Leerdoelen - neurologie - hersenen - definitie + hoofdfuncite Flashcards Preview

Algemene anatomie > Leerdoelen - neurologie - hersenen - definitie + hoofdfuncite > Flashcards

Flashcards in Leerdoelen - neurologie - hersenen - definitie + hoofdfuncite Deck (40)
1

Grote hersenen

cerebrum

2

Hemispherium cerebri

de grote hersenen zijn opgebouwd uit 2 grote hersenhemisferen die de hersenstam dorsaal bedekken en die mediaal van elkaar gescheiden zijn door een diepe groeve

3

Sulcus crutiatus

homoloog aan de sulcus centralis bij de mens

4

Fissura lateralis cerebri

fissura pseudosylvia - homoloog aan sulcus lateralis bij de mens

5

Plexus choroideus

gebieden in de hersenen waar hersenvocht wordt aangemaakt
- Hoofdfunctie - aanmaak hersenvocht

6

Hersenbalk

corpus callosum - verbinding tussen beide hemisferen via miljoenen commissuurvezels

7

Corpus striatum

basale ganglia - bestaat uit een aantal kernen van grijze stof die door witte vezels verbonden zijn, zodat het geheel een gestreept uitzicht heeft
- Hoofdfunctie - belangrijke schakelplaats op de verbindingsvezels tussen cerebrum en hersenstam - speelt een rol in de extrapiramidale somatomotoriek

8

Septum pellucidum

dun driehoekig verticaal membraan dat de scheiding vormt tussen de laterale ventrikels in de hersenen
- Hoofdfunctie - reguleren van emoties

9

Ammonshoorn

hippocampus
- Hoofdfunctie - onderdeel van het limbisch systeem - zelfbehoud - soortbehoud - verwerken van emoties en exteroceptieve informatie

10

Fornix

verloopt langs de laterale rand van de hippocampus
- Hoofdfunctie - onderdeel limbisch systeem

11

Reukhersenen

rhinencephalon
- Hoofdfunctie - reuk

12

Bulbus olfactorius

reukkolt - hier dringen de reukzenuwen binnen

13

Kleine hersenen

cerebellum - bevindt zich caudaal van het cerebrum en bedekt het caudale gedeelte van de hersenstam
- Hoofdfunctie - belangrijkste onbewuste coordinatiecentrum voor de regeling van de beweging, de houding en het evenwicht

14

Vermis

scheidt de 2 hemisferen van de kleine hersenen

15

Arbor vitae

doorsnee beeld van de witte stof in de hersenen

16

Hemispherium cerebelli

hemisferen van de kleine hersenen

17

Pedunculus cerebellaris

verbinden de hemispheria cerebelli met de hersenstam

18

Tussenhersenen

diencephalon

19

Thalamus

belangrijkste subcorticale schakelcentrum - waar de gevoelsbanen overschakelen om vandaar uit te stralen naar de cerebrale cortex waar de bewustwording plaatsvindt

20

Adhesio interthalamica

vormt een dwarse brug die de rechter en linker thalamus verbindt

21

Ventriculus III

is een deel van het ventrikelstelsel van de hersenen - deze holte is gevuld met hersenvocht - in de holte van het derde ventrikel bevinden zich de plexus choroidei waar hersenvocht aangemaakt wordt - de derde ventrikel is gelegen tussen de twee thalami in het diencephalon

22

Glandula penealis

epifyse - pijnappellkier
moduleert de periodiciteit van de gonadale activiteit

23

Corpus mamillare

onderdeel van de hypothalamus

24

Tractus opticus

vormt de verderzetting van de gezichtszenuw

25

Chaisma opticum

hier kruisen de linker en rechter n. opticus, het chiasma opticum duidt het voorste uiteinde van de hersenstam aan

26

Hersenaanhangsel

hypofyse - bestaat uit 2 delen - de neurohypophysis en de adenohypophysis
- Hoofdfunctie - hormoonproductie

27

Infundibulum

hypofysesteel - verbindt de hypothalamus me de hypofyse

28

Middenhersenen

mesencephalon

29

Tectum mesencephali

corpoa quadrigemina - dakplaat van het mesencephalon
- Colliculi rostralis - 2 voorste heuvels - behoren tot het optische stelsel
- Colliculi caudales - 2 achterste heuvels - behoren tot het akoestische stelsel

30

Aquaeductus mesencephali

verbindt de derde ventrikel met de vierde ventrikel

31

Tegmentum mesencephali

bodemplaat van het mesencephalon - bevat belangrijke motorische kerngebieden

32

Crus cerebri

deze schenkels verbinden de grote hersenen met de kleine hersenen en zijn in de mediaanlijn van elkaar gescheiden door een diepe groeve

33

Achterhersenen

metencephalon

34

Pedunculi cerebellares

vormen de verbinding van het cerebellum met de andere delen van het CZS

35

Pons

verbinding tussen de grote hersenen en de kleine hersenen en maakt deel uit van het centraal zenuwstelsel - het ligt tussen het verlengde merg en de tussenhersenen en zit vast aan en is onderdeel van de hersenstam

36

Ventriculus IV

is een holte gevuld met hersenvocht, gelegen in het metencephalon, en deels in het myelencephalon - aan de voorkant van de vierde ventrikel, ligt de pons - aan de achterkant ligen de kleine hersenen

37

Verlengde merg

myelencephalon - medulla oblongata

38

Pyramis

tractus corticospinalis - paramediane langwerpige welving - veroorzaakt door de aanwezigheid van een zeer belanrijke motorische baan

39

Corpus trapexoideum

dwars verlopende bundel zenuwvezels door het cenrale deel van de pons

40

Corpus restiforme

uitpuilende bovenranden van de 4e hersenventrikel - bevatten belangtijke gevoelsbanen

Decks in Algemene anatomie Class (33):