstecken. Ta odlingen på kanten mellan frisk och sjuk vävnad efter att ha tvättat rent. Värdera odlingsfyndet i förhållande till kliniken

2

Hur behandla trol staphylokockinf?

Isoxazolylpenicillin

3

Hur beh trol streptokockinf?

PcV

4

En ytlig hudinfektion som orsakas av grupp A streppar (nonbullös) eller s. Aureus (bullös med blåsor)
Vanl barn drabbas. Sitter vanligast kring munnen

Impetigo (svinkoppor)

5

Hur behandla impetigo?

Vuxna: flukloxacillin 1g x 3 i 7 dagar (smakar äckligt!)
Barn: cefadroxil mixtur
(AB bara om utbredd eller progredierande annars hygienråd)

6

Nekrotiserande follikulit med abscessbildning, utgående från hårsäcken. Vanl patogen s.aureus?

Furunkulos

7

Behandling furunkulos?

Ofta självläkande, annars ab flukloxacillin 1g x 3 x10

8

Hur behandlas recidiverande furunkulos?

AB p.o 10-14 dagar, incision, överväg fucidinsyra-kräm i näsan för att radera näsbärarskap.

9

Akut insjuknande med feber, frossa, illamående, kräkningar, allmänpåverkan och välavgränsad värmeökad rodnad, ömhet, svullnad och +/- blåsor

Erysipelas (rosfeber)

10

Predisponerande faktorer erysipelas?

Venös insufficiens, lymfstas, diabetes, etyl

11

Hur diagnostiseras erysipelas?

Klinik + högt CRP

12

Vanligaste patogenen erysipelas?

Streptokocker främst grupp A och grupp G (staph. Aureus)

13

Behandling erysipelas?

PcV 1g x 3 i 10 dagar + högläge!
Vid immunsupp, septisk pat PcG 1-3g x 3 i.v

14

Vad göra vid recidiv av rosfeber?

Behandla Tinea pedis
Behandla underliggande sjukdomar (benödem, bensår etc)
Ab för självbehandling i hemmet
Ab profylax PcV 1-2 g x 1 x 3-6 mån

15

Djupare, mer diffust avgränsad infektion i subcutis, abcessutveckling vanligt. Kan uppstå postoperativt, efter injektion, hematogen spridning, vanligaste patogen - beror på lokalisation: s.aureus, h.infl, gramneg samt anaerober vid perineum?

Flegmone (cellulit)

16

Behandling vid flegmone?

Isoxazolylpenicillin, cefalosporiner +/- metronidazol, incision vid abscess.

17

Infektion av muskelfascia, subcutis, +/- muskel med nekroser, mikrotromboser och cirkulationsstörning. Predisp faktorer är diabetes, immunsupp, trauma, malignitet, missbruk, kirurgi?

Nekrotiserande fasciit/myosit

18

Mikrobiell genes nekr. Fasciit?

Många olika patogener. I extremiteterna är det grupp A strep som dominerar. Klassiska gasgangrän, nekrotiserande myosit är C. Perfringens.

19

Symtom nekr. Fasciit?

Smärta!!! Rodnat/blekt, missfärgat, svullet, diffus avgränsning, blåsor, påverkat AT (sepsis-septisk chock)

20

Hur ställa diagnos nekr. fasciit?

Klinik, kirurgi (minifasciotomi), ev CT/MR, rundodla + vävnadsbitar och vävnadsvätska från op. lab CK, myoglobin, laktat.

21

Behandling nekr. fasciit?

Kirurgi, ab i.v., immunoglobulin vid GAS infektion, ev hyperbar syrgasbeh

22

Vilken patogen vid katt- och hundbett?

Pasteurella multocida dominerar

23

Ska man odla från venösa bensår?

Om det finns kliniska tecken på infektion

24

Take home message vad gäller sårpatogener, sårodling, behandling:

Vanligaste sårpat: staph aureus och streptokocker grupp A
Sårodling: tvätta noga och ta odlingen från sårkanten
Behandla pat ej odlingssvaret
Patient med mer ont i extremitet än vad kliniken visar --> tänk nekrotiserande fasciit