Leerdoelen - konijn Flashcards Preview

Algemene anatomie > Leerdoelen - konijn > Flashcards

Flashcards in Leerdoelen - konijn Deck (37)
1

Voedster

vrouwelijk

2

Rammelaar

mannelijk

3

Schedel

- Lateraal - bij maxila een zone met gaten - spons - facies cribrosa maxillae
- Dorsaal - orbita - lateraal geplaatst en vrij groot - inkepingingen - incisura supraorbitales
- Ventraal - bulla tympanica - beetje naar de zijkant geplaatst

4

Scapula

slank - scherpe driehoek
- Ter hoogte van spina scapulea - acromium - 2 goed palpeerbare structuren, processus hamatus en processus suprahamatu

5

Os carpi centrale

ingesloten tussen het os carpi radiale en os carpi intermedium enerzijds en het os carpale II en III anderzijds - weinig tot geen pronatie

6

Os tarsi centrale

ter hoogte van het plantaire uiteinde is een groot puntig verlengstuk aanwezig dat loopt tot aan de metatarsus

7

Voorpoten

5 tenen met 3 kootjes, behalve duim die heeft 2 kootjes

8

Achterpoten

4 tenen met 3 kootjes

9

Tastharen

pili tactiles - op bovenlip - voedsel aftasten

10

Philtrum

bij bovenlip die iets zwaarder gebouwd is - ook bij hazen

11

Stifttand

dens minor - kleine extra tand achter de snijtanden

12

hypsodont

geen echt onderscheid tussen kroon en wortel, radix clinica en corona clinica - groeien levenslang door omdat pulpaholte niet sluit

13

Radix clinica

onderste deel tand

14

Corona clinica

bovenste deel tand

15

Tandformule

bovenhelft, 2I, 3P, 3M - onderhelft, 1I, 2P, 3M

16

Welke tanden monophydont, diphodont en hypsodont zijn

dens major en onderkaak niet gewisseld, kleine stifttandje wel

17

Normale occlusiewijze tussen bovenste en onderste snijtanden en tussen de kiezen van de boven- en onderkaak

premolaren en molaren sluiten aan op tussentandruimte van tegenoverliggende premolaren en molaren van andere kaak, zichzag lijn op rx-foto

18

Ampulla ilei

dikwandig - veel lymfoid weefsel - belangrijk voor immuunsysteem - obstructie

19

Appendix vermiformis

zonder haustra - glad oppervlak - immunologische functie

20

Ampulla coli

eivormige en gladde dilatatie in het colon ascendens

21

Cecotrofen

zachter, lichter en slijmlaagje - gedeeltelijk gefermenteerde cecum inhoud - weinig vezels, hoge gehaltes aan AZ, vit B en K - voedingswaarde voor konijn - nachtmest

22

Cecotrofie

actief terug opgenomen voor de hoge voedingswaarde - eigenlijk geen mest

23

Longen

vrij klein in verhouding met het lichaam - rechter het grootst - klassieke indeling - roze - veel bindweefsel

24

Nieren

dorsaal - veel vet errond - unilobair - rood/bruin - klassieke bouw

25

Type uterus en leg uit - voedster

uterus dublex - twee cornua - dubbel corpus - dubbele cervix

26

Vestibulum vaginae - voedster

ostium urethrea externum zit hierin, niet in de buitenwereld (verschil met knaagdieren, 3 openingen)

27

Sinus perinealis - voedster

2 soort kale gaten/instulpingen naast de vagina - klieren - glandulae perineales

28

Sinus perinealis - rammelaar

2 gaten langs de zijkant - glandula perionalis major en minor - stinkend secreet

29

Canalis vaginalis - rammelaar

verbinding met buikholte, deze blijft open staan - hernia - mooi afsluiten bij castratie

30

Gl. perinealis major en minor - voedster en rammelaar

perineaalklieren

31

Vv. auriculares caudales

op de achterzijde van de oorschelp

32

A. auricularis caudalis

centraal op het oor

33

Twee bloedvaten die kunnen aangeprikt worden voor bloedname

oor - vv auriculares caudales, lateralis, intermedia, medialis die oppervlakkig liggen - a. auricularis caudalis, midden, bloed nemen - v. jugulairs, bloed nemen, grote bloed volumes - voorpoot en achterpoot ook mogelijk om bloed te nemen

34

Lissencephalon

grote hersenen - cerebrum - glad oppervlak, geen windingen

35

Oren

thermoregulatie - sterke vascularisatie en grote arterio-veneuze anastomosen

36

Intugement

- Geen zoolkussens, alles behaard, bacteriele infecties

37

Melkklieren

4/5 paar - moeilijk terug te vinden

Decks in Algemene anatomie Class (33):