Leerdoelen - arthrologie Flashcards Preview

Algemene anatomie > Leerdoelen - arthrologie > Flashcards

Flashcards in Leerdoelen - arthrologie Deck (37)
1

Syndesmose

de verbinding tussen de beenderen bestaat uit bindweefsel - vb. pijp en griffelbeentje bij het paard

2

Synchondrose

de beenderen zijn vergroeid door kraakbeen - vb. verbinding ribben en ribkraakbeen

3

Symphysis

gevormd door 2 tegenover elkaar geleden beenvlakken bekleed met kraakbeenkappen die vergroeid zijn door een dunne, stevige bindweefsellaag - vb. tussenwervelschijf

4

Synostose

beenderen zijn plaatselijk met elkaar vergroeid - vb. groeischijven

5

Synsarcose

beenderen zijn verbonden door spieren - vb. schouderblad en romp

6

Benoem de contactpunten tussen twee opeenvolgende wervels

Synoviale wervelgewrichten verbinden de gewrichtuitsteeksels van opeenvolgende wervels
Synarthrodiaal gewricht verbind de opeenvolgende wervellichamen - discus intervertebralis
Korte banden verbinden 2 wervels
- Ligamenta inerarcualia - ligamenta flava
- Ligamenta interpsinalia
- Ligamenta intertransversaria

7

Elleboog (geef telkens het beginpunt (origo) & eindpunt (insertio) van de laterale en mediale collateraalbanden)

epicondylen van de humerus - caput radii, ulna

8

Carpus (geef telkens het beginpunt (origo) & eindpunt (insertio) van de laterale en mediale collateraalbanden)

processus styloidei - laterale/mediale epicondylen van de metacarpaalbeenderen of proximale rij van de carpaalbeenderen

9

Kogelgewricht (geef telkens het beginpunt (origo) & eindpunt (insertio) van de laterale en mediale collateraalbanden)

os metacarpale - proximale phalanx, kootbeen, basiskootje

10

Kroongewricht (geef telkens het beginpunt (origo) & eindpunt (insertio) van de laterale en mediale collateraalbanden)

proximale phalanx - mediale phalanx

11

Kniegewricht (geef telkens het beginpunt (origo) & eindpunt (insertio) van de laterale en mediale collateraalbanden)

epicondylen van de femur - laterale collateraalband, caput fibulae en mediale collateraalband, mediale epicondyl van de tibia

12

Sprong gewricht (geef telkens het beginpunt (origo) & eindpunt (insertio) van de laterale en mediale collateraalbanden)

- Laterale longum - laterale malleolus - meest lateraal/mediaal gelegen os metatarsale
- Mediale longum - mediale malleolus - calcaneus
- Laterale breve - laterale malleolus - calcaneus en talus
- Mediale breve - mediale malleolus - /

13

Benoem precies de oorsprong en insertie van de kruisbanden

- Voorste/laterale kruisband - ligamentum crutiatum craniale - axiale zijde van de laterale fermurcondyl - eminentia intercondylaris van de tibia
- Achterste/mediale kruisband - ligamentum crutiatum caudale - axiale zijde van de mediale femurcondyl - incisura poplitea van de tibia

14

Tussenwervelschijf

Discus intervertebralis - verbindt de opeenvolgende wervellichamen - nemen de vorm aan van de extremitas caudalis en cranialis van 2 opeenvolgende wervellichamen

15

Anulus fibrosus

Fibrocartilagineus weefsel dat de nucleus polposus omgeeft

16

Nucleus pulposus

Slijmige kern in het centrum van iedere tussenwervelschijf die als schokdemper werkt

17

Labrum glenoidale

Een smalle fibrocartilagineuze ring op de rand van de cavitas glenoidalis van de scapula - maakt de gewrichtskom iets groter

18

Ligg. glenohumeralia

Versterkingsstroken in het gwrichtskapsel van het schoudergewricht - bij carnivoren en paard

19

Lig. anulare radii

Ringband waarmee de radius tegen de ulna wordt gehouden

20

Lig. carpi palmare

Stevige verdikking van het palmaire gewrichtskapsel met fibreus weefsel

21

Lig. sacrotuberale (latum)

Brede bekkenband, vertrekt van de zijrand van het sacrum en loopt met een brede uitloper naar de zitbeenknobbel en een brede waaiervormige uitloper naar de spina ischiadica

22

Tendo prepubicus

Verbindt de beide eminentiae iliopubicae met elkaar - eindig de rechte buikspier aan

23

Lig. meniscofemorale

Valse kruisband

24

Lig. plantare longum

Een strak aangespannen band tussen tuber calcanei en de metatarsaalbeenderen - door deze band wordt de kracht uitgeoefend door de achillespees op het hielbeen overgedragen naar de ossa metatarsalia

25

Lig. flava

ligamenta interarcualia - sluiten de spatia interarcualia af - beschermen ruggenmerg

26

Lig. teres

ligamentum capis ossis femoris - voorkomt luxatie van de femorkop

27

Het kaakgewricht (Latijnse term)

articulatio temporomandibularis

28

Brede bekkenband (Latijnse term)

ligamentum sacrotuberale latum

29

Schoudergewricht (Latijnse term)

articulatio humeri

30

Ellebooggewricht (Latijnse term)

articulatio cubiti

31

Kogelgewricht (Latijnse term)

articulatio metacarpophalangea

32

Kroongewricht (Latijnse term)

articulatio interphalangea proximalis

33

Hoefgewricht (Latijnse term)

articulatio interphalangea distalis

34

Heupgewricht (Latijnse term)

articulatio coxae

35

Kniegewricht (Latijnse term)

articulatio genus

36

Spronggewricht (Latijnse term)

articulatio tarsi

37

De 3 onderdelen van het carpaalgewricht (Latijnse term)

Proximale/antebrachiocarpale gewricht - articulatio antobrachiocarpea
Intermediaire/mediocarpale gewricht - articulatie mediocarpea
Distale/carpometacarpale gewricht - articulatio carpometacarpea

Decks in Algemene anatomie Class (33):