Frituurolie management Flashcards Preview

Crewtrainer McDonald's > Frituurolie management > Flashcards

Flashcards in Frituurolie management Deck (9)
Loading flashcards...
1

Waarom is verse frituurolie belangrijk?

Frituurolie is van belang voor de smaak. Verse frituurolie is vrijwel smaakloos, het product geeft zijn smaak af aan de olie.

2

Wat is de filtervolgorde?

1. Franse Frietjes, overige aardappelproducten
2. Valess
3. Chicken McNuggets, Value Chicken
4. Premiere Chicken, Chicken Tender, Kip Pico
5. McKroket
6. Filet-O-Fish

3

Wat zijn de 6 vijanden van frituurolie?

1 Water
2 Lucht (zuurstof)
3 Hitte
4 Zout
5 Carbon
6 Schoonmaakmiddelen

4

Frituurolie management

-Skim de frituurolie regelmatig tussendoor en voordat er wordt gefilterd.
-Vervang bij vanaf een bepaalde TPM waarde
-Filter dagelijks, ten minste 5 tot 8 minuten per pan.
-Sluit friteusepannen af met een deksel wanneer deze langdurig niet worden gebruikt en uit staan.
-Controleer periodiek of de Testo-frituuroliemeter niet is beschadigd en nauwkeurig meet. Een goed werkende Testo-frituuroliemeter meet in nieuwe opgewarmde frituurolie een TPM-waarde tussen 3% en 7%.

5

Procedures LOV-friteuses

-Juiste filterfrequentie. Negeer de vaste filterfrequentie niet.
-Reinig de friteusewanden van de LOV-friteuse met friteuse-reinigingspoeder en een non-scratch pad, ter voorkoming van opbouw van vervuiling.

6

Waarom is skimmen belangrijk?

Om de levensduur van de olie te verlengen

7

Bij welke TPM-waarde moet de frituurolie vervangen worden?

23,5%
Meet per pan de Totale Polaire Materiaal waarde voor aanvang van de dagelijkse reinigingsprocedure; meet ten minste 10 minuten nadat de pan is gebruikt.

8

Hoe vaak moet je skimmen bij de batchcook?

Na ieder gebruik

9

Wanneer moet het opvangbakje (voor het skimmen) geleegd worden?

Als deze 1/4 vol zit.