Leerdoelen - myologie Flashcards Preview

Algemene anatomie > Leerdoelen - myologie > Flashcards

Flashcards in Leerdoelen - myologie Deck (124):
1

Huidspieren

- Musculus cutaneus trunci - romphuidspier - aanspannen van de huid
- Musculus cutaneus omobrachialis - schouderspier - aanspannen van de huid
- Musculus cutaneus colli - halshuidspier - aanspannen van de huid

2

Musculus cutaneus trunci

romphuidspier - aanspannen van de huid

3

Musculus cutaneus omobrachialis

schouderspier - aanspannen van de huid

4

Musculus cutaneus colli

aanspannen van de huid

5

Verbinding romp-voorbeen

- Musculus trapezius - houdt het schouderblad tegen de romp
- Musculus rhomboideus - de m.rhomboideus cervicis kan het proximale deel van de scapula naar voren kantelen - de m. tromboideus thoracis helpt bij het omhoog tillen van de scapula
- Musculus latissimus dorsi - ondersteunt de humerus bij het staande dier en belet aldus dat de schouder doorbuigt
- Musculus brachiocephalicus - trekt het losse voorbeen naar voor en helpt bij de beweging van kop en hals
- Musculus cleidocephalicus - trekt het losse voorbeen naar voor en helpt bij de beweging van kop en hals
- Musculus cleidobrachialis - trekt het losse voorbeen naar voor en helpt bij de beweging van kop en hals
- Musculus omotransversarius - zijwaarts bewegen van de hals
- Musculus pectoralis desendens - brengt voorste lidmaat dat voorwaarts, achterwaarts of zijdelings uitgeweken is. terug in de normale stand
- Musculus pectoralis transverses - brengt voorste lidmaat dat voorwaarts, achterwaarts of zijdelings uitgeweken is. terug in de normale stand
- Musculus pectoralis ascendens - brengt voorste lidmaat dat voorwaarts, achterwaarts of zijdelings uitgeweken is. terug in de normale stand
- Musculus serratus ventralis - draagt de romp en vangt het gewicht verend op bij lopen en springen

6

Musculus trapezius

houdt het schouderblad tegen de romp

7

Musculus rhomboideus

de m.rhomboideus cervicis kan het proximale deel van de scapula naar voren kantelen - de m. tromboideus thoracis helpt bij het omhoog tillen van de scapula

8

Musculus latissimus dorsi

ondersteunt de humerus bij het staande dier en belet aldus dat de schouder doorbuigt

9

Musculus brachiocephalicus

trekt het losse voorbeen naar voor en helpt bij de beweging van kop en hals

10

Musculus cleidocephalicus

trekt het losse voorbeen naar voor en helpt bij de beweging van kop en hals

11

Musculus cleidobrachialis

trekt het losse voorbeen naar voor en helpt bij de beweging van kop en hals

12

Musculus omotransversarius

zijwaarts bewegen van de hals

13

Musculus pectoralis desendens

brengt voorste lidmaat dat voorwaarts, achterwaarts of zijdelings uitgeweken is terug in de normale stand

14

Musculus pectoralis transverses

brengt voorste lidmaat dat voorwaarts, achterwaarts of zijdelings uitgeweken is terug in de normale stand

15

Musculus serratus ventralis

draagt de romp en vangt het gewicht verend op bij lopen en springen

16

Schoudergewricht

- Musculus supraspinatus - strekker van de schouder
- Musculus biceps brachii - heeft een strekkend effect op het schoudergewricht
- Musculus deltoideus - buiger van de schouder
- Musculus teres major - buiger van de schouder
- Musculus teres minor - buiger van de schouder
- Musculus infraspinatus - vervangt de laterale collateraalband - bij carnivoren werkt hij ook was als abductor van de bovenarm en van de rest van het voorbeen
- Musculus subrascapulairs - vervangt een mediale collateraal band

17

Musculus supraspinatus

strekker van de schouder

18

Musculus biceps brachii

heeft een strekkend effect op het schoudergewricht

19

Musculus deltoideus

buiger van de schouder

20

Musculus teres major

buiger van de schouder

21

Musculus teres minor

buiger van de schouder

22

Musculus infraspinatus

vervangt de laterale collateraalband - bij carnivoren werkt hij ook was als abductor van de bovenarm en van de rest van het voorbeen

23

Musculus subrascapulairs

vervangt een mediale collateraal band

24

Ellebooggewricht

- Musculus triceps brachii - stekker van de elleboog
- Musculus biceps brachii - buiger van de elleboog
- Musculus brachialis - buiger van de elleboog

