Infektioner Hos Immunsupprimerade Flashcards Preview

Infektion > Infektioner Hos Immunsupprimerade > Flashcards

Flashcards in Infektioner Hos Immunsupprimerade Deck (16):
0

Orsaker till immunbrist?

Leukemi, lymfom, annan malignitet
Kron sjukdom: diabetes, uremi, leversvikt
Medfödda och förvärvade immunbristsjukdomar (vanligast ak-brist)
Läkemedel
Etc...

1

Vad händer vid immunbrist?

Svårare infektioner, atypisk bild, banala infektioner kan ge svår sjukdom t.ex. Luftvägsvirus, opportunistiska infektioner

2

Om man har cellulär defekt (ffa t-celler) t.ex. HIV, lymfom, leukemi, TNF alfa läkemedel, vilka inf kan man få?

Bakterier, ffa intracellulära så som TB, atypiska mykobakterier, listeria, legionella
Virus herpesgruppen, hepatit, luftvägsvirus
Svamp candida, aspergillus, pcp, cryptokockus

3

Hur ser herpes zoster ut på immunsupp pat?

Inte bara ett dermatom utan mer utbrett

4

Profylax mot pcp?

Trim-sulfa (bactrim)

5

Upprepade pneumonier, vad börja tänka?

Ak-defekt (IgG, IgA eller subklassbrist)

6

Vilka inf vid humorala defekter (ak-brist)?

Pneumonier, sinuiter, otiter (pneumokocker, HI, moraxella)
Långdragna tarminfektioner
Diskreta symtom
Komplikation: bronkiektasier
Ej immunbrist!: UVI, tonsilliter, virus-ÖLI

7

Utredning humoral defekt på VC?

labstatus, elfores

8

Vad tänka på splenektomerad pat?

Risk för invasion inf med kapselbärande bakterier - pneumokocker, HI, meningokocker, tänka på att vaccinera!

9

Vilka får granulocytbrist?

Brist: leukemi, cytostatika, andra LM
Nedsatt funktion: kronisk sjukdom (diabetes, uremi, leversvikt), kortison

10

Vad är neutropeni?

Neutrofila <0,5

11

Vad ökar risken för infektion/sepsis vid neutropeni?

Snabbt sjunkande neutrofila, lång tids neutropeni, skada på hud/slemhinnebarriär (CVK - risk KNS infektion)

12

Vilka patogener tänka på vid neutropen sepsis?

Från Magtarmkanalen (gramneg, alfastrep, enterokocker), hud (staf), invasiv svamp (aspergillus, candida)

13

Neutropeni + feber, handläggning?

Akutbedömning
Noggrann status
Rundodla
AB direkt efter odlingar --> bredspektrum ink täckning för pseudomonas: piptaz alt meronem
Inlägges isolerad

14

Om fortsatt feber men ej försämrad hur tänka?

Ev tillägg, tänk svamp

15

När misstänka immundefekt?

Svåra virusinfektioner, opportunistiska infektioner, upprepade bakt pneumonier/sinuiter/otit hos vuxen