Leerdoelen - angiologie - vraagjes Flashcards Preview

Algemene anatomie > Leerdoelen - angiologie - vraagjes > Flashcards

Flashcards in Leerdoelen - angiologie - vraagjes Deck (22)
1

Grote bloedsomloop

linkerventrikel  aorta  lichaam  vena cava  rechteratrium

2

Kleine bloedsomloop

rechteratrium  rechterventrikel  truncus pulmonalis  longen  venae pulmonales  linkeratrium

3

Welke zijn de (primaire) viscerale takken van de aorta thoracica/abdominalis?

o a. broncho-esophagea (aorta thoracica)
o a. renalis (aorta abdominalis)
o a. testicularis/a.ovarica (aorta abdominalis)
o a. celiaca (aorta abdominalis)
o a. mesenterica cranialis (aorta abdominalis)
o a. mesenterica caudalis (aorta abdominalis)

4

Welke zijn de 3 (primaire) takken van de a. celiaca?

o a. gastrica sinistra
o a. hepatica
o a. lienalis

5

Welke zijn de 2 (primaire) takken van de a. mesenterica caudalis?

o a. colica sinistra
o a. rectalis

6

Welke zijn de 3 (primaire) takken van de a. penis?

o a. bulbi penis
o a. profunda penis
o a. dorsalis penis

7

Waar monden de vv. pulmonales uit?

Linker atrium

8

Waar monden de vv. cordis uit?

Rechter atrium

9

Waar mondt de v. azygos dextra uit?

Vena cava cranialis

10

Geef de naam van de 4 venen die constant uitmonden in de v. jugularis externa

- V. cervicalis superficialis
- V. cephalica
- V. linguofacialis
- V. maxillaris

11

Welke is de oppervlakkige hoofdvene van het voorbeen?

- V. cephalica

12

Welke zijn de oppervlakkige hoofdvenen van het achterbeen?

- V. saphena lateralis
- V. saphena medialis

13

Welke 2 venen worden met elkaar verbonden door de v. cephalica?

- V. radialis
- V. jugularis

14

Welke 2 venen worden met elkaar verbonden door de v. mediana cubiti?

- V. cephalica
- V. brachialis

15

Welke 2 venen worden met elkaar verbonden door de leversinusoiden?

-V. portae
- Vv. hepaticae

16

Welke venen vloeien samen om de v. jugularis externa te vormen?

- V. linguofacialis
- V. maxillaris

17

Welke venen vloeien samen om de v. portae te vormen?

- V. gastroduodenalis
- V. lienalis
- V. mesenterica cranialis
- V. mesenterica caudalis

18

Welke venen vloeie samen om de v. iliaca communis te vormen?

- V. iliaca interna
- V. iliaca externa

19

Welke venen vloeien samen om de v. iliaca interna te vormen?

- V. glutea caudalis
- V. pudenda interna

20

Een teef heeft een kwaadaardige mammatumor in de voorste thoracale melkklieren. Beschrijf de weg doorheen het bloedvatenstelsel waarlangs deze tumor kan uitzaaien naar de longen.

- Rami mammaria
- V. thoracica interna
- V. cava cranialis
- Rechter atrium
- Rechter ventrikel
- Truncus pulmonalis
- Longen

21

Een paard met hepatitis wordt intramusculair behandeld met antibiotica. Welke weg volgt het toegediende medicament in de bloedbaan?

- Pulmonalisklep
- Aortaklep
- Mitralisklep
- Tricuspidalisklep
- V. cava cranialis
- V. cava caudalis
- Vv. hepaticae
- A. hepatica
- Leversinusoïden

22

Een kat met baarmoederontsteking krijgt een intramusculaire injectie met antibiotica in de bilspieren. Welke weg volgt het toegediende medicament in de bloedbaan?

- V. iliaca interna
- Tricuspidaalklep
- Truncus pulmonalis
- Mitraalklep
- A. iliaca interna

Decks in Algemene anatomie Class (33):