25

Musculus triceps brachii

stekker van de elleboog

26

Musculus biceps brachii

buiger van de elleboog

27

Musculus brachialis

buiger van de elleboog

28

Carpaalgewricht

- Musculus extensor carpi radialis - ECR - strekker van de carpus
- Musculus extensor carpi ulnaris - ECU - strekker van de carpus
- Musculus abductor digiti primi pollices longus - AbDIL - strekker van de carpus
- Musculus flexor carpi radialis - FCR - buiger van de carpus
- Musculus flexor carpi ulnaris - FCU - buiger van de carpus

29

Musculus extensor carpi radialis

ECR - strekker van de carpus

30

Musculus extensor carpi ulnaris

ECU - strekker van de carpus

31

Musculus abductor digiti primi pollices longus

AbDIL - strekker van de carpus

32

Musculus flexor carpi radialis

FCR - buiger van de carpus

33

Musculus flexor carpi ulnaris

FCU - buiger van de carpus

34

Teengewrichten

- Musculus extensor digitorum communis - EDCom - strekker van de tenen
- Musculus extensor digitorum lateralis - EDLat - strekker van de tenen
- Musculus flexor digitorum superficialis - DFSup - buiger van de tenen
- Musculus flexor digitorum profundus - FDProf - buiger van de tenen
- Musculi interossei - beiden, adduceren of abduceren van de tenen

35

Musculus extensor digitorum communis

EDCom - strekker van de tenen

36

Musculus extensor digitorum lateralis

EDLat - strekker van de tenen

37

Musculus flexor digitorum superficialis

DFSup - buiger van de tenen

38

Musculus flexor digitorum profundus

FDProf - buiger van de tenen

39

Musculi interossei

beiden, adduceren of abduceren van de tenen

40

Verbinding romp-achterbeen en heupgewricht

- Musculus psoas minor - kan het bekken ietwat steiler hellen/kantelen en helpt de rug- en lendenstreek krommen/buigen
- Musculus iliopsoas - buiger van het heupgewricht en opheffen van het achterbeen
- Musculus gluteus superficialis - strekker van het heupgewricht
- Musculus gluteus medius - strekker van het heupgewricht
- Musculus gluteus profundus - strekker van het heupgewricht
- Musculus biceps femoralis - strekker van de heup, knie en sprong
- Musculus semitendinosus - strekker van de heup, knie en sprong
- Musculus semimembranosus - strekker van de keup, knie en sprong
- Musculus gracialis - adductor van het achterbeen
- Musculus satorius - adductor van het achterbeen
- Musculus pectineus - adductor van het achterbeen
- Musculus adductor - adductor van het achterbeen

41

Musculus psoas minor

kan het bekken ietwat steiler hellen/kantelen en helpt de rug- en lendenstreek krommen/buigen

42

Musculus iliopsoas

buiger van het heupgewricht en opheffen van het achterbeen

43

Musculus gluteus superficialis

strekker van het heupgewricht

44

Musculus gluteus medius

strekker van het heupgewricht

45

Musculus gluteus profundus

strekker van het heupgewricht

46

Musculus biceps femoralis

strekker van de heup, knie en sprong

47

Musculus semitendinosus

strekker van de heup, knie en sprong

48

Musculus semimembranosus

strekker van de keup, knie en sprong

49

Musculus gracialis

adductor van het achterbeen

50

Musculus satorius

adductor van het achterbeen

51

Musculus pectineus

adductor van het achterbeen

52

Musculus adductor

adductor van het achterbeen

53

Kniegewricht

- Musculus quadriceps femoris - strekker van de knie
- Musculus tensor fasciae latae - strekker van de knie
- Musculus popliteus - buiger van de knie

54

Musculus quadriceps femoris

strekker van de knie

55

Musculus tensor fasciae latae

strekker van de knie

56

Musculus popliteus

buiger van de knie

57

Spronggewricht

- Musculus gastrocnemius - kuitspier - trekker van de sprong
- Musculus tibialis cranialis - buiger van de sprong
- Musculi fibulares - buigers van de sprong

58

Musculus gastrocnemius

kuitspier - trekker van de sprong

59

Musculus tibialis cranialis

buiger van de sprong

60

Musculi fibulares

buigers van de sprong

61

Teengewrichten

- Musculus extensor digitorum longus - EDLongus - strekker van de tenen
- Musculus extensor digitorum lateralis - EDLat - strekker van de tenen
- Musculus flexor digitorum superficialis - FDSup - buiger van de tenen
- Musculus flexor digitorum profundus - FDProf - buiger van de tenen - met musculus flexor digitorum lateralis, musculus flexor digitorum medialis en musculus tibialis caudalis
- Musculus interosseus - buigen, adduceren of abduceren van de tenen

62

Musculus extensor digitorum longus

EDLongus - strekker van de tenen

63

Musculus extensor digitorum lateralis

EDLat - strekker van de tenen

64

Musculus flexor digitorum superficialis

FDSup - buiger van de tenen

65

Musculus flexor digitorum profundus

FDProf - buiger van de tenen - met musculus flexor digitorum lateralis, musculus flexor digitorum medialis en musculus tibialis caudalis

66

Musculus interosseus

beiden, adduceren of abduceren van de tenen

67

Kopspieren

Mimische spieren
- Musculus parotidoauricularis - trekt oorschelp naar beneden - emotie tonen
- Musculus orbicularis oculi - extraorbitale oorspieren - beweging van de oogleden
- Musculus orbicularis oris - lip- en wangspieren - beweging van de lippen
Kauwspieren - beweging van de mandibula ten opzichte van de bovenschedel
- Musculus masseter - uitwendige kauwspier
- Musculi pterygoidei - inwendige kauwspieren
- Musculus temporalis - slaapkauwspier
- Musculus digastricus - opent actief de mond
Tongspieren
- Musculus mylohyoideus - bewegen van de tong

68

Mimische spieren

- Musculus parotidoauricularis - trekt oorschelp naar beneden - emotie tonen
- Musculus orbicularis oculi - extraorbitale oorspieren - beweging van de oogleden
- Musculus orbicularis oris - lip- en wangspieren - beweging van de lippen

69

Musculus parotidoauricularis

trekt oorschelp naar beneden - emotie tonen

70

Musculus orbicularis oculi

extraorbitale oorspieren - beweging van de oogleden

71

Musculus orbicularis oris

lip- en wangspieren - beweging van de lippen

72

Kauwspieren

beweging van de mandibula ten opzichte van de bovenschedel
- Musculus masseter - uitwendige kauwspier
- Musculi pterygoidei - inwendige kauwspieren
- Musculus temporalis - slaapkauwspier
- Musculus digastricus - opent actief de mond

73

Musculus masseter

uitwendige kauwspier

74

Musculi pterygoidei

inwendige kauwspieren

75

Musculus temporalis

slaapkauwspier

76

Musculus digastricus

Musculus digastricus

77

Tongspieren

- Musculus mylohyoideus - bewegen van de tong

78

Musculus mylohyoideus

bewegen van de tong

79

Ruggenstrekkers

musculus erector spinae
- Musculus iliocostalis - strekker van de wervelkolom
- Musculus longissimus - strekker van de wervelkolom
- Musculus spinalis - strekker van de wervelkolom

80

Musculus iliocostalis

strekker van de wervelkolom

81

Musculus longissimus

strekker van de wervelkolom

82

Musculus spinalis

strekker van de wervelkolom

83

Halsspieren

- Musculus splenius - strekker van de wervelkolom
- Musculus semispinalis - strekker van de wervelkolom
- Musculus sternocephalicus - helpen bij de beweging van kop en hals - buigen en zijdelings wenden
- Musculus omohyoideus - lange tongspieren - bewegen van de tong en de larynx
- Musculus scalenus - buiger van de wervelkolom
- Musculus longus colli - buiger van de wervelkolom

84

Musculus splenius

strekker van de wervelkolom

85

Musculus semispinalis

strekker van de wervelkolom

86

Musculus sternocephalicus

helpen bij de beweging van kop en hals - buigen en zijdelings wenden

87

Musculus omohyoideus

lange tongspieren - bewegen van de tong en de larynx

88

Musculus scalenus

buiger van de wervelkolom

89

Musculus longus colli

buiger van de wervelkolom

90

Staartspieren

- Musculi sacrocaudales - lange staartspieren - bewegen van de staart

91

Musculi sacrocaudales

lange staartspieren - bewegen van de staart

92

Buikspieren

dragen van de ingewanden, vooral op passieve wijze - buikpers - spelen een belangrijke rol bij het actief uitademen - krommen van de rug
- Musculus obliquus externus abdominis - MOEA - uitwendige schuine buikspier
- Musculus obliquus internus abdominis - MOIA - inwendige schuine buikspier
- Musculus rectus abdominis - MRA - rechte buikspier
- Musculus transversus abdominis - MTA - dwarse buikspier

93

Musculus obliquus externus abdominis

MOEA - uitwendige schuine buikspier

94

Musculus obliquus internus abdominis

MOIA - inwendige schuine buikspier

95

Musculus rectus abdominis

MRA - rechte buikspier

96

Musculus transversus abdominis

MTA - dwarse buikspier

97

Ademhalingsspieren

- Diaphragma - middenrif - inspiratoirische spieren - vergroten borstvolume
- Musculus intercostales
- Musculi intercostales externi - werken inspiratorisch
- Musculi intercostales interni - werken expiratorisch
- Musculus serattus dorsalis
- Musculi serattus dorsalis cranialis - werkt inspiratorisch
- Musculi serratus dorsalis caudalis - werkt exporatorisch

98

Diaphragma

middenrif - inspiratoirische spieren - vergroten borstvolume

99

Musculus intercostales

- Musculi intercostales externi - werken inspiratorisch
- Musculi intercostales interni - werken expiratorisch

100

Musculus serattus dorsalis

- Musculi serattus dorsalis cranialis - werkt inspiratorisch
- Musculi serratus dorsalis caudalis - werkt exporatorisch

101

Tunica flava

diepe fascie die de hele buikwand bedekt

102

Intersectiones tendineae

bindweefselstroken die de spier dwars op de vezelrichting doorkruisen

103

Retinaculum flexorum en extensorum

houden de pezen ter hoogte van de carpus op hun plaats

104

Ringbanden

ligamenta annulaira - houden de buigpezen op de palmaire zijde van iedere teen op hun plaats

105

Middenste borstgroeve

ligt tussen de spierbuiken van de linker en rechter m. pectoralis descendens

106

Zijdelingse borstgroeve

ligt tussen m. pectoralis descendens en de aanpalende m cleidobrachialis

107

Manica flexoria

ringvormige huls, gevormd door iedere eindpees ter hoogte van de proximale sesambeentjes

108

Carpaalschede

gemeenschappelijke peesschede die de buigpezen nabij de kogel omgeeft
- Bursa podtrochlearis - kleine maar belangrijk slijmbeurs, tussen het einde van de m. flexorum digitorum profundus en het straalbeen

109

Tendo calcaneus communis

gemeenschappelijke hielpees - omvat alle peesstructuren die op de hiel eindigen

110

Buikpees

deel van de peesplaat dat versmelt in de linea alba

111

Bekkenpees

caudaal deel van de peesplaat dat vasthecht op het tuber coxae, het ligamentum inguinale en ligamentum pubicum craniale

112

Linea alba

stevige bindweefsellijn ter hoogte van de ventrale middenlijn, waar de parige buikspieren samenkomen

113

Navel

litteken, rest van anulus umbilicalis of navelopening

114

Lieskanaal

analis inguinalis - is een kort intermisculair kanaal dat in de liesstreek, net craniaal van het os pubis, doorheen de buikwand trekt

115

Ligamentum inguinale

bandje opgespannen tussen het tuber coxae en de eminentia iliopubica, tussen dit bandje en de darmbeenzuil blijft een langwerpige-ovale zone over

116

Inwendige liesring

anulus inguinalis profundus - hiermee negint het lieskanaal dorsomediaal - de ruimte tussen de achterse spiervezels van de m. obliuus internus abdominis en ligamentum inguinale

117

Uitwendige liesring

anulus inguinalis superficialis - hiermee eindigt het lieskanaal iets meer ventrolateraal - het is een ovale spleetvormige opening in de peesplaat van de uitwendige schuine buikspier

118

Processus vaginalis

peritoneum dat uitstulpt doorheen het lieskanaal - omsluit een holte en puilt uit door de buikwand tot in het scrotum - langs deze uitstulping van de buikholte daalt de testis af tot in het scrotum

119

Dijkanaal

canalis femoralis - piramidevormige intermusculaire ruimte die mediaal in de dijstreek, aan de mediale zijde van de femur, gelegen is
- Aangrenzende spieren - craniaal, m. satorius - caudaal, m. gracialis, m. adductor en m. pectineus - lateraal, m. quadriceps femoris en m. iliopsoas

120

Lacuna musculorum

bovenste en grootste deel van de zone tussen ligamentum inguinale en darmbeenzuil

121

Lacuna vasorum

kleiner gedeelte van die zone, hier treden de hoofd bloedvaten voor het achterbeen vanuit de buikholte naar het dijkanaal

122

Trigonum femorale

driehoek van Scarpa - driehoekig gebied, omsloten door m. sartorius en m. gracialis

123

Anulus femoralis

schenkelring - vormt de basis van het piramidevormige dijkanaal, het bevindt zich tussen het ligamentum inguinale en de darmbeenzuil

124

Septum femorale

bindweefsel, dat de verbinding tussen de buikholte en het dijkanaal afsluit

Decks in Algemene anatomie Class (33):